Пропускане и към съдържанието
Свържете се с нас
Свържете се с нас
Изпратете ни имейл с коментари, въпроси или предложения.
Current View

SAP C/4 HANA, customer experience suite

SAP C/4HANA includes all five cloud solutions enhanced by customer feedback from Qualtrics and integration, analytics and extensibility with C/4HANA Foundation across the suite, unlocking a world of innovation and growth between brands and customers.  Изтегли документа

Обратно най-горе