Naar inhoud gaan
Istanboel vanuit de lucht

Wat is IoT en hoe werkt het?

 

Algemeen gezegd omvat het Internet of Things alle objecten (of 'dingen') die draadloos kunnen worden verbonden met een internetnetwerk. Maar tegenwoordig slaat de term IoT meer specifiek op dingen die verbonden zijn met gebruikmaking van sensoren, software en andere technologieën waarmee ze gegevens verzenden en ontvangen, met het doel gebruikers te informeren of handelingen te automatiseren. Oorspronkelijk werd de connectiviteit hiervoor voornamelijk bereikt via wifi. Tegenwoordig beloven 5G- en andere soorten netwerkplatformen grote datasets te verwerken, bijna overal, snel en betrouwbaar.

 

Als IoT-apparaten eenmaal data verzamelen en verzenden, is het ultieme doel om er zoveel mogelijk van te leren en ervoor te zorgen dat zij steeds nauwkeurigere en verfijndere resultaten en inzichten leveren. Hier gaan AI-technologieën een rol spelen: IoT-netwerken worden uitgebreid met de kracht van geavanceerde analytics en machine learning.

Geschiedenis van IoT

In 2021 waren er wereldwijd meer dan 10 miljard IoT-apparaten. Het IDC verwacht dat in 2025 de wereldwijde datageneratie boven de 73 zettabytes zal uitstijgen, wat gelijkstaat aan 73 biljoen gigabytes. Hoewel we digitale data niet echt in fysieke termen kunnen kwantificeren, kunnen we het zo voorstellen: als al die data op floppydisks uit de jaren negentig zouden staan en ze vervolgens naast elkaar werden neergelegd, zouden ze een afstand beslaan van 5000 keer naar de maan en terug.

 

In slechts een aantal decennia zijn IoT-data exponentieel toegenomen, en dat zal waarschijnlijk zo doorgaan. Wat heeft deze opkomst van het Internet of Things op gang gebracht? Om tot een IoT te komen, moest een specifieke set technologieën samenkomen en tegelijkertijd vooruitgang boeken.

 

 

  • Connectiviteit: in de begindagen was alles nog gebaseerd op eenvoudige modems, maar het internet en de cloudconnectiviteit van vandaag de dag zijn snel en robuust genoeg om enorme datavolumes te versturen en te ontvangen. Ze kunnen de exponentiële groei van IoT aan. 
  • Sensortechnologie: met de gestage toename in de vraag naar innovatie van IoT-sensoren, is de sector veranderd van een paar dure nicheleveranciers in een sterk geglobaliseerde en prijsconcurrerende sensorproductie-industrie. Sinds 2004 is de gemiddelde prijs van IoT-sensoren met meer dan 70% gedaald, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit en diversiteit van deze producten beter werd, omdat er vraag naar was.
  • Rekencapaciteit: in de komende vijf jaar zal er twee keer zoveel data worden gecreëerd als in de tijd van het ontstaan van digitale opslag. Om al die data te kunnen gebruiken en benutten, hebben moderne bedrijven steeds meer geheugen en verwerkingscapaciteit nodig. Het is een snelle en concurrerende wedloop geweest om dit te realiseren, waarbij de relevantie en toepasbaarheid van IoT alleen maar verder zijn toegenomen.
  • Big Data-technologie: sinds de jaren tachtig is de hoeveelheid data in de wereld, alsook de computertechnologie die nodig is voor de opslag ervan, exponentieel gegroeid. Dankzij nieuwe ontwikkelingen in database- en analysetools kunnen de gigantische datavolumes die IoT-apparaten, slimme voertuigen en apparaten genereren in realtime worden verwerkt en geanalyseerd. Deze snelheid en capaciteit zijn essentieel voor het Internet of Things.
  • AI en machine learning: deze technologieën maken het mogelijk om niet alleen grote hoeveelheden IoT-data te beheren en te verwerken, maar deze ook te analyseren en ervan te leren. Big Data is het favoriete eten van kunstmatige intelligentie en machine learning. Hoe groter en diverser de datasets, hoe robuuster en nauwkeuriger de inzichten en info zijn die met AI-aangedreven, geavanceerde analyses worden verkregen. De opkomst van IoT-apparaten staat in nauw verband met de vooruitgang die is geboekt op het vlak van kunstmatige intelligentie, en de honger naar de data die daaruit voortkomen.
  • Cloud computing: net zoals connectiviteit deel uitmaakte van de ontwikkeling van het Internet of Things, is ook de opkomst van cloud computing nauw verbonden geweest met deze evolutie. Met cloudgebaseerde IoT-services kunnen verwerkingsvermogen en dataopslag op maat worden geleverd. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor IoT-apparaten om steeds grotere en complexere datasets te verzamelen en verzenden.

Hoe werkt IoT ... en waarom?

IoT-apparaten zijn onze ogen en oren wanneer we zelf niet fysiek aanwezig kunnen zijn; ze slaan de data op waarvoor ze zijn geprogrammeerd. Die data kunnen vervolgens worden verzameld en geanalyseerd, zodat we de informatie hebben om vervolgacties of beslissingen te automatiseren. Dit proces omvat vier belangrijke fasen:

Hoe IoT-technologie werkt

Vier belangrijke stappen in het Internet of Things

 

  1. De data vastleggen. IoT-apparaten leggen met behulp van sensoren data uit hun omgeving vast. Dit kan een eenvoudige parameter zijn zoals de temperatuur, maar ook een complexe realtime videofeed.
  2. De data delen. IoT-apparaten sturen deze data met behulp van beschikbare netwerkverbindingen naar een openbaar of privé cloudsysteem (apparaat-systeem-apparaat) of naar een ander apparaat (apparaat-apparaat), of slaan ze lokaal op voor verwerking op de edge.
  3. De data verwerken. Op dit punt in het proces wordt software geprogrammeerd om iets uit te voeren op basis van de ingegeven data, bijvoorbeeld een ventilator inschakelen of een waarschuwing verzenden.
  4. Handelen op basis van de data. Alle data die zijn verzameld via de apparaten in een IoT-netwerk, worden geanalyseerd. Dit levert krachtige inzichten op voor onderbouwde acties en zakelijke beslissingen.

Wat zijn de industriële toepassingen van IoT-data?

Van de biljoenen gigabits aan data die we ieder jaar genereren, is industriële IoT (IIoT) de grootste (en snelst groeiende) producent van data. Een groot deel daarvan is afkomstig van de bewakingscamera's wereldwijd, bijna een miljard. Er worden ook enorme hoeveelheden gegenereerd door verbonden auto's en productie- en transportapplicaties. Vandaag de dag worden IIoT-data bijna in elke industrie gegenereerd, verzameld en gebruikt, van supply chain management tot gezondheidszorg.

 

Eén van de gebieden waarin IIoT-technologie het snelste groeit, is productie en logistiek. In een slimme fabriek kunnen sensoren mechanische problemen detecteren en zelfs voorspellen om alles zo soepel te laten verlopen. Ze kunnen ook operationele data verzamelen en analyseren om de workflows en processen te vinden die het snelst en meest efficiënt zijn. Dat kan dan vervolgens via een centraal systeem worden geautomatiseerd. In logistieke ketens helpen IoT-oplossingen de bedrijfsvoering van begin tot eind te stroomlijnen. Grondstoffen en materialen kunnen met het oog op veiligheid en herkomst worden gevolgd. De logistiek ten aanzien van vracht, verzending en levering aan de klant kan in realtime worden gemonitord. En klanten kunnen live updates krijgen over de status van hun bestellingen of de herkomst van hun producten.

Meer informatie over industriële IoT

Ontdek hoe IIoT-data bijdragen aan het verbeteren van de industriële bedrijfsvoering van begin tot eind.

De toekomst van IoT

Wat we in de toekomst kunnen verwachten, is een meer naadloze integratie van technologie en menselijke ervaring. Hoewel de metaverse nog een paar jaar op zich kan laten wachten, zullen 3D-audio, geavanceerde virtual reality, haptische sensaties en AI-gestuurde realtime personalisatie tot gevolg hebben dat onze interactie met de apparaten om ons heen, steeds meer 'echte', zintuiglijke ervaringen zal bevatten. Met de opkomst van 5G en overal ter wereld aanwezige snelle connectiviteit, zullen mensen bovendien een kwantumachtig vermogen hebben om deze ervaringen op elke afstand te delen. De implicaties hiervan zijn enorm en kunnen mogelijk de manier veranderen waarop we naar een aantal van onze meest fundamentele activiteiten en instellingen kijken. Denk hierbij aan de werkplek, chirurgische en medische zorg, vastgoed, winkelen, reizen en menselijke relaties in het algemeen.  

Transformatieve resultaten met het IoT

Ontdek IoT-dataservices en gebruik uw geïntegreerde sensordata om te transformeren.

SAP Insights nieuwsbrief

Meld je vandaag nog aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven