Naar inhoud gaan
Een manager loopt een trap af om een gebouw te verlaten terwijl zij met haar mobiele apparaat een gesprek voert met een werknemer

Strategische Personeelsplanning Tool

Met uitgebreide planning en analyse (xP&A) kun je de strategische personeelsplanning en -analytics van de toekomst ontsluiten.

Bevorder de samenwerking tussen HR, finance en alle andere afdelingen met onze strategische personeelsplanning tool.

placeholder

xP&A brengt financiële en operationele plannen, inclusief personeels(bezettings)plannen, samen om organisaties te helpen flexibeler en beter afgestemd te functioneren en te reageren op elke denkbare situatie. Ontdek hoe SAP de xP&A-functionaliteit ondersteunt door de plannen van je bedrijf en de applicaties van SAP naadloos te integreren.

Zorg dat je personeel er klaar voor is

placeholder
Personeelsplanning

Gebruik oplossingen van SAP SuccessFactors workforce planning en SAP Analytics Cloud om te bepalen welke acties er op het gebied van talentmanagement moeten worden genomen. Zo zorg je ervoor dat je organisatie de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats heeft.
  • Analyseer, voorspel en plan je personeelsvraag en -aanbod en stel personeelshiaten vast
  • Bepaal welke acties er op het gebied van talentmanagement nodig zijn en stel actieplannen op 
  • Stel een optimale personeelsmix samen die op je financiële doelstellingen afgestemd is 

placeholder
Personeelsanalyse

Geef HR-professionals, analisten en zakenpartners de mogelijkheid om snel en accuraat vragen over je personeel te beantwoorden. Zorg ervoor dat zakelijke beslissingen kunnen worden genomen met op gegevens gebaseerde inzichten en een op feiten gerichte HR-aanpak als uitgangspunt. 

  • Antwoord snel op vragen over je personeel
  • Omarm een cultuur waarin beslissingen op basis van feiten worden genomen
  • Ontdek verborgen personeelstrends

placeholder

SuccessConnect 

Laten we onze kijk op werk voorgoed veranderen door HR opnieuw uit te vinden.

Resource Center

Veelgestelde vragen

Zoek in de onderstaande lijst om antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over analytics en personeelsplanning.

De oplossing SAP Analytics Cloud en de oplossingen van SAP SuccessFactors zijn bidirectioneel geïntegreerd, zodat je actuele HR-gegevens kunt gebruiken om personeelsplannen op te stellen. Het resulterende effect op de kosten wordt automatisch berekend en kan worden aangepast om de algehele gevolgen te beoordelen. Zodra de planning compleet is, kun je de resultaten binnen SAP Analytics Cloud overhevelen naar een financieel planningsmodel, zodat er een gesloten planningslus ontstaat tussen de HR-functies en de financiële functies.  

SAP SuccessFactors Workforce Analytics biedt HR-professionals, analisten en zakenpartners de mogelijkheid snel en accuraat vragen over personeel te beantwoorden. Op gegevens gebaseerde inzichten helpen je bij zakelijke beslissingen uit te gaan van een op feiten gebaseerde HR-aanpak. De oplossing biedt een uitgebreide catalogus met vooraf gedefinieerde HR- en talentmetrics, mogelijkheden om gegevenstrends te traceren en bruikbare analytics. Bovendien kunnen er gegevens uit meerdere HR-systemen in worden geïntegreerd. Dankzij deze op feiten gebaseerde tools kun je vragen over je personeel snel beantwoorden, personeelstrends analyseren en vol vertrouwen beslissingen nemen.

Om in de behoefte van je klanten aan hoogwaardige service met een hoge reactiesnelheid te kunnen voorzien, moet je zo plannen dat de juiste mensen met de juiste vaardigheden op het juiste moment beschikbaar zijn. De applicatie SAP Workforce Forecasting and Scheduling van WorkForce Software biedt slimme prognose-, plannings- en optimalisatiefuncties. Die kunnen je helpen de betrokkenheid van werknemers te vergroten, managers slagvaardiger te maken en de naleving van plaatselijke arbeidswetgeving te verbeteren. De applicatie helpt branches met een variabele vraag, zoals de retail-, horeca- en recreatiesector, zeer accurate en locatiespecifieke bedrijfsprognoses te genereren en zet deze prognoses om in exacte personeelsbehoeften waarmee je aan de vraag van je organisatie kunt voldoen. 

De HR-analysetools van SAP zijn beschikbaar via  SAP SuccessFactors Workforce Analytics. De oplossing  voorziet in op gegevens gebaseerde inzichten  in al je HR-processen en biedt een uitgebreide catalogus met vooraf  gedefinieerde HR- en talentmetrics, mogelijkheden om gegevenstrends te traceren en bruikbare  analytics. Daarnaast is integratie van gegevens uit meerdere systemen mogelijk, zoals kernapplicaties voor HR- en talentmanagement. Dankzij deze op feiten gebaseerde tools kun je  vragen over je personeel snel beantwoorden, personeelshiaten en -trends herkennen en analyseren en vol vertrouwen beslissingen nemen.

HR-planningsfuncties voor ploegendiensten worden door SAP aangeboden via SAP Time and Attendance Management van WorkForce Software. In deze cloudoplossing worden historische gegevens zoals klantverkeer, kaartscans en betalingsgegevens gecombineerd met prognoses. Managers kunnen hiermee vervolgens op gegevens gebaseerde ploegenroosters opstellen die zowel aan hun behoeften als aan die van hun werknemers voldoen. De oplossing omvat ook een mobiele app waarmee werknemers hun rooster kunnen bekijken en aangeboden ploegendiensten snel kunnen accepteren. Dankzij deze efficiënte HR-planning van ploegendiensten kunnen de kosten van overwerk worden teruggedrongen, kan het aantal arbeidsconflicten worden beperkt en kan de tijd die anders aan een handmatige ploegendienstplanning zou worden besteed sterk worden gereduceerd.

Vragen? Neem contact met ons op!

Terug naar boven