Naar inhoud gaan
Fabrieksmedewerker kijkt naar S&OP

Wat is S&OP?

S&OP, of verkoop- en operationele planning, is een geïntegreerd bedrijfsbeheerproces dat de consensus binnen de organisatie bevordert om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen. Het S&OP-proces vindt gewoonlijk maandelijks plaats en brengt operationele gebieden (zoals verkoop, marketing, productontwikkeling, productie, inkoop, financiën en boekhouding) op één lijn, zodat ze beter samenwerken om financiële en organisatorische doelstellingen te behalen. 

 

Het proces voor sales- en operationele planning resulteert in een geactualiseerd, doorlopend operationeel plan en vraagplan, dat zich doorgaans 18 tot 36 maanden in de toekomst uitstrekt. S&OP optimaliseert resources om zo goed mogelijk aan de vraag te voldoen en tegelijkertijd de omzet en winst te maximaliseren. Daarmee levert het S&OP-proces een effectiever en veerkrachtiger beheer van de supply chain, wat sowieso belangrijk is, maar des te belangrijker in tijden van regelmatige verstoringen.  

S&OP is het belangrijkste en meest kritische, functieoverschrijdende proces. Als S&OP goed wordt uitgevoerd, levert dat uitstekende resultaten op, waaronder meer omzet en meer winst.

Micheal Youssef, Senior Director Analyst, Gartner

Waarom is verkoop- en operationele planning tegenwoordig zo belangrijk?

S&OP wordt al tientallen jaren gebruikt, maar de S&OP-processen zijn inmiddels ingrijpend getransformeerd door de toepassing van slimme technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. In een niet al te ver verleden maakten managementteams gebruik van een combinatie van spreadsheets en functiespecifieke applicaties voor hun sales- en operationele planning. Spreadsheets zijn echter statisch en inefficiënt: je kunt er geen wat-als-scenario's mee uitvoeren en ze bieden bedrijven niet de mogelijkheid om snel te reageren op veranderingen op de markt. Ook kun je er geen planning voor meerdere divisies en locaties mee maken. Bovendien zijn applicaties die niet expliciet zijn ontworpen voor een S&OP-proces niet efficiënt of effectief. 

 

Bij een goede uitvoering stelt S&OP bedrijven in staat om een holistische aanpak te hanteren voor planning waarbij kansen worden benut en risico's worden beperkt. Met S&OP kunnen operationele afdelingen hun mogelijkheden en beperkingen in het planningsproces betrekken. Daardoor ontstaat er een globaal geoptimaliseerd programma dat klanten kan geven wat ze nodig hebben en waarmee tegelijkertijd de algemene bedrijfsstrategie in het oog kan worden gehouden.

 

S&OP-oplossingen integreren realtime data, zoals data over gebruikersgedrag en marktgerelateerde informatie, waardoor veranderingen in vraag en aanbod per dag kunnen worden beheerd. S&OP-software ondersteunt ook geavanceerde analyses en wat-als-simulaties die de analyses en opzet van theoretische situaties stroomlijnen, zonder de tijd of risico's die inherent zijn aan proefversies in de praktijk. Tegenwoordig draaien S&OP-oplossingen op moderne cloudsoftware met technologieën op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning, en werken daardoor probleemloos in complexe omgevingen met grote datavolumes.  

De vijf belangrijkste voordelen van S&OP

Als een op samenwerking gericht proces dat vraag en aanbod in evenwicht brengt, biedt S&OP onder meer de volgende voordelen: 

  1. Hogere winstgevendheid: het S&OP-proces helpt te zorgen voor een samenhangend, evenwichtig plan. Het bevordert een uitstekende klantenservice, verlaagt de voorraad, vermindert afval en helpt financiële doelen te halen: dit is allemaal van onschatbare waarde in een volatiele supply chain omgeving.  
  2. Betere besluitvorming: met S&OP-software kunnen planners simulaties uitvoeren van veranderingen in vraag en aanbod tijdens de planningscyclus, en hypothetische analyses leveren die een betere besluitvorming mogelijk maken. Dezelfde simulatietools bieden dagelijkse ondersteuning aan planners die steeds weer nieuwe beslissingen moeten nemen om zich aan te passen aan voortdurende veranderingen in vraag en aanbod. 
  3. Een korter planningsproces: de moderne softwarematige en met technologie uitgebreide aanpak van S&OP brengt structuur aan in het planningsproces. Daarnaast automatiseert het een groot deel van het verzamelen, analyseren en verwerken van data die nodig zijn om planners bruikbare informatie in handen te geven. Bovendien zorgt die voor meer nauwkeurigheid, betere resultaten en een kortere algehele S&OP-cyclus. 
  4. Betere samenwerking tussen afdelingen: S&OP bevordert samenwerking tussen afdelingen om plannen te ontwikkelen die zowel binnen elke functionele afdeling als met de hele organisatie zijn afgestemd. S&OP verbetert de communicatie en daardoor worden afdelingssilo's afgebroken, wordt er consensus gecreëerd en kunnen meerdere teams streven naar dezelfde doelen. 
  5. Naadloze feedbackloop: de continue S&OP-structuur biedt routinematige, systematische rapportage en meting van werkelijke prestaties ten opzichte van de plannen. Daardoor kunnen teams elk verschil in afstemming tussen de afdelingen snel aanpakken en de operationele en strategische plannen voortdurend verbeteren.
placeholder

S&OP in actie

Zie hoe Norgren S&OP gebruikt om de productiviteit te verhogen en operationele marges te verbeteren

Hoe werkt het S&OP-proces?

De stappen van het proces voor verkoop- en operationele planning verschillen afhankelijk van de behoeften en dynamiek van elke organisatie, maar in grote lijnen worden de volgende stappen doorlopen:

Schema van het S&OP-proces
  • Voorbereiding van het werkgebied: tijdens deze fase van dataverzameling wordt informatie verzameld over de prestaties van het huidige plan, worden trends geanalyseerd en wordt de nauwkeurigheid van prognoses beoordeeld. Het is hierbij van belang om op te geven wie bij deze fase van het proces betrokken wordt en om taken toe te wijzen met behulp van online visuele planningstools. 
  • Vraagplanning: als het werkgebied is voorbereid, worden bijgewerkte statistische prognoses gegenereerd. Hierin is een holistische mix van informatie verwerkt, zoals eenmalige verkoopgebeurtenissen, nieuwe markttrends, nieuwe productintroducties en prijswijzigingen. Maar ook intel, zoals de bewegingen van concurrenten en externe economische of demografische invloeden. Dit resulteert in een op consensus gebaseerd vraagplan.
  • Leveringsplanning: het leveringsplan brengt doelstellingen van de klantenservice - zoals aan de vraag voldoen, voor tijdige levering zorgen en retouren verantwoorden - in evenwicht met voorraad en operationele kosten. Het geeft ook details over het gebruik van resources en wijst op eventuele conflicten, resourcebeperkingen, het onvermogen om aan vereisten te voldoen en resulterende serviceniveaus. Dit plan resulteert in een voorraadprognose over de volledige tijdshorizon.  
  • Planevaluatie en -afstemming: nadat de vraag- en aanbodplannen zijn gegenereerd, controleert het planningsteam, inclusief de belangrijkste beslissers van elke functionele afdeling van de organisatie, de plannen. En het planningsteam zal deze verder verfijnen en verbeteren met behulp van analyse- en simulatietools. Op dit punt wordt consensus bereikt over wijzigingen die nodig zijn om resources beter in te zetten, aan de verwachte vraag te voldoen en de financiële doelstellingen te behalen. 
  • Voltooiing en vrijgave van het S&OP-plan: de laatste stap van het S&OP-proces is de presentatie van de geoptimaliseerde, voltooide plannen aan het hogere management, waarna ze kunnen worden goedgekeurd en vrijgegeven voor implementatie. 
placeholder

Screenshot van software voor sales- en operationele planning.

Integratie van S&OP met andere cloudsystemen

De verkoop- en operationele planning is slechts zo goed als de data waarop de planning is gebaseerd. Zolang data in silo's zijn opgeslagen, kunnen ondernemingen daar geen optimale en nauwkeurige informatie uit krijgen om hun prognoses te ondersteunen en hun doelen te halen. 

 

Gelukkig kunnen de meeste benodigde data worden verzameld uit de ondersteunende ERP-systemen van een organisatie. Daarom is een volledig geïntegreerde S&OP/ERP-omgeving zo belangrijk. S&OP heeft ook baat bij integratie of een uitwisseling met andere databronnen, zoals CRM, engineering, zelfstandige systemen en externe databases. Een diepgaande integratie van S&OP bevordert de operationele gezondheid in de supply chain in het algemeen, en dat is gunstig voor de concurrentiepositie. 

De juiste S&OP-software kiezen

In de huidige omgeving van instabiele supply chains en verspreid personeel is het absoluut noodzakelijk om te beschikken over krachtige tools voor S&OP-software die overal voor iedereen beschikbaar zijn. Deze S&OP-tools moeten naadloos zijn geïntegreerd met je ERP- en andere systemen. Maar ook met andere oplossingen voor supplychainplanning, zoals vraagbeheer, voorraadplanning, respons- en aanbodplanning, behoeftegestuurde materiaalbehoefteplanning en supply chain control towers. 

placeholder

Ontdek S&OP-software

Verbeter de besluitvorming en winstgevendheid met SAP Integrated Business Planning.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Meld je vandaag nog aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven