Naar inhoud gaan
Elektrisch gereedschap dat vonken veroorzaakt

Wat is Supply Chain Management (SCM) en waarom is het belangrijk?

Supply Chain Management is, heel simpel uitgelegd: alles wat achter de schermen gebeurt om een product aan een klant te leveren. Inkoop en bestellingen. Productie. Transport. Voorraadbeheer. En meer. De eerste stap: naar de markt luisteren om erachter te komen wat klanten willen, wanneer ze het willen hebben, en hoeveel ze ervan willen hebben. Vervolgens worden alle stappen in het traject doorlopen, van sourcing tot productie tot logistiek. Om deze ongelooflijk complexe onderneming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, moet elke partner – of "schakel" – in de keten, in een strak gecoördineerd en responsief systeem worden geïntegreerd.

 

In 2020 werd de hele wereld zich bewust van het cruciale belang van supply chains. Toen voorraden niet aankwamen of fabrikanten niet in staat waren essentiële materialen te verkrijgen, zagen zowel bedrijven als consumenten de waarde van veerkrachtige en schaalbare supply chains in. Organisaties overal ter wereld kijken naar hun mondiale supply chains en de technologieën erachter. Ze vragen zich af wat ze kunnen doen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Afbeelding met zes stappen in het proces voor Supply Chain Management

De belangrijkste componenten in Supply Chain Management

Waarom is Supply Chain Management belangrijk?

Kijk om u heen. Niets in uw woning of werkplek zou daar zijn zonder supply chains. Honderden miljoenen banen over de hele wereld zijn met deze activiteiten verbonden. Van goedkope consumptiegoederen tot chirurgische apparatuur en essentiële middelen: alles gaat via een supply chain. Ondanks het feit dat SCM de kern vormt van de wereldeconomie, gebruiken veel bedrijven voor hun supply chains nog steeds dezelfde processen en machines die ze al 50 jaar gebruiken.

 

Verbeterde SCM-processen kunnen bedrijven transformeren. Bedrijven kunnen concurrerender worden door afval en overschotten tot een minimum te beperken en tegelijkertijd de kosten te verlagen en de efficiëntie te vergroten. Ze kunnen de loyaliteit van klanten vergroten door gepersonaliseerde logistiek aan te bieden die voldoet aan individuele voorkeuren. En ze kunnen hun processen automatiseren zodat ze sneller, slimmer en productiever worden.  

Wereldwijd Supply Chain Management – gisteren en vandaag

In de afgelopen decennia zijn mondiale supply chains gecreëerd, waarmee kan worden geprofiteerd van de lagere lonen en goedkopere grondstoffen die in bepaalde landen te vinden zijn. Maar de wereld is veranderd. Handels- en tariefrichtlijnen verschuiven, en dat gebeurt vaak onvoorspelbaar. De politieke toekomst is onzeker. Klanten willen beter worden geïnformeerd over de herkomst en duurzaamheid van hun producten, van grondstoffen tot aan verpakkingen en de brandstoffen die worden gebruikt om de producten bij de voordeur af te leveren. Gelukkig verandert de technologie ook. Moderne supply chains gebruiken de Big Data die via alle schakels in de keten worden gegenereerd om productie te stroomlijnen en tegelijkertijd ontwikkelen ze meer eigen supplychainoplossingen.

De basiscomponenten van Supply Chain Management

Wat is planning van de supply chain?

 

Planning van de supply chain is het proces waarbij wordt geanticipeerd op de productvraag, zodat alle schakels in de supply chain vervolgens kunnen worden gecoördineerd om aan deze vraag te voldoen. Naast vraagprognose en -planning omvat deze component aanvoerplanning, materiaalbehoefteplanning (MRP), productieplanning en planning van verkoop- en operationele planning (S&OP). In modern SCM zijn deze plannen doorgaans allemaal verbonden met één geïntegreerd bedrijfsplan (IBP).

 

Wat is logistiek beheer?

 

Logistiek beheer is het transport en de opslag van goederen vanaf het begin van de supply chain, met grondstoffen en productie, tot de levering van eindproducten aan winkels of klanten, en zelfs productservice, retourleveringen en recycling. De bedrijfsfuncties omvatten inkomend en uitgaand  transportbeheer, wagenparkbeheer, magazijnbeheer, voorraadbeheer en klantenservice.

 

Wat is productietechnologie?

 

Productie in SCM heeft als prioriteit om de productie en processen zo lean mogelijk te houden, met behoud (en verbetering) van kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid. Op kunstmatige intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT) gebaseerde systemen in de supply chain kunnen Big Data verzamelen en analyseren om productieprocessen te stroomlijnen en te automatiseren. Met on-demand 3D-printen kunnen tekorten en overschotten worden weggewerkt. En slimme machines kunnen op een rendabele manier configuraties leveren. 

 

Wat is Product Lifecycle Management (PLM)?

 

Product Lifecycle Management (PLM) is het proces waarbij een product gedurende de gehele levenscyclus wordt beheerd, van ideeënontwikkeling, engineering en ontwerp tot productie, service en verwijdering (of recycling).  PLM-softwaresystemen brengen deze processen samen, maken bedrijfsbrede samenwerking mogelijk en bieden een productinformatiebackbone voor elk product tijdens de hele levenscyclus. 

 

Wat is Enterprise Asset Management (EAM)?

 

Enterprise Asset Management is het proces waarbij fysieke assets in de gehele supply chain worden beheerd en onderhouden, van fabrieksrobotica tot bezorgvloten. IoT-sensoren, machine-to-machine-connectiviteit (M2M) en digital twins transformeren EAM en verbeteren de efficiëntie, uptime, veiligheid en preventief en voorspellend onderhoud. Sommige verbonden assets kunnen zelfs anticiperen op reparaties of uitval en zelf onderhoud uitvoeren – tot aan de sourcing en bestelling van de onderdelen die nodig zijn om de levenscyclus te verlengen.

 

Wat is Supply Chain Procurement?

Procurement is het proces waarbij materialen, goederen en diensten worden verworven om te voldoen aan zakelijke behoeften, het waarborgen van de kwaliteit en waarde van die goederen en het onderhandelen over eerlijke prijzen. Een grote uitdaging voor procurement- en sourcingteams is het anticiperen op accurate ordervolumes, omdat zowel tekorten als overschotten negatieve gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf. Met SCM-systemen die machine learning en predictive analytics omvatten, kan giswerk bij procurement en inkoop worden uitgebannen.

Voordelen van Supply Chain Management

  1. Hogere productiviteit: Enterprise Asset Management-systemen en voorspellend onderhoud maken machines en systemen efficiënter. Zo worden knelpunten opgelost, workflows verbeterd en de productiviteit verhoogd. Geautomatiseerde processen en responsieve data-analyse betekenen ook kortere verzend- en levertijden.
  2. Lagere kosten voor de supply chain: het gebruik van voorspellende analyses helpt om kostbare "guesstimating" te voorkomen, waardoor overtollige voorraden en risicovolle tekorten worden verminderd. IoT zorgt ervoor dat bestaande assets responsiever worden en voor elke situatie de meest efficiënte en bruikbare workflows bieden. Dit levert ook nauwkeurigere prognoses op die helpen halflege vrachtwagens, ongecoördineerde leveringsroutes en inefficiënt bezorgvlootbeheer te verminderen.
  3. Grotere flexibiliteit en veerkracht van de supply chain: trends en marktverschuivingen kunnen plotseling plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om flexibel te zijn en over veerkrachtige SCM-systemen te beschikken die de flexibiliteit hebben om zich aan te passen aan elke situatie. Realtime data en slimme inzichten helpen supplychainmanagers om machines en personeel opnieuw toe te wijzen aan betere workflows. Er kan direct wat met de feedback van de klant worden gedaan. Virtuele voorraden en slimme magazijnprocessen houden vraag en aanbod op elkaar afgestemd.
  4. Verbeterde productkwaliteit: door feedback van klanten rechtstreeks aan R&D-teams te koppelen, worden productontwerp en -ontwikkeling volledig op de behoeften van de klant afgestemd. Teams voor R&D en productie kunnen de inzichten van machine learning en analyses gebruiken om in te spelen op klanttrends en -wensen met betekenisvolle verbeteringen in het productontwerp.
  5. Betere klantenservice: de beste SCM-praktijken zijn klantgericht en zijn ontworpen om responsief en aanpasbaar te zijn. Met concurrentie die maar één muisklik verwijderd is, biedt SCM bedrijven de mogelijkheid om klantfeedback en trends volledig te implementeren, van de ontwerp- en productiefase tot fijndistributie, levering en retouren.

Evolutie van Supply Chain Management

Decennialang had de betrokkenheid van de klant in de supply chain weinig prioriteit. Waar producten vandaan kwamen, waar ze van gemaakt waren en hoe ze in de winkel terechtkwamen, was niet zo belangrijk. Vandaag de dag zijn transparantie en duurzaamheid van de supply chain cruciaal voor de consument. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om volledige controle te hebben over hoe en waar ze winkelen en de opties die ze verwachten tijdens het traject.

 

Om te kunnen groeien en concurreren op de huidige markt, moet moderne SCM-software in staat zijn om alle data te verzamelen en interpreteren die in de hele supply chain worden gegenereerd en verzameld. Nieuwe technologieën zijn nodig om deze data volledig te benutten en om te zetten in realtime inzichten en om SCM-processen en -workflows op een uitermate slimme en flexibele manier te automatiseren. Hoewel we de toekomst niet kunnen voorspellen, kunnen we er zeker van zijn dat er economische verschuivingen, onverwachte gebeurtenissen en snel veranderende klantbehoeften zullen optreden. Met behulp van data- en technologiegestuurde SCM-systemen kunnen we Supply Chain Management transformeren en de nieuwe, responsieve supply chains bouwen die we in de jaren 20 en daarna nodig hebben.

Intelligentie is het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.

Stephen Hawking

Nieuwe technologieën voor de supply chain

Er zijn veel nieuwe en opkomende technologieën die de digitale transformatie van de supply chain stimuleren. AI en machine learning worden steeds vaker gebruikt in Supply Chain Management, evenals het Internet of Things, cloud en edge computing, voorspellende analyses, autonome dingen zoals robots en drones, 3D-printen, augmented reality (AR), virtual reality (VR) en blockchain. Samen voeden deze technologieën de vierde industriële revolutie, ook wel Industrie 4.0 genoemd, en die richting gaat Supply Chain Management ook op.  

Trends in Supply Chain Management

De impact van het coronavirus op supply chains

 

In 2019 had niemand kunnen weten van de golf van chaos en ontwrichting die 2020 ons zou brengen. We hadden het niet kunnen weten, maar we hadden zeker wel beter voorbereid kunnen zijn. Voor bedrijven overal ter wereld was COVID-19 een wake-upcall die hen wees op hoe kwetsbaar en achterhaald hun supplychainprocessen soms waren. Bedrijven die kunstmatige intelligentie, machine learning en predictive analytics opnemen in hun SCM-systemen, kunnen slimme beslissingen nemen, snel inspelen op onverwachte gebeurtenissen en de veerkracht verbeteren.  

 

Het Amazon-effect 

 

Dankzij de enorme omvang van het magazijn- en afhandelingsnetwerk kan Amazon leveringen voor de volgende dag en zelfs voor dezelfde dag aanbieden. Klanten eisen hierdoor dezelfde leveringssnelheid van alle andere online retailers. Het Amazon-effect heeft een grote impact op SCM en er is een ingrijpende herstructurering nodig om aan deze verwachtingen te voldoen, van grotere magazijnnetwerken tot uitbestede fijndistributie.

 

Groene supply chains

 

De integratie van groene processen in Supply Chain Management kan alles transformeren, van productontwerp en materiaalsourcing tot productie, logistiek, levering en zelfs wat er aan het eind van de levensduur met producten en apparatuur wordt gedaan. Circulaire supply chains hebben niet alleen als doel om kunststof onderdelen en elektronische componenten in afgedankte producten te recyclen, maar ze ook te hergebruiken.

 

Transparante supply chains

 

In 2020 zijn klanten zich bewuster dan ooit van de wereldeconomie en gaan ze het liefst in zee met bedrijven waarvan bekend is dat hun supplychainprocessen en -beleid ethisch zijn. Technologieën als blockchain en trackingsensoren worden gebruikt om transparantie en duurzaamheid in de supply chain te creëren. Van de ethische sourcing van grondstoffen en de werkzaamheden in het productieproces tot de brandstof in de vrachtwagen: klanten hebben inzicht in de herkomst van elke schakel in de moderne supply chain.

 

Omnichannel supply chains

 

De verwachtingen rond omnichannel winkelen worden steeds complexer. Naast het aanbieden van een online winkel moeten bedrijven winkelervaringen bieden die naadloos omschakelen van virtueel naar fysiek en terug. Van betaalwijzen tot de plek waar ze bestellen, de manier waarop ze hun goederen ontvangen en hoe ze onderweg worden geïnformeerd: klanten willen hun eigen combinatie van winkel- en orderafhandelingsopties kunnen personaliseren. De beste SCM-systemen integreren klantenservice en winkelopties bij elk klantcontactmoment.

 

Verschuivingen in de handel en politiek 

 

In de afgelopen jaren zijn nieuwe tarieven en handelsrichtlijnen extreem onvoorspelbaar geworden. Bedrijven die vroeger bijna volledig afhankelijk waren van overzeese leveranciers en fabrikanten voelen zich kwetsbaar en zoeken naar veiligere opties dichter bij huis. IoT- en vraagproductieoplossingen, zoals 3D-printen, maken virtuele voorraden en binnenlandse productieoplossingen steeds realistischer.  

placeholder

Meer informatie over onze SCM-oplossingen

Maximaliseer de efficiëntie, veerkracht en transparantie van uw supply chain.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Meld je vandaag nog aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven