Naar inhoud gaan
flessen

Wat is Product Lifecycle Management (PLM)?

Product Lifecycle Management (PLM) is het proces waarbij een product gedurende de gehele levenscyclus wordt beheerd, van ideeënontwikkeling, ontwerp en productie tot verkoop, service en verwijdering.

 

PLM-software helpt organisaties om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. De software maakt het eenvoudig om data in de productwaardeketen te traceren en te delen, van initieel ontwerp tot productie, Supply Chain Management, supplychainprocessen en assetbeheer.

Basisprincipes voor PLM

In een tijd waarin innovatie cruciaal is voor het voortbestaan en succes van bedrijven, speelt PLM een cruciale rol bij het helpen van producenten om nieuwe producten tegen lagere kosten te ontwikkelen en ze sneller op de markt te brengen. Hoewel PLM ook kan worden geïnterpreteerd als een bedrijfsstrategie, hebben drie basisprincipes invloed op de manier waarop teams werken en het vermogen voor organisaties om te groeien en te floreren:

 

 • Toegang tot en gebruik van productdefinitie-informatie op een universele, veilige en beheerde manier
 • Behoud van de integriteit van die productdefinitie en gerelateerde informatie gedurende de gehele levensduur van het product
 • Beheer en onderhoud van de bedrijfsprocessen die worden gebruikt voor het creëren, beheren, verspreiden, delen en gebruiken van informatie

De vijf fasen van productontwikkeling

Er zijn veel verschillende manieren om de fasen van productontwikkeling te beschrijven, en niet één ervan is dé branchenorm. De onderstaande fasen laten een typische ontwikkelingscyclus zien.
Afbeelding van de vijf fasen van productontwikkeling
 
 1. Concept en ontwerp: de ideeënontwikkelingsfase waarin de vereisten van een product worden gedefinieerd op basis van factoren zoals analyse van de concurrent, hiaten in de markt of behoeften van de klant.
 2. Ontwikkelen: het gedetailleerde ontwerp van het product wordt gemaakt, plus eventuele noodzakelijke toolontwerpen. Deze fase omvat de validatie en analyse van het geplande product, prototypeontwikkeling en pilotversies in het veld. Dit levert cruciale feedback op over hoe het product wordt gebruikt en welke verdere verfijningen nodig zijn.
 3. Productie en lancering: met de feedback van de pilot worden het ontwerp en andere onderdelen aangepast om een marktklare versie te produceren. De productie van het nieuwe product wordt geschaald, gevolgd door de introductie en distributie naar de markt.
 4. Service en ondersteuning: dit is de periode waarin service en ondersteuning worden aangeboden na de lancering van het nieuwe product.
 5. Verwijdering: aan het einde van de levenscyclus wordt het product uit de markt genomen en wordt er eventueel een vervangende versie geproduceerd of worden er nieuwe productideeën op gebaseerd.

 

Hoe werkt een PLM-systeem?

Een PLM-systeem geeft ontwerpers en ingenieurs toegang tot de kritische data die ze in realtime nodig hebben. Het PLM-systeem stroomlijnt het projectbeheer door CAD-data (computer-aided design) te koppelen aan een stuklijst en andere bedrijfsdatabronnen, zoals integratie met een ERP-systeem, en beheert deze productdata gedurende de gehele levenscyclus van de productontwikkeling.

 

Daarnaast voorkomt PLM dat ontwerpers en ingenieurs in een losstaand vacuüm werken en krijgen ze inzicht in externe informatiebronnen, zoals feedback van klanten en analisten over actuele producten, prestatiegegevens over producten in het veld en inzicht in de beperkingen van downstreamprocessen zoals productie.

 

Ook teams buiten ontwerp en engineering kunnen profiteren van een PLM-systeem. Betrokkenen en/of leveranciers krijgen inzicht via 'één versie van de waarheid', zodat in een vroeg stadium van het productontwikkelingsproces eenvoudig feedback kan worden gegeven.

Evolutie van Product Lifecycle Management

In de jaren tachtig was American Motors Corporation (AMC) een kleine speler in de auto-industrie. Het bedrijf beschikte niet over de grote budgetten van grotere spelers op de markt, waardoor het niet in staat was effectief te concurreren. AMC besloot producten van ideeënontwikkeling tot afdanking te volgen om processen te verbeteren en efficiënter te concurreren – de eerste iteratie van Product Lifecycle Management.

 

De verzamelde data werden gebruikt om betere beslissingen te nemen, van ideeënontwikkeling tot inkoop tot productieproces. Het marktaandeel van AMC groeide, het bedrijf werd gekocht door Chrysler en het werd halverwege de jaren negentig de goedkoopste producent in de auto-industrie.

 

Vandaag de dag wordt PLM in de gehele productie toegepast om samenwerking te bevorderen, innovatie te stimuleren en groei op efficiënte wijze te ondersteunen door ontwerpen te maken op basis van de klantvraag en productindividualisering.

 

En in deze tijden van digitale transformatie en snelle verandering – Forbes voorspelt dat vanwege COVID-19 de productie de komende 18 maanden net zo veel zal innoveren als normaal in vijf jaar – speelt PLM een cruciale rol bij het sneller op de markt brengen van producten.

70

%

van de klanten verwacht meer op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten dan drie jaar geleden.

– Oxford Economics

68

%

van de klanten verwacht dezelfde kwaliteitsproducten en -diensten als drie jaar geleden, maar sneller
– Oxford Economics

Vijf voordelen van PLM

Hieronder volgen vijf belangrijke redenen waarom bedrijven investeren in PLM-oplossingen.

 1. Verbeteringen in ontwikkeling, engineeringefficiëntie en effectiviteit: uit de enquête van Industry Week bleek dat silo's de grootste uitdaging vormen voor de prestaties van engineeringteams. Met PLM kunnen realtime data twee kanten op stromen om kennisdeling en samenwerking te verbeteren.
 2. Fouten verhelpen tijdens het engineeringvrijgaveproces: hoe eerder productproblemen aan het licht komen, hoe eenvoudiger – en goedkoper – ze kunnen worden opgelost. PLM helpt de kosten te verlagen en is ook nog eens goed voor het milieu, omdat er tijdens de productie minder afval wordt geproduceerd.
 3. Producten komen sneller op de markt: omdat PLM één versie van de waarheid biedt met up-to-date informatie in elke fase van de productlevenscyclus, kunnen projectmanagers overlappende tijdlijnen controleren en producten sneller op de markt brengen.
 4. Verbeterde projectlevering: een bedrijfsoverkoepelende, digitale PLM-oplossing ondersteunt geavanceerd workflowbeheer. In dit geval stelt PLM een team in staat om de productkosten nauwkeurig te berekenen en de overdracht naar de productie van nieuwe ontwerpen effectiever te beheren.
 5. Ontwerpen van hogere kwaliteit: PLM biedt ontwerpers en ingenieurs meer inzicht in productvereisten. Een PLM-systeem met geïntegreerde machine learning haalt data uit een groot aantal verschillende interne en externe bronnen en kan daarmee prestatiedata en klantfeedback omzetten in suggesties voor nieuwe functies.

Voorbeelden van Product Lifecycle Management

PLM-systemen worden veel gebruikt in de productiesector. Belangrijke sectoren zijn bijvoorbeeld lucht- en ruimtevaart, de auto-industrie en defensie. Deze drie bedrijven gebruiken PLM op een innovatieve manier:

 

 • Endress+Hauser is een leider in producten en diensten voor industriële procesmeting en -automatisering. Dankzij een PLM-oplossing verbeterden zij de transparantie in het hele productontwikkelingsproces en verlaagden zij de productie- en assemblagekosten, om hun concurrentievoordeel te verbeteren.
 • VACUUBRAND, een leverancier van industriële vacuümapparatuur, verkortte de productontwikkelingstijden en verbeterde de product- en gegevenskwaliteit met behulp van een geïntegreerde PLM-oplossing in plaats van ongelijksoortige oudere systemen. 

PLM-uitdagingen overwinnen

Op dit moment geeft minder dan de helft van de R&D-managers aan inzicht te hebben in het end-to-end proces van ontwerp tot levering. Dit laat zien dat PLM voor veel organisaties zijn potentieel als enige productwaarheidsbron nog niet heeft bereikt.

 

Bovendien heeft het toenemende gebruik van Industry 4.0 in de productie geleid tot een exponentiële toename van de hoeveelheid beschikbare product- en klantdata, waardoor de productlevenscyclus zichtbaarder is geworden. Het delen van data tussen PLM-entiteiten zou Product Lifecycle Management kunnen stroomlijnen, maar alleen als de data correct worden vastgelegd, geanalyseerd en verspreid. Hier komt de noodzaak van geïntegreerde AI, machine learning en data-encryptie om de hoek kijken.

 

Ten slotte hebben veel PLM-voorstanders moeite om uit te leggen waarom de software ook buiten engineering relevant is. In alle bovenstaande gevallen zal een investering in een oplossing die kan worden geïntegreerd met bestaande bedrijfssystemen en die ingebouwde kunstmatige intelligentie biedt, meerwaarde opleveren.

Toekomst van PLM en technologie

De noodzaak om de concurrentie voor te blijven, toptalent aan te trekken en het best mogelijke product te produceren, en dat op een duurzame manier, zal na verloop van tijd alleen maar groter worden. PLM kan hierbij helpen met kortere, meer gewetensvolle ontwerp- en productengineeringcycli, maar alleen als organisaties investeren in de technologie die daarvoor nodig is.

 • Er komen meer objecten online met het Internet of Things (IoT) en ontwerpers en engineers krijgen veel meer inzicht in producten in het veld, evenals de mogelijkheid om producten die al in handen zijn van consumenten up-to-date te houden. Zoals McKinsey benadrukt, kunnen fabrikanten hiermee gedurende de hele productlevenscyclus meerwaarde blijven creëren.
 • Naarmate duurzaamheid steeds belangrijker wordt, willen bedrijven hun productontwikkelingsprocessen moderniseren door hun productontwerp, productie en logistiek milieuvriendelijk te houden, met als doel een volledig duurzame supply chain te realiseren. 
 • Net als bij andere soorten bedrijfssoftware worden PLM-systemen steeds vaker in de cloud aangeboden als Software-as-a-Service (SaaS). Dit maakt PLM toegankelijker voor kleinere bedrijven en vereenvoudigt de samenwerking die effectieve productontwikkelingsteams nodig hebben als de werknemers meer verspreid raken. 
 • Digital twins zijn virtuele modellen van een product die zijn verbonden met hun fysieke 'tweeling' via IoT en worden beheerd binnen PLM-systemen. Het concept is nog steeds nieuw, maar de verwachting is dat digital twins de fabrikanten de komende jaren aanzienlijke kostenbesparingen zullen opleveren. IDC stelt dat "in 2023 65% van de wereldwijde producenten 10% zal hebben bespaard op operationele kosten via digital twins die worden aangedreven door IoT en machine learning".
placeholder

Geïndividualiseerde producten op schaal

Ontdek PLM-oplossingen om productontwerp en -ontwikkeling te ondersteunen.

Veelgestelde vragen over PLM

De productlevenscyclus heeft betrekking op elke fase van een product, van het initiële concept tot het moment waarop het product uit de markt wordt genomen. Hieronder vallen ideeënontwikkeling, ontwerp, prototypen, productie, service en beheer van afgedankte producten. 

Een PLM-systeem wordt gebruikt in productie om een product en de bijbehorende data te beheren in alle fasen van de productlevenscyclus. Hoewel het voornamelijk wordt gebruikt door ontwerp- en engineeringteams die met CAD-data werken, kan een PLM-systeem het productontwerpproces inzichtelijk maken voor alle betrokkenen.

PDM richt zich alleen op het vastleggen en onderhouden van informatie over producten tijdens hun ontwikkeling en levensduur, terwijl PLM elk aspect van het product gedurende de hele levenscyclus kan beheren.

Productontwikkelingssoftware verwijst naar oplossingen die helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan productroadmaps, data-analyse, een communicatietool, taaktoewijzing en bugtracering.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Meld je vandaag nog aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven