Пропускане и към съдържанието
Проследяване на автомобили по магистрала с технология с машинно самообучение

SAP Insights

Научете за технологиите и тенденциите, които очертават бъдещето на бизнес софтуера.

Статии на фокус

Какво е ERP?

Съвременната облачна ERP система е критичен инструмент за всяка бизнес трансформация. Научете как работи системата за планиране на ресурсите на предприятието заедно с нейните предимства, видове разгръщане и други.

Всичко за данните

Big Data

Вижте преглед на видовете данни, петте характеристики на Big Data и как анализите на Big Data трансформират компаниите и ги правят по-устойчиви и конкурентоспособни.

Хранилище за данни

Открийте централната роля на хранилището за данни за свързване и хармонизиране на данни от различни източници. Научете ключовите термини, как работи, неговите предимства и всичко за архитектурата на данните.

Езеро с данни

Разберете как езерото с данни съхранява огромни количества необработени данни в техния първоначален формат и с какво е различно от склад за данни.

Управление на данни

Вижте как политиките и процесите за управление на данни помагат за гарантиране на точността и надеждността на данните от източника и по време на обработката – от въвеждането на данните до достъпа.

Моделиране на данни

Разгледайте как моделирането на данни предоставя стандартен метод за дефиниране и форматиране на съдържанието на база данни, който позволява различни приложения да споделят едни и същи данни.

Data mining

Научете как извличането на знания от данни (data mining) използва мощни статистически, математически и аналитични инструменти за пресяване на големи набори от данни, за да идентифицира модели и отношения.

Намерете още информация

SAP Insights Newsletter

Subscribe today

Gain key insights by subscribing to our newsletter.

Обратно най-горе