Пропускане и към съдържанието
Свържете се с нас
Свържете се с нас
Изпратете ни имейл с коментари, въпроси или предложения.

Програми на SAP за Корпоративна Социална Отговорност в България

SAP се отнася към Корпоративната Социална Отговорност (CSR) със стратегическо внимание – с целта да осигурим надеждно бъдеще за обществото, клиентите и компанията ни. Мобилизирайки нашите служители, време и технологии, ние се стремим да окажем позитивно влияние върху средата ни чрез икономически растеж, нови работни позиции, иновации и обществена дейност.

Нашето отношение към средата, в която живеем

За 2016г., ние имаме 11 217 прекарани часа в доброволчески дейности, над 20 конкретни проекта и каузи и над 80 000 евро, дарени от наши служители, офиса ни в България и с глобалната подкрепа на SAP. Всички наши дейности директно са въздействали на над 12 000 души. Нашета надежда е да продължим да правим България едно по-добро място.

За традиционно най-голямата ни инициатива, "Month of service", 242 доброволци от SAP се включиха в 11 дейности - от реновиране на църкви до засяване на дървета. Отбори от 10 до 40 души прекараха свободния си ден заедно във фокусирана дейност, оказвайки положителен ефект върху обществото и околната среда.

SAP програми за Корпоративна Социална Отговорност в България:

Месец на добороволчеството

SAP дава възможност на всеки колега през един ден от годината да отиде с екипа си и помогне на нуждаещи се. Традиционно колегите ни използват своя един работен ден за доброволчество по време на нашата инициатива „Месец на доброволчеството“, като дейностите са разнообразни, например боядисване на детски градини, изграждане и подобряване на еко-градинки, помощ на възрастни хора да се подготвят за зимата с почистване на двора им, цепене на дърва, малки ремонти и много други дейности. За 2015 г. по време на инициативата 210 колеги отделиха 1943 часа за традиционно доброволчество и действията им са подпомогнали 1217 души.

Скриване
Програма „Знания за успех“

Програмата е съвместна инициатива на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и SAP Labs България за развитие на деца и младежи от малки населени места в България. Програмата е насочена както към младите хора, така и към техните родители и учители, които заедно да развият децата в района и училището, за да им осигурят по-голям шанс за успех и персонална реализация. ФРГИ въз основа на конкурс и в консултации със SAP Labs България избира училищата, които чрез своите училищни настоятелства участват в програмата. Училищата се избират въз основа на предварително създадени и одобрени критерии като брой ученици, тип населено място, бедност, липса на възможности за развитие, достъп до качествени образователни инициативи, включване на родителите и качеството на предложения проект за развитие на училището с максимален обхват на деца в риск. Програмата е фокусирана върху горен курс на средните училища.

През 2015 г. програмата „Знания за успех“ се проведе за четвърта поредна година, като бяха подкрепени 11 училищни настоятелства от цялата страна да превърнат училищните библиотеки в място, стимулиращо желанието за учене и да създадат нови възможности за кариерно ориентиране и консултиране на ученици, с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс. В конкурса по програмата се включиха 42 училищни настоятелства от цялата страна. Одобрени бяха кандидатурите на 11 от тях от 11 различни населени места.

Програмата е носител на редица награди и отличия. През 2015 г. за програма „Знания за успех“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България получиха наградата на Българския дарителски форум за най-успешно партньорство между бизнес и НПО.

Скриване
Програма „Роботика за България“

SAP подкрепя развитието на LEGO роботиката в различни направления. През 2015 г. стартира програмата „Роботика за България“, която надгражда дългогодишната ни подкрепа в тази посока. Програмата се провежда съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), като тя цели да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите, като едновременно с това им даде възможност за работа в екип. В конкурса по програмата за 2015 г. се включиха общо 36 менторски екипа от по двама учители, преподаващи на територията на едно и също училище. „Роботика за България“ подкрепи 17 менторски екипа от по двама учители да създадат отбори по роботика в училищата, където преподават. Отборите са създадени съгласно концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League. Всеки отбор е съставен от ученици на възраст 10 до 16 години и работи за изпълнението на социално значими мисии с робот, създаден от неговите членове.

Програмата осигури обoрудване за дейността на всеки отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и състезателнo поле. Всички 34 учители участват в различни обучения за менторство и работа в екип и получават виртуална подкрепа по въпросите за конструирането и програмирането на робот Lego Mindstrom. „Роботика за България“ се реализира за период от две години, като в края на първата се организира фестивал, в който се включиха над 130 ученици и над 35 учители-ментори от 17 училища. Участващите отбори представиха своя екип, разработения проект и робота си. Всеки отбор беше оценяван от жури по направления за робо-дизайн, робо-игра, отборна игра и представяне на проекта. В журито участваха бивши състезатели по LEGO роботика и представители от SAP и ФРГИ. Част от програмата на фестивала беше и състезание с роботите. По време на състезанието участниците и публиката виждаха класирането на отборите в реално време благодарение на приложение, разработено от доброволци от SAP.

Скриване
SAP Scholarship program “Study iT First”

През 2015 г. стартира стипендиантската програма на SAP “Study iT First”. Тя е насочена към първокурсници в ИТ специалности на всички български университети, като целта й е да подпомогне професионалната реализация на студентите на ранен етап от тяхното обучение. В първото издание кандидатстваха 317 първокурсници, като 13 бяха одобрени. Всички стипендианти получават месечна парична стипендия в рамките на две академични години при показване на отлични резултати от обучението си, придобиват ключови ИТ знания, умения и работни практики със съдействието на личен ментор и имат възможност за стаж в SAP.

Скриване
Обучение на учители и преподаватели в сферата на ИТ

SAP подкрепя обучението и допълнителната квалификация на учители и преподаватели в сферата на ИТ от водещи гимназии и университети в страната. През 2015 г. подкрепихме гимназиални учители по информатика и ИТ в тяхната допълнителна квалификация, като финансирахме участието им в едногодишен курс на Факултета по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски”.  Наши колеги в различни инициативи през годината са обучили над 20 университетски преподавателя.

Скриване
EU Code Week

SAP традиционно се включва в различни инициативи по време на EU Code Week. По време на седмицата на програмирането през 2015 г. бяха достигнати над 500 ученици, а 150 от тях имаха възможност да посетят офиса на SAP в София и да видят от първа ръка как се работи в софтуерен гигант.

Скриване

SAP ITversity

SAP ITversity обединява всички образователни инициативи на SAP в България, които са насочени към деца в 4-ти клас до студенти в 4-ти курс. Стремим се да направим света около нас едно по-добро място за живеене, като помагаме на ученици и студенти да получат по-добро образование и да бъдат по-успешни в своето кариерно развитие. Общност от колеги на абсолютно доброволен принцип организират различни дейности в сферата на образованието – студентски практики, школи за ученици, курсове в университети и много други. SAP подкрепя провеждането на различни олимпиади, ученически конференции, състезания и други образователни събития в сферата на науките и информационните технологии. Компанията ни работи и в насока подобряване на учебната среда на ученици и студенти чрез финансиране изграждането на специализирани кабинети и лаборатории във водещи гимназии и университети в страната.

Инициативи в SAP ITversity

SAP Back2School
Целта на инициативата е професионалисти от компанията да посетят училищата, които са завършили, и да представят на учениците професията на софтуерния разработчик. Чрез личния си пример те биха могли да насочат учениците при техния избор за бъдещо развитие. Инициативата стартира през учебната 2014/2015 г. и досега над 70 доброволци от SAP са се върнали в гимназиите и училищата, където са получили средното си образование, за да споделят своя опит с настоящите ученици. Чрез своята лична история те дават пример за професионалния път на възпитаници на самото училище, както и показват едни от възможностите за успешна реализация в България. На този етап по кампанията са посетени 36 училища и са достигнати над 2500 ученика. Доброволците от SAP са отделили общо над 1100 часа от своето време за провеждане на инициативата.
Скриване
Курсове в университети
Доброволци от SAP организират и водят различни курсове във водещи български университети, свързани с Java, Internet of Things, управление на софтуерни проекти, писане на техническа документация и други.
Скриване
SAP Open Days
Компанията регулярни организира „Дни на отворените врати“, където ученици и студенти могат да посетят офиса ни и да се запознаят отблизо с професията на софтуерния разработчик и работата в софтуерен гигант.
Скриване
SAP GeekyCamp
SAP GeekyCamp е школа по програмиране за ученици, която вече има две успешни издания, а през 2016 г. стартира и SAP GeekyCamp 3.0. Лектори в школата са само доброволци от компанията. Участието в школата е безплатно, като досега през школата са преминали включиха 55 ученика. Участниците се подбират на базата на онлайн тест, който покрива въпроси, свързани с програмиране, алгоритми, както и логически и математически задачи. С интензивното обучение в началото на програмата се покриват основните знания, които са необходими за разработване на проект - следващият етап на школата. След интензивното обучение следват лекции всяка събота на различни теми като Clean Code, Умения за презентиране, Hackers workshop. През месеците на обучението в школата учениците разработват проект в екип с ментор от SAP. На финала екипите представят разработените проекти пред жури от наши колеги, което определя след това най-добрите проекти, за които има и награди.
Скриване
Студентски летни практики
През 2016 г. SAP организира за пета поредна година летни практики за студенти, по време на които в продължение на две седмици студенти се възползват от възможността да научат от „първа ръка“ как се разработва софтуер – както теоретично, така и практически. Доброволци от SAP са домакини и лектори по време на студентските практики, споделяйки с младежите професионалния си опит в сферата на софтуерната архитектура и дизайн. Добавената стойност, която колегите дават на студентите по време на практиките, е подготовката, че търсените знания и умения в ИТ бизнеса не са само чисто технически.
Скриване
Летни школи по програмиране за ученици
Със съдействието на SAP, през последните три летни ученически ваканции се провеждат школи по програмиране в различни гимназии в страната. Подобни летни школи имат заряда да мотивират младежите да се развиват като софтуерни разработчици. Споделяме формата, натрупания опит и материали покрай различните ни инициативи и подпомагаме училища да организират провеждането на летни школи по програмиране за ученици. През 2016 г. такива школи се проведоха във Видин, Силистра и Търговище.
Скриване
SAP CodeJam Sofia
SAP CodeJam Sofia е уъркшоп за писане на код върху най-новите технологии на SAP, а темата е SAP HANA Cloud Platform. Събитието е безплатно и е насочено към студенти от български университети, които имат желание да опознаят и да направят първите си стъпки с иновативната облачна платформа. Студентите имат възможността да напишат приложение, което да качат директно в облака, като през цялото време могат да задават своите въпроси към експерти от SAP и да разчитат на тяхното съдействие. SAP CodeJam няма състезателен характер и е единствено фокусирано върху технологии и „кодене“ в най-чиста форма.
Скриване

Социално предприемачество

В областта на социалното предприемачество през 2015 в България се проведе ежегодното състезание STARTERY, организирано от SAP, германската неправителствена организация Social Impact и предприемаческата мрежа Ashoka. Във форума тази година взеха участие общо 70 екипа от Централна и Източна Европа, от които бяха селектирани 30 перспективни идеи. В течение на последната седмица от инициативата компаниите участваха в различни работилници, менторски диалози и нетуъркинг срещи в София, които имаха за цел да им помогнат да доразвият идеята си. Менторските екипи включваха представители от Германия, които споделяха опит за развитието на социалното предприемачество в страната. Идеите на финала бяха от платформа за интегриране на настоящи затворници на пазара на труда, като се използва законовата рамка, че техният труд е по-ниско заплатен, през платформа за свързване и обмен на вещи между майки до консултантска дейност за напасване на бизнеса към хора с увреждания. Трима победители получиха възможността да се включат в тренировъчна програма по предприемачество в Берлин, както и да кандидатстват за по-нататъшно финансиране.

Политика за опазване на околната среда

SAP има действаща политика за опазване на околната среда, а от 2012 г. сертификат ISO 14 001 - международният стандарт за системи за управление на околната среда.

В компанията на постоянно разположение на колегите са контейнери за разделно събиране на отпадъци (хартия, батерии). Регулярно се организират инициативи с цел повишаване на информираността относно разделното събиране на отпадъците. Такава например e кампанията „Сливи за смет“, като в рамките на малко повече от седмица всеки ден на етажите от сградата бяха поставени допълнителни контейнери за разделно събиране на отпадъци (пластмаса, стъкло и старо компютърно оборудване), а в близост до тях и купа с плодове. Идеята е колегите да имат лесен достъп до места, където да се освободят от излишни вещи от работните си места. В резултат от инициативата са събрани и предадени 540 кг. отпадъци, а стара техника е върната на ИТ отдела в компанията. SAP участва и в глобални кампании като например Часа на Земята (Earth hour), където участваме всяка година.

Ангажиментът на SAP по опазване на околната среда

Ние, SAP, се ангажираме с непрекъснато подобряване на екологичните показатели, както и да опазваме нашата околна среда.

Ние ще насочим усилията си към следните цели:

 • Оценка, наблюдение, управление и докладване за нашите операции и екологичното въздействие на продуктите ни чрез постоянно намаляване на нашия въглероден отпечатък и на емисиите ни чрез въвеждане на системи за управление на отпадъците и на решения за ефективно управление на енергията.
 • Спазване на изискванията на законодателството в областта на околната среда и одобрените кодекси за практика.
 • Повишаване на осведомеността, насърчаване на участието, както и обучение на служителите в областта на околната среда чрез провеждането на регулярни годишни обучения на всички служители на SAP Labs България; Повишаване на осведомеността чрез организиране на седмици, фокусирани върху въпросите за околната среда, заедно с глобални организации за устойчивост.
 • Въвеждане на екологични стандарти за доставчици и изпълнители. Ще представим политиката ни за опазване на околната среда на всички наши партньори.
 • Помагане за определяне на стандарти за околната среда в сътрудничество с нашите партньори като направим публична и достъпна за всички политиката си опазване на околната среда и като настояваме всяка външна компания да бъде запозната със стандартите за опазване на околната среда.
 • Сътрудничество с външни организации, включително местните власти и гражданското общество с цел със съвместни усилия да се осигури здравословна околна среда в районите около нашите операции. В момента SAP Labs България си сътрудничи с неправителствени организации по няколко проекта за устойчивост.
 • Разработване на иновативни решения, които да подпомогнат на клиентите ни да внедрят устойчивост на околната среда в своите бизнес стратегии.

Нашата цел е да се превърнем в модел за подражание за устойчивост, включително по отношение аспектите на околната среда чрез намаляване консумацията на енергия година след година чрез разработване на редица енергийно-ефективни решения.

SAP Labs България ЕООД напълно приема глобалната политика по опазване на околната среда на SAP и гарантира, че всички правила, определени в нея, както и тези в българското законодателство, ще се спазват както от ръководството, така и от служителите на компанията.

 • SAP Labs България се ангажира да намали своя СО2 отпечатък.
 • SAP Labs България се стреми да увеличи своята енергийна ефективност от година на година.
 • SAP Labs България се стреми да увеличи своята ефективна консумация на газ от година на година.
 • SAP Labs България се стреми да увеличи своята ефективна консумация на вода от година на година.
 • SAP Labs България насърчава служителите си да действат по-устойчиво чрез различни инициативи.
 • SAP Labs България повишава екологичното съзнание на своите служители чрез седмици, посветени на околната среда, както и в ежедневните си дейности.
Обратно най-горе