Пропускане и към съдържанието
Мъж, който използва ERP софтуер

Какво е ERP?

Планирането на ресурсите на предприятието (ERP) е софтуерна система, която ви помага да управлявате целия си бизнес, като поддържа автоматизация и процеси, свързани с финанси, човешки ресурси, производство, верига доставки, услуги, снабдяване и др.

Подробно определение на ERP

ERP е съкращение от "Планиране на ресурсите на предприятието", но какво означава това? Най-простият начин да се обясни ERP е като си представим всички основни бизнес процеси, нужни в управлението на една компания: финанси, ЧР, производство, верига на доставки, услуги, снабдяване и др. На базовото си ниво, ERP помага за ефективното управление на всички тези процеси в една интегрирана система. Тази система често се определя като гръбнака на организацията.


Но днешните ERP системи са всичко друго, но не и базови и нямат почти никаква прилика с ERP системите отпреди десетилетия. Сега те работят в облака и използват най-новите технологии – като изкуствен интелект (AI) и машинно самообучение – за да предоставят интелигентна автоматизация, по-голяма ефективност и мигновени анализи за цялото предприятие. Съвременният облачен ERP софтуер също така свързва вътрешните операции с бизнес партньори и мрежи по света, като дава на компаниите нужното сътрудничество, гъвкавост и бързина, за да бъдат конкурентоспособни днес.

Какво е ERP? Разберете всички подробности от това видео.

Защо ERP е важно?

Описвана понякога като "централната нервна система на предприятието", ERP софтуерната система предоставя автоматизация, интеграция и интелигентност, съществени за ефективното изпълнение на всички ежедневни бизнес операции. Повечето или всички данни на организацията трябва да бъдат включени в ERP системата, за да осигурят единен източник на факти в цялото предприятие.

 

Финансите имат нужда от ERP за бързо счетоводно приключване. Продажбите се нуждаят от ERP за управление на клиентските поръчки. Логистиката разчита на добре работещия ERP софтуер, за да доставя правилните продукти и услуги на клиентите навреме. Счетоводството на задълженията се нуждае от ERP, за да плаща точно и навременно на доставчиците. Ръководството трябва да има незабавна видимост на работата на компанията, за да взема решения бързо. А банките и акционерите имат нужда от точни финансови записи, за да разчитат на надеждни данни и анализи, които са възможни с ERP системата.

 

Важността на ERP софтуера за бизнеса се илюстрира от все по-големия брой внедрявания. Според G2, “Прогнозата е глобалният пазар на ERP софтуер да достигне 78.40 милиарда щ.д. до 2026 г., като ръстът по CAGR е 10.2% от 2019 до 2026 г.”

Открийте защо ERP системата е толкова важна.

Шест ключови ползи от ERP

Добрата ERP система предлага много предимства, които могат да варират в зависимост от начина на внедряване на системата.  Ползите от облачното ERP, например, са различни от тези на локалното. В същото време има шест основни предимства, които се отнасят за всички съвременни ERP решения:

Диаграма на ползите от ERP
 1. По-висока производителност: Оптимизирайте и автоматизирайте основните бизнес процеси, за да помогнете на всеки във вашата организация да постига повече с по-малко ресурси.
 2. По-задълбочени анализи: Елиминирайте информационните острови, възползвайте се от единен източник на факти и получавайте бързи отговори на критично важни за мисията бизнес въпроси.
 3. По-бързо отчитане: Ускорете финансовото и бизнес отчитане и споделяйте резултатите лесно. Действайте според информацията от анализите и подобрете изпълнението в реално време.
 4. По-нисък риск: Максимизирайте видимостта и контрола на бизнеса, гарантирайте спазването на нормативните изисквания и прогнозирайте и предотвратявайте риска.
 5. Опростени ИТ: С помощта на интегрирани ERP приложения, които споделят база данни, можете да опростите ИТ и да предоставите на всички по-лесен начин за работа.
 6. Подобрена гъвкавост: С ефикасни операции и готов достъп до данни в реално време можете бързо да идентифицирате и да реагирате на нови възможности.

ERP примери в различни отрасли

Бизнесите във всеки отрасъл – от автомобилостроенето до дистрибуцията на едро, се нуждаят от точна информация в реално време и ефективни бизнес процеси, за да се конкурират и да процъфтяват. Различните отрасли, обаче, разчитат на своя ERP софтуер по съвсем различни причини. Ето само няколко примера:

 • Предприятията за комунални услуги трябва постоянно да преразглеждат своите капиталови активи не само за да отговорят на търсенето на бъдещи услуги, но и за замяна на остарелите активи. Без ERP, усилията за приоритизиране на тези големи инвестиции в активи биха били трудни и податливи на грешки. ERP помага и за решаването на друг критичен проблем на фирмите за комунални услуги: прогнозиране на резервни части. Липсата на правилните части при прекъсване на услугата може да създаде значителен проблем с обслужването на клиентите. От друга страна, наличието на твърде много резервни части означава прекомерни разходи и остарели запаси.
 • От ключово значение за търговците на едро, вносителите, директните доставки за магазини и 3PL/4PL фирмите е навременната доставка. Всички тези организации искат да намалят разходите за дистрибуция, да увеличат оборотите на запасите и да съкратят времето от поръчката до плащането. За да постигнат тези цели, те се нуждаят от интеграция на функции за управление на запасите, снабдяване и логистика, както и от автоматизирани процеси, адаптирани към нуждите им.
 • Производителите с дискретно или непрекъснато производство и с производство по партиди разчитат на ERP и системи за верига от доставки, за да постигнат целите за качество на продуктите, да управляват използването на активи, да контролират разходите за извънреден труд, да обработват връщания от клиенти и други. Производителите могат също така да получат контрол на наличностите от край до край чрез мониторинг на движението на запаса, определяне на най-успешните и недостатъчно успешни продукти и по-ефективно управление на снабдяването.
 • Фирмите за услуги – включително счетоводни, данъчни, инженерни, ИТ, юридически и други фирми за професионални услуги – изискват мощна мобилна ERP технология в реално време, за да балансират задълженията за предоставяне на услуги с финансовото си здраве. Ключът към успеха на професионалните услуги е възможността за работа по план едновременно с управлението на рентабилността на проекта, използването на ресурсите, признаването на приходи, периодичните цели за приходите и възможностите за растеж.
 • Търговията на дребно претърпя значителна трансформация след като електронната търговия се сля с други канали за продажба, както и с операциите във физически магазини. Възможността за предоставяне на опции за самообслужване за идентифициране, конфигуриране, закупуване и експедиране на продукти зависи от интегрираните данни. Модерното ERP също така помага на търговците на дребно да намалят броя на недовършените поръчки, да подобрят конверсиите от уебсайтовете, да повишат средната стойност на поръчката и да увеличат пожизнената стойност на клиента.

Как работят ERP системите?

 ERP системата – наричана още ERP решение – е съставена от интегрирани модули или бизнес приложения, които комуникират помежду си и споделят обща база данни.

 

Всеки ERP модул обикновено се фокусира върху една бизнес област, но те работят заедно, като използват едни и същи данни, за да отговорят на нуждите на компанията. Популярните области за начало са финанси, счетоводство, човешки ресурси, продажби, снабдяване, логистика и верига доставки. Фирмите могат да изберат желания модул и по-късно да добавят и мащабират според нуждата.

 

ERP системите поддържат и специфични за отрасъла изисквания като част от основната функционалност на системата или чрез разширения към приложенията, които се интегрират гладко в общия пакет.

 

ERP софтуер може да бъде закупен чрез облачен абонаментен модел (софтуер като услуга) или лицензионен модел (локално).

placeholder

Показаната тук ERP софтуерна система представя сценариите за приложение на планирането на ресурсите на предприятието за ресурсно осигуряване и снабдяване, както и за продажби. Обичайните ERP модули обхващат също финансите, производството и веригата за доставки, наред с други приложения.

Най-използваните ERP модули

Системите за планиране на ресурсите на предприятието включват различни модули. Всеки ERP модул поддържа специфични бизнес процеси – например финанси, снабдяване или производство – и предоставя на служителите в този отдел нужните им транзакции и аналитични резултати, за да могат да си вършат работата. Всеки модул се свързва с ERP системата, която предоставя единен източник на факти и точни, споделени данни във всички отдели.

Диаграма, показваща елементите на ERP

Компоненти на системата за планиране на ресурсите на предприятието

 

Най-широко използваните ERP модули са:

 1. Финанси: Финансово-счетоводният модул е гръбнакът на повечето ERP системи. Освен в управлението на Главната книга и автоматизирането на ключови финансови задачи, той помага на фирмите в проследяването на задълженията (AP) и вземанията (AR), в ефективното приключване на счетоводството, генерирането на финансови отчети, спазването на стандартите за признаване на приходи, намаляване на финансовия риск и други.
 2. Управление на човешките ресурси: Повечето ERP системи включват модул за ЧР, който осигурява основни функционалности като отработено време, присъствие и ведомост заплати. Добавките, или дори цели пакети за управление на човешкия капитал (HCM), могат да се свържат с ERP и да осигурят по-стабилна функционалност за ЧР – всичко от анализи на работната сила до управлението на преживяването на служителите.
 3. Ресурсно осигуряване и снабдяване:  Модулът за ресурсно осигуряване и снабдяване помага на фирмите да доставят материалите и услугите, от които се нуждаят, за да произвеждат стоките си, или артикулите, които искат да препродадат. Модулът централизира и автоматизира покупките, включително заявки за оферти, създаване на договори и одобрения. Той може да минимизира покупките на недостатъчни или свръхколичества, да подобри преговорите с доставчици чрез анализи, базирани на AI, и дори безпроблемно да се свърже с мрежите на купувачите.
 4. Продажби:  Модулът за продажби проследява комуникациите с клиенти и потенциални клиенти и помага на сътрудниците по продажбите да използват базирани на данни анализи, за да увеличат продажбите и целевите потенциални възможности с подходящите промоции и възможности за допълнителни продажби. Той включва функционалност за целия процес от поръчката до плащането, включително управление на поръчки, договори, фактуриране, управление на изпълнението на продажбите и поддръжка на сътрудниците по продажби.
 5. Производство:  Производственият модул е ключов компонент за планиране и изпълнение от ERP софтуера. Той помага на предприятията да опростят сложните производствени процеси и да гарантират, че производството съответства на търсенето. Този модул обикновено включва функционалност за планиране на материалните потребности (ПМП), планиране на производството, изпълнение на производството, управление на качеството и други.
 6. Управление на логистиката и веригата на доставки: Друг ключов компонент на ERP системите – модулът за верига на доставки, проследява движението на стоки и запаси по цялата верига на доставките на дадена организация. Модулът предоставя инструменти за управление на запаса в реално време, операции по складиране, транспорт и логистика и може да помогне за повишаване на видимостта и устойчивостта на веригата на доставки.
 7. Услуги: Модулът за услуги в ERP помага на компаниите да предоставят надеждните, персонализирани услуги, които клиентите очакват. Модулът може да включва инструменти за вътрешни ремонти, резервни части, управление на полево обслужване и потоци от приходи, базирани на услуги. Той също така осигурява анализи, за да помогне на сътрудниците и техниците по обслужването бързо да решават проблемите на клиентите и да подобрят лоялността.
 8. Научноизследователска и развойна дейност и инженеринг: ERP системите с богати функционалности включват модул за научноизследователска и развойна дейност и инженеринг. Този модул предоставя инструменти за проектиране и разработка на продукти, управление на жизнения цикъл на продуктите (PLM), съответствие на продуктите и други, така че компаниите да могат бързо и рентабилно да създават иновации.
 9. Управление на активите на предприятието:  Стабилните ERP системи могат да включват модул за управление на активите на предприятието, който помага на компаниите с висока интензивност на активите да минимизират времето на престой и да поддържат работата на машините и оборудването максимално ефективна. Този модул включва функционалност за прогнозна поддръжка, планиране, операции с активи и планиране на активи, околна среда, здраве и безопасност при работа (EHS) и други.

  Видове внедряване на ERP

  Съвременните ERP системи могат да бъдат внедрени по няколко начина: в публичен или частен облак, локално или с различни хибридни сценарии, които комбинират среди. Ето някои от предимствата на всеки от тях, за да можете да откриете най-подходящата за вашия бизнес опция за внедряване на ERP. 

  Диаграма на опциите за внедряване на ERP

  Видове внедряване на ERP

   

  Облачно ERP

  При облачното ERP софтуерът се хоства в облака и се доставя по интернет като услуга, за която се абонирате. Обикновено доставчикът на софтуера се грижи за редовната поддръжка, актуализациите и сигурността от ваше име. Днес облачното ERP е най-популярният метод за внедряване по много причини – включително по-ниски първоначални разходи, по-голяма мащабируемост и гъвкавост, по-лесна интеграция и много други.

   

  Локално ERP

  Това е традиционният модел за внедряване на софтуер, при който вие контролирате всичко. ERP софтуерът обикновено се инсталира във вашия център за данни в избраното от вас място. Инсталирането и поддръжката на хардуера и софтуера е отговорност на вашия персонал.

   

  Много компании модернизират и надграждат своите локални ERP системи до облачни. Това изисква внимателно планиране на вашето надграждане на ERP,  както и обмислен процес на  оценка на ERP софтуера и опциите за разгръщане.

   

  Хибридно ERP

  За компаниите, които искат комбинация от двата модела, за да отговаря на техните бизнес изисквания, съществува хибридно облачно ERP. Така някои от вашите ERP приложения и данни ще бъдат в облака, а други - локално. Понякога това се нарича ERP на две нива.

  placeholder

  ERP за финанси може да ви помогне да управлявате надеждно вашите ежедневни процеси по счетоводство и финансово приключване, независимо от вашия подход на внедряване.

  ERP интеграция

  Днешните ERP системи предоставят огромен набор от бизнес функционалности, но те все пак трябва да се свържат и синхронизират с други приложения и източници на данни – като CRM и HCM софтуер, платформи за електронна търговия, специфични за отрасъла решения и дори други ERP системи. С интеграцията с ERP, фирмите могат да получат обединен изглед на информацията от различните системи, да повишат ефективността на бизнес процесите, да подобрят клиентското преживяване и да улеснят сътрудничеството между екипите и бизнес партньорите.

   

  Съвременните ERP системи са отворени и гъвкави и могат лесно да се интегрират с широк спектър от софтуерни продукти чрез конектори или персонализирани адаптери като приложно-програмни интерфейси (API). Други методи за интегриране с ERP са ESB (enterprise service bus) и iPaaS (интеграционна платформа като услуга). iPaaS, която предлага облачен подход, е много популярна опция за съвременните предприятия. iPaaS платформите могат бързо да синхронизират локални или облачни ERP с приложения SaaS от същия доставчик или трети страни. Те обикновено изискват малко или никакво кодиране, гъвкави са и относително евтини и предлагат ред други употреби – например автоматично генериране на API, интеграция на данни за машинно самообучение, интеграция на интернет на нещата (IoT), предварително създадено съдържание и други.

  Общите разходи за ERP

  Цената на ERP зависи от доставчика на софтуера, избраните модули и метода на внедряване. Най-общо казано, облачното ERP има по-ниски разходи от локалното ERP, защото няма хардуер, който трябва да се закупи, и няма скъпи вътрешни ИТ експерти, които трябва да бъдат наети. Доставчикът се грижи за поддръжката и начислява на клиента годишна или месечна абонаментна такса, обикновено въз основа на броя потребители.

   

  При изчисляването на възвръщаемостта на инвестициите (ROI) и общите разходи за собственост (TCO) на внедряване на ново ERP, първоначалните и текущите разходи за работна сила са също толкова важни, колкото и разходите за избор и внедряване на софтуера. При облачни и хибридни опции трябва да се оценят нови фактори. Важни съображения са например разходите за софтуерната поддръжка, съоръжението, компютърния капацитет, времето на престой, възстановяването, сигурността, поверителността и специалистите по ИТ. Както беше споменато, опциите за облачни услуги значително намаляват капиталовите и оперативните разходи и подобряват както възвръщаемостта на инвестициите, така и общите разходи за собственост.

  ERP история: Бързата еволюция на ERP

  Компютърните бизнес приложения са родени в света на счетоводството и финансите през 1960 г. с употребата на мейнфрейм компютри. Тези новаторски приложения бяха по-бързи и по-точни от ръчните процеси, но бяха скъпи, ограничени по функционалност и все още бавни. Не след дълго тези приложения доведоха до разработването на специализирани самостоятелни решения, например за обработка на клиентски поръчки и планиране на материалните потребности (MRP).

   

  В средата на 80-те години на ХХ век конкуренцията в производствения сектор се разрасна и бяха необходими нови инструменти. Новият софтуер MRP II интегрира счетоводство и финанси, продажби, закупуване, наличности и планиране на производството, предоставяйки на производителя интегрирана система.

   

  Към края на 1990-те бяха въведени ERP системите. ERP преобрази технологичния сектор като обслужваше по-широк диапазон от отрасли и комбинираше MRP II, човешки ресурси, счетоводство на проекти и отчитане от страна на крайните потребители.

   

  В краткия период от XXI век по-бързите интернет скорости и новите инструменти за разработка отново революционизираха ERP решенията. Въвеждането на софтуер, базиран на браузър, проправи пътя за облачния ERP софтуер – пробив, който разшири както обхвата, така и функционалността на ERP решенията.

   

  Днес – в ерата на дигиталната трансформация – съвременните ERP системи все повече се възползват от нови интелигентни технологии като AI, машинно самообучение, роботизирана автоматизация на процесите (RPA), IoT, обработка на естествен език (NLP) и in-memory бази данни. Те дават възможност на бизнеса да изпълнява още по-ефективни процеси, да се възползва от най-новите анализи както на транзакционни, така и на неструктурирани данни, и в крайна сметка да остане конкурентоспособен във време на безпрецедентна промяна.

  Диаграма, показваща историята на ERP

  Бъдещето на ERP

  Дигиталната трансформация се ускорява, а ERP е в основата. Възприемайки дигитални технологии във всяка част от бизнеса си, предприятията променят из основи начина си на работа.

   

  Според Gartner един от основните ускорители на дигиталния бизнес е “премахването на спирачките” – с други думи, елиминирането на всяка негативна сила, която забавя бизнеса, включително остарелите процеси и системи. Затова не е учудващо, че компаниите вече търсят по-стабилни ERP системи.

   

  Следват три основни тенденции, задвижвани от тази инерция, които наблюдаваме днес:

   

  1. Облак, облак, облак: Предпочитанието към облачно ERP ще продължи да се засилва, тъй като все повече компании откриват ползите от него – достъпа от всяко място, намалени разходи за хардуерна и техническа поддръжка, по-голяма сигурност и интеграция с други системи, както и много други. Според Panorama Research и техния Доклад за ERP за 2020 г., “Повече от половината организации избират облачен софтуер (63%) вместо локален (37%).” С продължаващото ускоряване на бизнес дейностите, облакът става все по-важен.
  2. Вертикална интеграция: Борбата между най-добрите в класа си решения и интегрираното ERP е официално приключила. Убедени сме, че в бъдеще предприятията ще искат най-доброто от двата свята – напълно интегрирана ERP система с вертикални разширения. Това позволява на компаниите да получат конкретната функционалност, от която се нуждаят, без болезнени проблеми с интеграцията или данни, заключени в информационни острови. Свидетели сме също на преход към още по-голяма гъвкавост, тъй като бизнес процесите се адаптират според нуждите на отделните компании.
  3. Потребителска персонализация: Персонал, клиенти, доставчици –всички те искат съдържание и функционалност, които отговарят на техните конкретни нужди или интереси и ги правят по-продуктивни. Променящата се демография на работната сила, особено в отрасли като производството, предизвиква интереса към платформи без или с малко кодиране. Тези платформи позволяват на потребителите да имат желаното преживяване, вместо да се налага да се адаптират към софтуера. Потребителите могат също да очакват персонализирани табла, търсене, базирано на изкуствен интелект, персонализиран чат и персонализирани работни потоци между устройствата.

   

  Разгледайте още технологични тенденции за ERP – и научете как систематично да оценявате възможностите си, да избягвате капаните и да започнете с правилните иновации за вашия бизнес.

  Вижте как днешното ERP използва дигитални асистенти, за да ви помогне да се фокусирате върху това, което е важно: изкуствен интелект и машинно самообучение за автоматизиране на процесите и прогнозни анализи, които поддържат вземането на решения в реално време.

  10 функции, които ERP системата трябва да има

  Всяка съвременна ERP система има дълъг списък с функции в зависимост от отрасъла, който обслужва, и модулите, които предлага. Все пак, всички системи за управление на ресурсите на предприятията трябва да имат 10 основни характеристики:

   

  1. Обща база данни: Централизирана информация и единствена версия на факти, която осигурява последователни, споделени данни и мултифункционален поглед върху компанията.
  2. Вградени анализи: Вградени функции за анализ, инструменти за самообслужване за BI, отчитане и съответствие, които могат да предоставят интелигентни резултати от анализи за всяка област на бизнеса.
  3. Визуализация на данни: Визуално представяне на ключова информация с табла, KPI и анализи "посочване и щракване" в помощ на бързото и информирано вземане на решения.
  4. Автоматизация. Автоматизация на повтарящи се задачи, както и усъвършенствано RPA, базирано на AI и машинно самообучение.
  5. Непротиворечив UI/UX: Еднакъв вид и функционалност за всички модули – както и лесни за използване инструменти за конфигурация и персонализация за процеси, потребители (включително клиенти и доставчици), бизнес единици, местоположения и продуктови линии, например.
  6. Интеграция: Гладка интеграция на бизнес процесите и работните потоци, както и отворена и лесна интеграция с други софтуерни решения и източници на данни, включително от трети страни.
  7. Нови технологии: Поддръжка за изкуствен интелект и машинно самообучение, дигитални асистенти, IoT, RPA, сигурност и поверителност на данните и мобилни устройства.
  8. Технологична платформа: Бърз, доказан и стабилен технологичен пакет за тази дългосрочна инвестиция – включително платформа с малко или без кодиране, iPaaS, управление на данните и други.
  9. Многонационална поддръжка: Включително за езици, валути и местни бизнес практики и разпоредби, както и техническа поддръжка за облачни услуги, обучение, помощен център и внедряване.
  10. Избор на внедряване: В облака, локално или хибридно.
  placeholder

  Изпробвайте съвременно облачно ERP 

  Запознайте се отблизо с предимствата на интелигентната ERP система – опитайте SAP S/4HANA Cloud.

  ERP при всякакъв мащаб:
  Какви опции имам?

  ERP не е само за глобални предприятия. ERP решенията са предназначени за предприятия от всякакъв мащаб – малки, средни и големи. Можете също така да получите функционалност, специфична за отрасъла и компанията, която да отговаря на уникални бизнес потребности. Независимо от вашия бизнес сектор и мащаб, трябва да планирате вашия проект за внедряване на ERP внимателно, като съблюдавате добрите практики.

   

  ERP за малък бизнес

  ERP софтуерът за малък бизнес може да ви помогне да надскочите електронните таблици и да управлявате по-ефективно всеки аспект на вашата разрастваща се фирма – от продажби и връзки с клиенти до финанси и експлоатация. ERP инструментите за малкия бизнес обикновено са в облака, бързи са за инсталиране и са проектирани да растат заедно с вас.

   

  ERP за среден бизнес

  Днешният ERP софтуер, проектиран за средни фирми и филиали, им дава възможност да се възползват от вградени анализи, бързо разгръщане и добри практики за десетки различни бизнес процеси, включително финанси, ЧР, управление на верига доставки и други. ERP инструментите за среден бизнес помагат на разрастващите се фирми да се адаптират и конкурират дори с ограничени ресурси. Модулните облачни корпоративни ERP системи също са популярен избор за компании от средния пазарен сектор със сложни процеси или планове за бърз растеж.

   

  Корпоративно ERP

  Големите компании с глобални или дъщерни операции се нуждаят от стабилна, водеща на пазара ERP система с вграден изкуствен интелект, машинно самообучение и функции за анализи, както и интелигентна автоматизация за трансформиране на бизнес моделите и процесите. ERP системите могат да бъдат внедрени локално, в облака или в хибриден сценарий в зависимост от бизнес нуждите. Те могат да се интегрират със съществуващи бази данни или, в идеалния случай, да работят с по-нови, мощни in-memory бази данни.

   

  Много компании модернизират и надграждат своите локални ERP системи до облачни. Това изисква внимателно планиране на вашето надграждане на ERP, както и оценка на ERP и преглед на опциите за внедряване.

  Чуйте как NBA подпомага растежа на фирмата си и улеснява работата със SAP S/4HANA Cloud.

  placeholder

  Разгледайте софтуера за ERP

  Независимо от мащаба на фирмата ви, SAP има ERP решение за нуждите на вашия бизнес.

  Още от тази поредица

  ЧЗВ за ERP

  ERP софтуерна система е набор от интегрирани приложения или модули за управление на основните фирмени бизнес процеси – включително финанси и счетоводство, верига на доставки, ЧР, снабдяване, продажби, управление на запасите и други. ERP модулите са интегрирани в една пълна система и споделят обща база данни с цел оптимизиране на процесите и информацията в цялото предприятие. Предприятията могат да разширяват обхвата на своите ERP системи с разрастването си.

  Облачното ERP е внедряването на ERP в облака, а не локално. Облакът предоставя идеална среда за ERP, тъй като е достъпна, надеждна, сигурна и мащабируема платформа за софтуер с критично значение. Истинският облачен ERP софтуер се разработва специално за внедряване в облака и се възползва максимално от облачната среда. Научете повече за облачното ERP и опциите за внедряване на ERP.

  В счетоводството съкращението ERP означава планиране на ресурсите на предприятието – това е вид софтуер за управление на бизнеса. Финансовите ERP модули предлагат много от същите функции като счетоводния софтуер, например инструменти за осчетоводяване на вземания и задължения, главна книга, управление на разходи, отчитане и анализ и други. Освен финанси, ERP включва модули за различни сфери на дейност, например верига на доставки и ЧР, и интегрира всичко заедно в една система.

  В началото повечето фирми използват различни прости, самостоятелни инструменти, за управление на бизнес процесите – например QuickBooks или електронни таблици Excel. Ето пет признака, че сте ги надраснали и се нуждаете от съвременна ERP система.

  1. Прекарвате повече време в ежедневните дейности. Ако управлението на основните дейности, например приключване на счетоводството, отнема повече време, това може да се дължи на многото разнородни приложения. ERP софтуерът интегрира решения и данни в една система с общ интерфейс, което улеснява комуникацията между бизнес единиците и ефективното им изпълнение на задачите.
  2. Имате много бизнес въпроси без отговор. Можете ли лесно да отговорите на важни въпроси за бизнеса си, като например приходи по продуктова линия или брой връщания? Ако това не е така, застоят може би е причинен от откъснатите системи и липса на достъп до метрики и KPI. Софтуерът за планиране на ресурсите на предприятието е предназначен да се справи с тези предизвикателства.
  3. Имате неуправляеми бизнес процеси. Има ли области, в които процесите ви се изплъзват? Може би ви е по-трудно да управлявате запаса, да удовлетворите клиентите или да държите разходите под контрол. Ако случаят е такъв, вероятно бизнес процесите трябва да се преструктурират, за да се адаптират към разрастването или променените приоритети – естествена предпоставка за въвеждането на ERP софтуер.
  4. Имате ръчни процеси с множество набори от данни. Повечето от вашите отдели използват ли собствени приложения и процеси, за да изпълняват задачите си? Ако това е така, има голяма вероятност да губите време във въвеждане на дублиращи се данни. Когато не протича информация между системите, отчитането отнема повече време, грешките са по-чести и вземането на решения е затруднено.
  5. Пропускате динамични възможности. Прекарвате ли толкова много време в управление на бизнеса, че не можете да уловите обещаващите нови възможности? Съвременните ERP системи включват разширени интелигентни функционалности, например машинно самообучение и прогнозни анализи, които улесняват разпознаването на и възползването от печеливши нови бизнес дейности.

  SAP Insights Newsletter

  placeholder
  Subscribe today

  Gain key insights by subscribing to our newsletter.

  Допълнителна информация

  Обратно най-горе