Skip to Content

Банкови услуги

Качествено дигитално преживяване на вашите клиенти и служители в банковия сектор

Предоставяйте продукти и услуги, насочени към клиента, като използвате панорамен портрет на клиента. Оптимизирайте и автоматизирайте дигиталните банкови операции с интегрирана система за финанси, риск и съответствие, за да намалите цената и сложността, докато генерирате изгодни продажби на иновативни продукти и услуги.

Преуспявайте в дигиталната икономика, като правите стратегически избори по отношение на банкирането на дребно

Previous Next

Използвайте дигитална трансформация, за да отговорите на нуждите на клиентите и пазарните промени на момента. Разберете как можете да предложите точна, контекстуална информация за персонализирани банкови и финансови услуги и да достигнете до нови клиенти, като предоставите защитен достъп до предложения в облака и дигитални портфейли на ниска цена.

Вижте фактите

15%

пестене на време при финансово приключване в организации, които имат финансово счетоводство в реално време.

Еталонни тестове на SAP

8%

повишение в удовлетворението на клиентите за организации с развита мобилна стратегия.

Еталонни тестове на SAP

3B

интернет потребители и 30 – 50 милиарда свързани устройства се очакват до 2020 г.

Прессъобщение на GSMA и Business Insider

Открийте банков софтуер специално за вашите нужди

Очертайте успеха на вашата банка в дигиталната икономика, като разработите и предоставяте финансови услуги и технологии, като например приложения за мобилно банкиране, омниканално банкиране и анализ на дигиталното банкиране. Удовлетворете и изненадайте настоящите си клиенти, докато привличате нови – с иновативни, защитени услуги.
Previous Next

SAP Omnichannel Banking

Днешните банкови клиенти очакват усъвършенствано, винаги налично и винаги свързано преживяване. Разберете как SAP Omnichannel Banking може да ви помогне да постигнете цялостна дигитална трансформация, за да изградите трайни отношения с вашите клиенти и да преуспеете в дигиталната икономика чрез мобилно банкиране и други услуги. 

SAP Performance Management for Financial Services

Управлявайте и анализирайте рентабилността и ефикасността на предприятието само с едно приложение. Изпълнявайте модели за ценообразуване и изчисляване на разходите за разпределение и прехвърляне на средства. Използвайте високоскоростната изчислителна система за финанси и рискове, както и възможностите за обобщаване на бизнес данни и симулация и управление на сценарии.

Трансформирайте бизнеса си по-бързо с помощта на SAP Digital Business Services

Дайте летящ старт на вашите SAP решения и стимулирайте възвръщаемостта на инвестициите, като си сътрудничите с експерти от отрасъла, консултанти и инженери по поддръжката, за да получите насоки, препоръчителни добри практики и експертно мнение – независимо докъде сте стигнали във вашето пътешествие.
Previous Next
Икона на движеща се напред стрелка, представляваща ускорението със SAP Digital Business Services

Реализирайте вашите бизнес цели, като опростите и ускорите вашата дигитална трансформация

В епоха, в която фокусът е върху непрекъснатите иновации и предусещане на нуждите на клиентите, може да е трудно да превърнете визията си в реалност. Тук на помощ идва SAP Digital Business Services. Ние сме част от SAP, така че познаваме софтуера на SAP по-добре от всеки друг. С над 40 години опит можем да ви помогнем да постигнете вашите цели на бизнес трансформация и всичко по пътя дотам.

Икона на хора, които предоставят поддръжка за услуги за цялото предприятие от SAP Digital Business Services

Трансформирайте бизнеса си с безпрецедентна поддръжка за услуги за цялото предприятие

SAP Digital Business Services свързва бизнеса и IT, за да ви помогне да запълните празнината между вашата стратегия за дигитална трансформация и изпълнението ѝ. От проектирането и откриването на стойността през ускорените иновации до продуктивната употреба за осезаеми бизнес резултати – можете да развиете вашия бизнес, като стъпите на нови територии с надежден съветник, който най-добре познава софтуера на SAP.

Вижте как клиенти успяват със SAP

Previous Next

30% ръст в годишния обем данни със SAP Bank Analyzer

Вижте как PayPal оптимизира и автоматизира процеси, като използва богати финансови анализи за оптимизиране на дигиталните плащания по целия свят.

Двуцифрени продажби на дигитални продукти със SAP Hybris Commerce

Прочетете как ATB Financial удовлетворява разнообразни клиенти, печелейки точки, носещи награди, от проучвания и анализи на потребителския опит.

20 милиарда канадски долара в активи, изградени върху доверие в решенията на SAP

Наблюдавайте как Home Trust дигитализира финансови услуги, като интегрира данни в коренно различни системи, използвайки мобилно достъпни решения.

Предоставяйте контекстуални, персонализирани финансови услуги

Previous Next

Bank of One в Лондон предоставя персонализирано контекстуално банкиране, като използва подходи на бизнес модел и дигитални технологии, които са ключови за успеха с решенията SAP Hybris.

Получете най-актуалните новини и тенденции от експерти

Общности и събития

Управлявайте целия си банков бизнес

От човешки ресурси до финанси и анализ – ние разполагаме с правилните решения, за да управлявате банковия си бизнес по-добре, по-бързо и по-опростено на цялостно ниво. Разгледайте нашите цялостни решения за всички бизнес процеси във всички отрасли, за да откриете решенията, от които се нуждаете, за да изградите свързан бизнес и да дадете възможност за постоянен растеж.
Previous Next

Човешки ресурси

Опростете процесите по ЧР и ангажирайте работната сила за стимулиране на по-добри бизнес резултати, насърчавайте служителите и развивайте талантите.

Финанси

Комбинирайте финансовите процеси и автоматизираните анализи в реално време и ги превърнете в прогресивна бизнес информация в цялата ви организация.

Анализи

Възползвайте се от задълбочени анализи на данни, прогнози и обработка на комплексни събития и комбинирайте данни от множество източници в една интегрирана платформа.

Платформи в облака и платформи с данни

Използвайте бизнес приложения, базирани на най-новите технологични открития – включително платформата SAP HANA, облак, мобилни технологии и други.

Интернет на нещата (IoT)

Внедрете високоскоростни интелигентни IoT приложения, като използвате бизнес и технологични услуги.

Back to top

Call me now