Naar inhoud gaan
Man op vorkheftruck

Wat is respons- en aanbodplanning?

Respons- en aanbodplanning is het onderdeel van supply chain planning dat bedrijven helpt operationele uitdagingen het hoofd te bieden en de efficiëntie, nauwkeurigheid en snelheid te verbeteren. Het gebruik van respons- en aanbodplanning ontwikkelt zich al enkele decennia, maar de pandemie heeft nu de vinger gelegd op een groot aantal bestaande zwakke punten en kwetsbaarheden in moderne supply chains. Bovendien versnelde de pandemie de bedrijfs- en digitale transformatie, tegen een achtergrond van kleinere marges en hogere consumentenverwachtingen. De beste planningssystemen voor supply chains worden aangestuurd door kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning en bieden daarmee meer voorspellende en analytische capaciteit, zodat bedrijven kunnen voldoen aan de dringende behoefte aan meer veerkracht en flexibiliteit.  

Definitie van respons- en aanbodplanning

Respons- en aanbodplanning ondersteunt de aanpasbaarheid van supply chain management met methoden voor geavanceerde analyses en efficiënte capaciteitsbezetting.

 

Dit resulteert in een groter vermogen om te voldoen aan de behoeften van de klant en een grotere capaciteit om zich aan te passen en snel te reageren op veranderingen en schommelingen in vraag en aanbod.

Het belang van aanbodplanning in het huidige bedrijfsklimaat

De afgelopen jaren werd de supplychainruimte bepaald door schokken en verstoringen in de aanvoer. Van politieke en handelsverstoringen tot natuurrampen en, uiteraard, pandemieën. Daarbij zorgden de snel veranderende verwachtingen van de consument voor extra complexiteit. Moderne shoppers willen hun winkel- en productervaringen snel en eenvoudig kunnen aanpassen en personaliseren. Bovendien leidt het Amazon-effect tot de vraag naar steeds snellere orderafhandeling en bezorging. Zoals McKinsey aangeeft, moeten moderne bedrijven dringend maatregelen nemen om te kunnen concurreren in een klimaat waarin risico's, consumentenvraag en concurrentie in een ongekend tempo veranderen en toenemen. 

 

Dit betekent dat bedrijven die een goede concurrentiepositie willen behouden, hun supply chains moeten blijven ontwikkelen, zodat ze snel en accuraat hun data en informatie kunnen samenstellen, beheren en analyseren. Data is kennis en kennis is macht: ze stellen bedrijven in staat om interne en externe variabelen te beoordelen en om de gefundeerde strategische, tactische en operationele beslissingen te nemen die hen zullen helpen te groeien en succes te behalen.

Uitdagingen en trends in respons- en aanbodplanning

Bedrijven worstelen al lang met de eeuwenoude uitdaging om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. En in de loop der tijd komen er trends en uitdagingen naar voren waarin de toenemende verfijning van vraag en gedrag van de consument en het hoge tempo van de technologische ontwikkeling tot uiting komen.

 • Verhoogde risico's en volatiliteit: een recent artikel in de Harvard Business Review weerspiegelt het breed gedeelde gevoel ten aanzien van wereldwijde supplychainoperaties, met de opmerking dat "de economische onrust als gevolg van de pandemie veel kwetsbaarheden in supply chains aan het licht heeft gebracht en twijfels heeft doen rijzen over globalisering". Verder wordt erop gewezen dat de beste managers niet opgeven, maar dat de trend juist is dat ze "hun toeleveringsnetwerken opnieuw onder de loep nemen, hun best doen om hun kwetsbaarheden te begrijpen en vervolgens maatregelen nemen om hun robuustheid te verbeteren". 
 • Complexere supply chains: zoals we overal om ons heen zien, neemt de complexiteit van de markt en de branche exponentieel toe. Dit kun je zien als een uitdaging, omdat dit samenhangt met een dringende behoefte aan verandering in het bedrijf. Tegelijk biedt deze trend bedrijven een kans om nieuwe tools en systemen te verkennen om respons- en aanbodscenario's beter te analyseren en te voorspellen, zodat ze zichzelf meer zichtbaarheid en een zinvolle concurrentievoorsprong kunnen geven. 
 • Geïntegreerde processen: met de ontwikkeling van supplychainsystemen zijn steeds meer technologieën als cloudconnectiviteit, snelle databases en systemen op basis van AI en machine learning nodig om bedrijfsplanning en supplychainactiviteiten in het hele bedrijf te integreren en complexe big data te beheren en te analyseren. Gartner voorspelt dat binnen enkele jaren "50% van de supplychainorganisaties zal investeren in applicaties die kunstmatige intelligentie en geavanceerde analysefuncties ondersteunen".
 • Het wegnemen van silo's tussen planning en uitvoering: de sterkste bedrijven zoeken naar nieuwe manieren om hun communicatie- en operationele kanalen open te stellen. Veerkracht hangt af van het vermogen om snel en vol vertrouwen gefundeerde beslissingen te nemen. Dit betekent dat problemen moeten worden opgespoord en geanalyseerd en dat de best mogelijke oplossingen moeten worden uitgevoerd, ongeacht de herkomst, binnen of buiten het bedrijf. Zoals Supply Chain Brain het stelt: "planning en uitvoering doorkruisen silo’s en gaan altijd maar door". 

Drie fasen van het respons- en aanbodplanningstraject

Het respons- en aanbodplanningsproces heeft tot doel de zichtbaarheid te vergroten en de activiteiten te stroomlijnen van het begin tot het eind van de supply chain, van de leverancier van de grondstoffen tot de voordeur van de klant.

 1. Strategische aanvoerplanning – lange termijn: in deze fase ligt de nadruk op het herkennen van risico's en kansen die zich de komende kwartalen of jaren kunnen voordoen. Specialisten op het gebied van langetermijnplanning voor de aanvoer integreren intel en data van processen en vakspecialisten in het hele bedrijf, waaronder prognoses, logistiek, productie, verkoop, marketing en meer. Analyses van deze complexe datasets helpen bij de ontwikkeling van simulaties en scenario's, het testen van theorieën en de ontwikkeling van toekomstige noodplannen voor alle mogelijke situaties.
 2. Operationele aanvoerplanning – middellange termijn: bij de planning voor de middellange termijn komen strategie en uitvoering samen. In dit stadium moeten bedrijven kijken naar zaken als voorraadplannen, leveringskanalen en logistieke capaciteit, en de status ervan op dat moment beoordelen. Ze moeten benchmarks en doelen vaststellen om te zien wat nu wel en niet werkt en snel reageren met scenario's en plannen om problemen te verhelpen. Nu worden strategieën omgezet in orders en workflows, wordt de voorraad op de juiste plaats gebracht en wordt de prioriteit van de verschillende vraagcategorieën bepaald.
 3. Responsplanning – op korte termijn, klantgericht: de responsplanning weerspiegelt het feit dat uiteindelijk de klant de vraag bepaalt. En dit is de vraag waarop het bedrijf, zo snel en nauwkeurig mogelijk, moet inspelen. In deze fase worden strategieën en operaties afgestemd op en aangepast aan de veranderende vraag van de klant. Als de vraag van morgen bijvoorbeeld het aanbod van vandaag op een bepaalde locatie overtreft, moeten er vóór morgen snelle oplossingen worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Sterke data-analyses zijn in dit stadium belangrijk omdat er vaak maar een flinterdunne marge is tussen winst en verlies, dus er moeten prioriteiten worden gesteld en gerespecteerd.
placeholder

Technologieën voor respons- en aanbodplanning maken gebruik van intelligente analytics om supplychainprocessen te optimaliseren

De wat-als-analyse en andere strategieën voor respons- en aanbodplanning

Voor een goede respons- en aanbodplanning, van korte tot lange termijn, moet je robuuste data en planningsscenario's hebben om mee te werken. Technologieën als AI en machine learning kunnen ongelijksoortige datasets verwerken en analyseren, en leren gaandeweg. Zo helpen ze managers bij het testen van theorieën en noodplannen, binnen zeer relevante en geavanceerde testscenario's.

Beperkte planning en onbeperkte planning

 

Dit zijn de twee overkoepelende categorieën voor aanvoerplanningsstrategieën en -algoritmen. Supply chain managers gebruiken onbeperkte plannings- en testmodellen als ze willen onderzoeken hoe ze het beste kunnen omgaan met extremere toekomstscenario's. Daarmee kunnen ze een breder net uitwerpen over alle potentiële gebeurtenissen en resultaten, ongeacht reële beperkingen zoals budget en beschikbare voorraad.

 

Beperkte planning daarentegen houdt wel rekening met dit soort limieten en 'beperkingen', om op basis van de actuele situatie meer direct relevante resultaten te leveren. Onbeperkte planning is meer geschikt voor planningsscenario's op lange termijn waarbij alles goed gaat, en beperkte planning is meer geschikt voor probleemoplossing op korte termijn en realtime planningsstrategieën.

Responsplanning

 

Responsplanning helpt bedrijven om problemen in de supply chain in het hier en nu aan te pakken. Hierbij wordt meestal gebruikgemaakt van modellen volgens een beperkte planning en wordt rekening gehouden met data-analyse van het huidige aanbod en vroege resultaten van de planning. Vervolgens helpt deze planning om regels, processen en protocollen te modelleren met het oog op optimalisatie van de supply chain. Er worden planningsprioriteiten, orders en aanvragen afgedwongen door snel resources toe te wijzen en workflows en taken te automatiseren om zo snel mogelijk te reageren op risico's en kansen.

Scenarioplanning

 

Scenarioplanning en wat-als-analyses zijn twee zijden van dezelfde munt. Scenarioplanning is gericht op de analyse van ongelijksoortige datasets en het gebruik van AI- en machinelearningalgoritmen. Dit om scenario's te genereren om zo goed mogelijk bepaalde theorieën of toleranties te testen, of om complexe scenario's te creëren die in het echt zouden kunnen bestaan. 

Wat-als-analyse

 

Wat-als-algoritmen gebruiken de bovenstaande scenario's als basis voor de toepassing van een reeks elementen (of één element) op dat scenario om te zien wat er zou gebeuren. Maar vaak werkt dit proces het beste wanneer één variabele tegelijk wordt geanalyseerd zodat er nauwkeuriger een oorzakelijk verband kan worden bepaald.

Voordelen van prognoses voor de supply chain en betere strategieën voor aanvoerplanning

Uiteindelijk wordt het voordeel van elke zakelijke innovatie of transformatie afgemeten aan het vermogen om winst en efficiëntie te vergroten. In een artikel van Forbes uit 2021 lezen we: "Met de snelle veranderingen van de markten is niets beter dan het vermogen om kansen en risico's te zien en er snel op te reageren". Geïntegreerde bedrijfsplanningstools die gebruikmaken van big data en intelligente technologieën, kunnen voordelen opleveren die concreter en gemakkelijker toepasbaar zijn op specifieke gebieden van de supply chain en bedrijven.

 

Hier volgen enkele gebruikelijke voordelen van geïntegreerde planningsoplossingen:

 • Een diepgaande analyse van complexe datasets levert zeer specifieke resultaten op en zorgt voor snellere en betrouwbaardere besluitvorming in de supply chain en het hele bedrijf.
 • Intelligente oplossingen voor planning en respons geven realtime resultaten die de uitrol van nieuwe en veerkrachtige workflows en processen helpen versnellen, van plan tot uitvoering.
 • De toepassing van één cloudoplossing vergroot de zichtbaarheid en snelle schaalbaarheid die nodig zijn om moderne strategische, operationele en tactische uitdagingen op het gebied van supply planning te overwinnen.
 • Geavanceerde analytics en AI-technologieën die gaandeweg leren, leiden tot een veel grotere capaciteit voor nauwkeurige en specifieke prognoses. In een tijd waarin de klant rekent op levering op dezelfde dag en omnichannel dienstverlening, helpt dat bedrijven een concrete voorsprong te geven.
 • Geïntegreerde oplossingen voor bedrijfsplanning bieden een beter inzicht in de prestaties op het gebied van vraag- en aanbodplanning en het vermogen om rendement aan te tonen.
 • Wanneer knelpunten en problemen met materiaal en resources sneller worden herkend, kunnen ze ook sneller worden opgelost.

Supply chain analytics en tools: wat zoek je in een oplossing voor respons- en aanbodplanning?

De beste oplossingen voor respons- en aanbodplanning kunnen grote hoeveelheden ongestructureerde data uit ongelijke bronnen verwerken. Zo kun je bijvoorbeeld visualisaties, planningsoutput, KPI's, wat-als-scenario's en rendementsgegevens creëren. Met geavanceerde analyses kunnen gebruikers materiaal- en resourceproblemen identificeren en aanpakken, en vervolgens de snelste en meest winstgevende of goedkoopste manier vinden om ze op te lossen en herhaling te voorkomen. Enkele noodzakelijke kernelementen van respons- en aanbodplanningstools binnen een geïntegreerd bedrijfsplanningssysteem zijn:

 • Planning op meerdere niveaus: voor een complexe materiaal- en resourceplanning op meerdere niveaus moeten supplychainmanagers kijken naar tools voor planning op meerdere niveaus die via de cloud in de hele supply chain en de rest van het bedrijf zijn geïntegreerd.
 • Aanvoerplanning: om veerkrachtige en tactische aanvoerplannen te ontwikkelen, moeten bedrijven beschikken over tools voor aanvoerplanning waarmee je zowel onbeperkte als beperkte optimalisatiealgoritmen kunt ontwikkelen en gebruiken.
 • Globale capaciteitsplanning: om plotselinge en vaak onverwachte gebeurtenissen het hoofd te bieden, moeten functies voor globale capaciteitsplanning in staat zijn om realtime capaciteits- en materiaalbeperkingen tegelijkertijd te beoordelen en de snelle ontwikkeling van een grof capaciteitsplan in tijdreeksen te ondersteunen.
 • Responsbeheer: om aanvoerplannen op bestelniveau te maken, heb je tools voor responsbeheer nodig die gebruikmaken van geavanceerde supply chain analytics en logica voor prioriteitbepaling. Dit zorgt er mede voor dat klanten op basis van deze gemodelleerde beperkingen een nauwkeurige belofte van klantorders en online aankopen ontvangen.

Volgende stappen voor betere respons- en aanbodplanning en optimalisatie van de supply chain

De transformatie van de supply chain begint, net als alle andere initiatieven op het gebied van digitale transformatie, met het opstellen van goede communicatiestrategieën en het afbreken van zowel operationele als culturele silo's. Wanneer teams al vroeg bij het wijzigingsbeheer worden betrokken, kunnen bedrijven niet alleen profiteren van een grotere betrokkenheid, maar ook van de ervaring en wijsheid van verschillende vakspecialisten in het bedrijf. Praat met je softwareleverancier als je aan de slag wilt met jouw roadmap en de transformatie van je supply chain.

placeholder

Oplossingen voor respons- en aanbodplanning

Verbeter de flexibiliteit en efficiëntie met functies voor respons- en aanbodplanning.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Meld je vandaag nog aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven