Naar inhoud gaan
Afbeelding van collega's die financiële gegevens op een tablet en een laptop bekijken

Accounting en financiële afsluiting

Intelligente automatisering, betrouwbaarheid en flexibiliteit maken finance en boekhoudbedrijven productiever.

Optimalisatie van record-to-report leidt tot snelle en betrouwbare financiën

Stroomlijn je financiële en boekhoudprocessen, van financiële afsluiting en consolidatie tot management en wettelijke rapportage.

Accounting en financiële afsluiting in kaart gebracht
Automatiseer handmatige processen en vergroot de efficiëntie

Laat je team meer tijd besteden aan activiteiten die meerwaarde opleveren. Dankzij intelligente automatisering en aanbevelingen, machine learning en geavanceerde analyses ben je minder tijd kwijt aan het handmatig genereren van boekingen en financiële rapportage en consolidatie.

Neem betere beslissingen met betrouwbare data

Verbeter de financiële compliance en ondersteun normen op het gebied van boekhouding. De boekhoudsoftware van SAP kan je helpen bij het nemen van beslissingen met volledige zichtbaarheid en controlemogelijkheden met vertrouwen in je financiële en managementrapportage.

Bestuur je bedrijf met continu inzicht

Krijg één versie van de financiële waarheid voor management en wettelijke rapportage. Zo heb je direct zakelijk inzicht met drilldownanalyses van het hoogste naar het laagste detailniveau. Je profiteert van de flexibiliteit om verschillende scenario's te evalueren voor betere zakelijke beslissingen.

Ontdek de oplossingen voor accounting en financiële afsluiting van SAP

placeholder

Uniforme rapportage voor afsluiting op entiteitsniveau en concernafsluitingen

Krijg toegang tot één versie van de waarheid voor lokale operationele en concernniveau data. Ga via geconsolideerde rapporten dieper in op de transactiegegevens.

Doorlopende boekhouding

Realiseer realtime prestatiebewaking. Identificeer en corrigeer problemen voor de afsluiting. Verdeel de werkbelasting continu en gelijkmatig over de boekingsperiode.

Geavanceerde functies voor concernconsolidatie

Maak samenwerking mogelijk binnen geïntegreerde processen voor intercompany afstemming en ondersteun eliminatie binnen en tussen segmenten met innovatieve rapportagefunctionaliteit.

placeholder

Sjablonen voor afsluiting

Start met content voor afsluitingen op entiteitsniveau in de vorm van best practices. Gebruik sequencing en afhankelijkheden om in te spelen op de behoeften van jouw organisatie en hergebruik sjablonen in meerdere bedrijven en cycli.

Automatisering van afsluitingen

Vergroot de efficiëntie en snelheid van jouw afsluitingen met automatiseringsroutines. Voer taken uit in je hele landschap en geef je team intuïtieve selfservicetoegang tot sluitingstransacties.

Bewaking en inzichten

Krijg realtime inzicht in je financiële afsluitprocessen en zorg ervoor dat de kwaliteit en governance van elke afsluiting voldoen aan de wettelijke publicatievereisten.

placeholder

Eén platform voor rapportage en transactie-uitvoering

Verbind SAP ERP bronsystemen met non-SAP ERP bronsystemen.

Implementatie op maat

Implementeer een gefaseerde rollout per organisatie, locatie, systeem en proces. Verlaag risico's door middel van een sidecarimplementatie en profiteer van een gefaseerde onboarding van SAP S/4HANA.

Versnelde adoptie en snel rendement

Profiteer van geïntegreerde integratiemogelijkheden en implementeer de gewenste functionaliteit wanneer het jou uitkomt, met een implementatie op maat.

placeholder

Stroomlijn afstemming

Integreer met SAP ERP en SAP S/4HANA via automatisering en overbrug complexiteiten om afsluitingen te versnellen.

Verbind financiële en boekhoudprocessen

Verenig mensen, informatie en technologie en ondersteun voortdurende accounting en verbetering.

Automatiseer arbeidsintensieve processen voor financiële afsluiting en compliance

Verminder of elimineer handmatige routinetaken en vergroot de zichtbaarheid en standaardisatie met intelligente workflows. Zo kunnen boekhouding en finance zich richten op hoogrisicogebieden en worden doorlopende bedrijfsstrategieën en beleidslijnen ondersteund.

placeholder

Gecentraliseerde intercompany verwerking

Initieer, accordeer en boek transacties. Dwing intercompany handelsrelaties af. Zorg voor de aanmaak van transacties, validatie, workflows en onderbouwing.

Intercompany afstemming en afrekeningen

Automatiseer de matching van intercompany transacties. Creëer afstemmingsposities voor niet-afgestemde transacties. Verminder het aantal transacties dat vereist is voor afrekening tussen entiteiten via bilaterale netting.

Globaal overzicht van transparantie en controle

Consolideer informatie over afrekeningssaldi tussen entiteiten op één locatie. Realiseer de hoogst mogelijke mate van data-integriteit en regelnaleving. Vergroot het inzicht in geaggregeerde, bilateraal verrekende verplichtingen of vorderingen tussen entiteiten.

placeholder

Locatie- en ruimtebeheer

Creëer en beheer alle typen onroerendgoedobjecten en krijg een gecentraliseerde informatiebron voor de vastgoedportefeuille van jouw organisatie.

Gecentraliseerde bedrijfsprocessen

Integreer boekingen en rapporten voor activabeheer, onroerendgoedcontrolling en planning en controlling van nieuwe bouwprojecten, onderhoud en moderniseringsprojecten.

Contractbeheer

Beheer alle contracten met betrekking tot je vastgoedportefeuille, inclusief huurcontracten, klantcontracten en leverancierscontracten.

Terug naar boven