Skip to Content

Банкови услуги

Предоставяйте качествено дигитално преживяване за банковите клиенти и служители

Предоставяйте продукти и услуги, насочени към клиента, като използвате панорамен портрет на клиента. Оптимизирайте и автоматизирайте дигиталните банкови операции с интегрирана система за финанси, риск и съответствие, за да намалите цената и сложността, докато генерирате изгодни продажби на иновативни продукти и услуги.

Преуспявайте в ерата на отвореното банкиране чрез стратегически дигитални банкови иновации

Previous Next

Бъдете конкурентоспособни и спечелете от услуги за отворено банкиране чрез дигитална трансформация. Научете как да подобрите опита на потребителя и да предвидите нуждите на клиента. Разберете как да намалите разходите, да отговорите на стандартите за съответствие и да внедрите бизнес модели за отворено банкиране.

Вижте фактите

15%

пестене на време при финансово приключване в организации, които имат финансово счетоводство в реално време.

Еталонни тестове на SAP

8%

повишение в удовлетворението на клиентите за организации с развита мобилна стратегия.

Еталонни тестове на SAP

3B

интернет потребители и 30 – 50 милиарда свързани устройства се очакват до 2020 г.

Прессъобщение на GSMA и Business Insider

Открийте банков софтуер специално за вашите нужди

Очертайте успеха на вашата банка в дигиталната икономика, като разработите и предоставяте финансови услуги и технологии, като например приложения за мобилно банкиране, омниканално банкиране и анализ на дигиталното банкиране. Удовлетворете и изненадайте настоящите си клиенти, докато привличате нови – с иновативни, защитени услуги.
Previous Next

SAP Omnichannel Banking

Днешните банкови клиенти очакват усъвършенствано, винаги налично и винаги свързано преживяване. Разберете как SAP Omnichannel Banking може да ви помогне да постигнете цялостна дигитална трансформация, за да изградите трайни отношения с вашите клиенти и да преуспеете в дигиталната икономика чрез мобилно банкиране и други услуги. 

SAP Performance Management for Financial Services

Управлявайте и анализирайте рентабилността и ефикасността на предприятието само с едно приложение. Изпълнявайте модели за ценообразуване и изчисляване на разходите за разпределение и прехвърляне на средства. Използвайте високоскоростната изчислителна система за финанси и рискове, както и възможностите за обобщаване на бизнес данни и симулация и управление на сценарии.

Трансформирайте бизнеса си по-бързо с помощта на SAP Digital Business Services

Дайте летящ старт на вашите SAP решения и стимулирайте възвръщаемостта на инвестициите, като си сътрудничите с експерти от отрасъла, консултанти и инженери по поддръжката, за да получите насоки, препоръчителни добри практики и експертно мнение – независимо докъде сте стигнали във вашето пътешествие.
Previous Next
Икона на движеща се напред стрелка, представляваща ускорението със SAP Digital Business Services

Реализирайте вашите бизнес цели, като опростите и ускорите вашата дигитална трансформация

В епоха, в която фокусът е върху непрекъснатите иновации и предусещане на нуждите на клиентите, може да е трудно да превърнете визията си в реалност. Тук на помощ идва SAP Digital Business Services. Ние сме част от SAP, така че познаваме софтуера на SAP по-добре от всеки друг. С над 40 години опит можем да ви помогнем да постигнете вашите цели на бизнес трансформация и всичко по пътя дотам.

Икона на хора, които предоставят поддръжка за услуги за цялото предприятие от SAP Digital Business Services

Трансформирайте бизнеса си с безпрецедентна поддръжка за услуги за цялото предприятие

SAP Digital Business Services свързва бизнеса и IT, за да ви помогне да запълните празнината между вашата стратегия за дигитална трансформация и изпълнението ѝ. От проектирането и откриването на стойността през ускорените иновации до продуктивната употреба за осезаеми бизнес резултати – можете да развиете вашия бизнес, като стъпите на нови територии с надежден съветник, който най-добре познава софтуера на SAP.

Вижте как клиенти успяват със SAP

Previous Next

30% ръст в годишния обем данни със SAP Bank Analyzer

Вижте как PayPal оптимизира и автоматизира процеси, като използва богати финансови анализи за оптимизиране на дигиталните плащания по целия свят.

Compartamos: дигиталната технология подобрява потребителското преживяване

Вижте как Compartamos улеснява мисията си да осигури достъп до финансови услуги сред общностите в Мексико, които все още не са завършили дигиталния си преход.

100% от банковите заеми са обработени със SAP Analytics Cloud

Разчитайте на Live Oak Bank да предложи заеми и кредити на целеви малки бизнеси въз основа на по-бързо достъпна информация, събрана чрез облачни анализи.

Банкирайте с персонализирани услуги и машинно самообучение

Получете най-актуалните новини и тенденции от експерти

Общности и събития

Управлявайте целия си банков бизнес

От човешки ресурси до финанси и анализ – ние разполагаме с правилните решения, за да управлявате банковия си бизнес по-добре, по-бързо и по-опростено. Разгледайте нашите решения за всички бизнес процеси във всички отрасли, за да откриете тези, от които се нуждаете, за да изградите бизнес с постоянен растеж.
Previous Next

Човешки ресурси

Опростете процесите по ЧР и ангажирайте работната сила за стимулиране на по-добри бизнес резултати, насърчавайте служителите и развивайте талантите.

Финанси

Комбинирайте финансовите процеси и автоматизираните анализи в реално време и ги превърнете в прогресивна бизнес информация в цялата ви организация.

Анализи

Възползвайте се от задълбочени анализи на данни, прогнози и обработка на комплексни събития и комбинирайте данни от множество източници в една интегрирана платформа.

Платформи в облака и платформи с данни

Използвайте бизнес приложения, базирани на най-новите технологични открития – включително платформата SAP HANA, облак, мобилни технологии и други.

Интернет на нещата (IoT)

Внедрете високоскоростни интелигентни IoT приложения, като използвате бизнес и технологични услуги.

Back to top