Naar inhoud gaan
Windmolens

Wat is EAM (enterprise asset management)?

Enterprise asset management (EAM) omvat het beheer en onderhoud van fysieke assets die eigendom zijn van een bedrijf, gedurende de gehele levenscyclus van die assets. Van kapitaalplanning, inkoop, installatie, prestaties, onderhoud, compliance, risicobeheer tot en met de afstoot van de assets.

 

EAM-software helpt organisaties bij het plannen, optimaliseren, uitvoeren en bijhouden van de benodigde activiteiten, prioriteiten, vaardigheden, materialen, tools en informatie met betrekking tot een asset. Wanneer bedrijfsassets niet goed worden beheerd en onderhouden, kan dat leiden tot ongeplande downtime, minder goede prestaties van de assets en leveringstekorten. Sommige organisaties maken ook gebruik van EAM-systemen om naleving aan te tonen bij regelgevende instanties en zo aansprakelijkheid in geval van een storing uit te sluiten.

Hoe werkt een EAM-systeem?

Traditionele EAM-systemen bevonden zich on-premise, maar inmiddels is de technologie verder ontwikkeld en draaien de modernere systemen in de cloud. Een cloudplatform biedt een reeks voordelen, waaronder een grotere opslagcapaciteit, sterkere beveiliging en eenvoudigere integratie met aanvullende applicaties. Zoals systemen voor supply chain management, systemen voor het beheer van mobiel personeel, IoT-sensorsystemen (Internet of Things), GIS (geografische informatiesystemen), GPS en andere toepassingen. 

Enterprise asset management

De belangrijkste stappen in enterprise asset management

 1. Assetdata verzamelen en opslaan in de cloud
  Profiteer van de flexibiliteit van de cloud om assetinformatie te verzamelen en te traceren in een centrale datarepository. Haal er dankzij krachtige analytics gedetailleerde inzichten uit, zodat je goed kunt zien hoe assets presteren en waar aandacht nodig is.
 2. Data gebruiken om de assetstrategie te leiden en productiviteit te optimaliseren
  Beoordeel risico's en identificeer potentiële defecten in apparatuur voordat deze kunnen optreden met behulp van machine learning, technologie voor digital twins en predictive analytics. Bepaal welk onderhoud nodig zal zijn en voer dit vooraf uit voor een maximale beschikbaarheid van assets.
 3. Proactief inspecties en onderhoudswerkzaamheden plannen
  Gebruik geïntegreerde processen en data om onderhoudswerkzaamheden en -controles in te plannen en uit te voeren. Geef prioriteit aan kritieke assets om de downtime tot een minimum te beperken. Spoor problemen snel op, meld ze en los ze op.
 4. Mogelijkheden van het EAM-systeem uitbreiden naar assets en medewerkers in de buitendienst
  Beheer werkorders en assetprocessen online of offline met uitgebreide visualisaties en locatieservices. Integreer GIS-data om externe medewerkers en assets een kaartgebaseerde gebruikerservaring te bieden. Traceer en beheer vanaf elke locatie de onderhoudsprocessen, data en werkorders.

Voordelen van EAM-systemen

Met een EAM-systeem centraliseren bedrijven al hun assetinformatie op één plek. Dit maakt het makkelijker om de assets te bewaken en optimaliseren, en om ze te inspecteren en proactief te onderhouden. De planning van taken en werknemers wordt gestroomlijnd en geautomatiseerd: dit leidt tot een hogere productiviteit en beschermt tegelijkertijd de werknemers en de omgeving. De belangrijkste voordelen zijn:

 1. Geïntegreerde dataopslag 
  Een centrale weergave van de activiteit omvat data van alle soorten assets, ongeacht bron of locatie. Deze blauwdruk kan worden gebruikt om de prestaties van assets op coherente wijze te bewaken, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden te plannen en verstoringen in de productiviteit tot een minimum te beperken. 
 2. Realtime besluitvorming 
  Realtime data vervangen de tijdrovende, op papier gebaseerde rapportage met de inherente verouderde of onjuiste informatie. Door predictive analytics kunnen onderhoud en reparaties proactief worden uitgevoerd, waarbij de benodigde werkzaamheden automatisch worden gepland. Aan kritieke assets kan de juiste prioriteit worden toegekend om de productiviteit te optimaliseren. Verder wordt de veerkracht vergroot bij het reageren op of beheren van noodsituaties en onverwachte scenario's.  
 3. End-to-end levenscyclusbeheer
  De volledige levenscyclus van een asset wordt beheerd. Data van assets kunnen worden geïntegreerd met onderhoudsprocessen zodat je van begin tot eind de status en het gedrag van assets kunt voorspellen en visualiseren. Prestatiebenchmarks worden helder gedefinieerd, waarbij duidelijk wordt aangegeven wanneer onmiddellijke aandacht nodig is voor apparatuur die onvoldoende presteert. 
 4. Verbeterde milieu-, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 
  Potentiële resultaten kunnen proactief worden vastgesteld en er kan actie worden ondernomen voordat een storing in een asset letsel of ongevallen veroorzaakt. Morsen van vloeistoffen, brand en andere schadelijke gevolgen worden voorkomen, wat het milieu beschermt. Wanneer apparatuur optimaal wordt gebruikt en het gebruik van bedrijfsmiddelen in de onderhoudscycli wordt beperkt, zoals ritjes met de bedrijfsbus en gebruik van andere zware apparatuur, verkleint dat de koolstofvoetafdruk. Bij de instanties kan gemakkelijk naleving van de regelgeving worden aangetoond om aansprakelijkheid te voorkomen. 
placeholder

Lees het onderzoeksrapport

Ontdek hoe producenten de prestaties van apparatuur verbeteren met effectief onderhoud.

De ontwikkeling van EAM

Assetmanagementsystemen werden traditioneel on-premise geïmplementeerd, waarbij voor elk type asset een ander beheersysteem nodig was. Deze systemen werkten los van elkaar en genereerden geïsoleerde data, zodat het voor een organisatie onmogelijk was om een samenhangend beeld te krijgen van de hele onderneming. 

 

Het bedrijf was afhankelijk van de werknemers in de backoffice, op de werkvloer en in het veld voor toezicht en informatie over de staat van de assets. Door het handmatige karakter van dit werk waren papiergestuurde processen de norm, waardoor je altijd te maken had met verouderde en onnauwkeurige gegevens. 

 

Zonder realtime data was het onmogelijk om voorspellingen te doen voor assets en deze proactief te onderhouden. Daardoor waren de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden reactief, met storingen in apparatuur, bedrijfsonderbrekingen en een lagere productiviteit tot gevolg.  

 

Tegenwoordig wordt EAM-technologie doorgaans gehost in de cloud, waarbij data uit verschillende assets en systemen in realtime worden verzameld. Nieuwe en aanvullende technologieën en tools hebben inmiddels de weg geëffend voor meer efficiëntie en effectiviteit. Voorbeelden:

 • Algoritmen voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning: bieden realtime intelligence en innovatie
 • Systemen voor supply chain management: verbinden assetprestaties met logistiek en productiviteit in de supply chain
 • Locatietracking: maakt gebruik van kaartgebaseerde logistiek, zoals GIS en GPS, voor de locatie van assets
 • Beeldvormingstechnologie: ondersteunt de vereisten voor beheer en visuele inspectie van lineaire objecten, zoals drones, satellieten en LiDAR
 • Sensoren van IoT-assets: verzamelen en verzenden realtime data van assets
placeholder

Wat is het verschil tussen EAM en CMMS?

Een digitaal onderhoudsbeheersysteem (CMMS) bestaat uit operationele en onderhoudsfuncties die zich voornamelijk richten op het beheer van asset-uptime. Besluitvorming is geïsoleerd en beperkt tot het operationele en onderhoudspersoneel dat deze systemen gebruikt. Met een CMMS kunnen assetintensieve sectoren zich richten op het bevorderen van de uptime van hun assets. 

 

Een EAM-systeem is ontworpen voor het beheer van de totale levenscyclus van een asset: van kapitaalplanning, inkoop, installatie, prestaties, onderhoud, compliance en risicobeheer tot en met de afstoot van de assets. Het systeem wordt gebruikt voor onderhoud en operationele taken, maar wordt ook gebruikt voor onder andere finance, productie, compliance en andere bedrijfsaspecten. Met een zo brede basis van mogelijkheden reikt de besluitvorming verder dan de operationele en onderhoudsteams, tot en met het hogere management en de mensen op directieniveau. Met een EAM-systeem kunnen assetintensieve industrieën de volledige levenscyclus van een asset beheren.

Voorbeelden van EAM in zakelijke sectoren

Oplossingen voor enterprise asset management worden het meest gebruikt in de hierna genoemde sectoren. Een slimmere, meer op voorspelling gerichte benadering van assetmanagement is volgens MPI van onschatbare waarde voor de toekomst van deze sectoren en levert onder meer de volgende resultaten: 

10

%

hoger mechanisch rendement

20

%

meer beschikbaarheid van assets

15-20

%

lagere onderhoudskosten

 • Olie en gas: de wereldwijd opererende organisaties in deze sector moeten assets beheren in fabrieken, raffinaderijen en op locaties in verschillende gebieden, van dichtbevolkte stadswijken tot verafgelegen locaties. Olie- en gasbedrijven gebruiken EAM-processen met sensordata, IoT, edge computing en geavanceerde analyses om hun assets te kopen, installeren en beheren.
 • Spoorwegen: midden in een technologische ontwikkeling stapt de spoorwegindustrie over van de bestaande systemen naar digitale EAM-oplossingen. Met een speciaal analyseplatform voor beheer, analyse, visualisatie en besluitvorming van assetdata kunnen spoorwegexploitanten de volledige levenscyclus van assets beheren, en zo een hogere mechanische efficiëntie, beschikbaarheid van assets en lagere onderhoudskosten realiseren.
 • Nutssector: nutsbedrijven beschikken over een mix van vaste en lineaire objecten en moeten ervoor zorgen dat hun werknemers en apparatuur veilig zijn terwijl ze hun lokale gemeenschappen dienen. Hun assets bevinden zich overal: in fabrieken, elektriciteitscentrales en op ruige, afgelegen buitenlocaties. EAM ondersteunt het op betrouwbaarheid gerichte onderhoudsmodel van de sector met benchmarkingmogelijkheden, continue documentatie en datamanagement. Plus samenwerking op het gebied van geplande en daadwerkelijke prestaties van assets.
 • Industriële machines en componenten: er komt steeds meer concurrentie in de maakindustrie, met meer bedrijven die allemaal dezelfde klanten willen binnenhalen. Met EAM kunnen deze bedrijven hun producten sneller op de markt krijgen, efficiënter werken, betere service bieden aan klanten en mogelijk deel gaan uitmaken van de 'as a service'-economie.
 • Middelgrote bedrijven: veerkracht en flexibiliteit zijn de basis voor het succes van middelgrote bedrijven. EAM helpt deze organisaties snel te schakelen, waardoor onderhoud aan installaties efficiënter wordt, installaties beter worden gebruikt en de omloopsnelheid van reserveonderdelen wordt verbeterd. Dat, terwijl de kosten voor lokale arbeid worden verlaagd en de totale voorraad kan worden verkleind.

Voorbeelden van EAM in actie: succesverhalen

EAM is geïmplementeerd door klanten in tal van bedrijfssectoren en branches. Use cases zijn onder meer:

 • Beheer van productieassets in bijvoorbeeld de productie-, magazijn- en montagesector 
 • Beheer van lineaire objecten, voor wegen, het spoor, pijpleidingen en elektriciteitslijnen 
 • Beheer van mobiel personeel, waarbij buitendienstmedewerkers tijdens inspecties en andere werkzaamheden informatie over assets kunnen gebruiken en delen   

Hier volgen enkele voorbeelden van manieren waarop EAM de bedrijfsresultaten kan verbeteren:  

 • Eurasian Resources Group (ERG) maakt gebruik van EAM om te zorgen dat de equipment van zijn fabriek consistent hoge prestaties en beschikbaarheid biedt bij de winning en productie van natuurlijke hulpbronnen. 
 • SBB CFF FFS, een Zwitserse spoorwegmaatschappij, gebruikt EAM om op betrouwbaarheid gerichte onderhoudsprocessen te integreren om de beschikbaarheid van assets te optimaliseren en de onderhoudskosten te verlagen.
placeholder

Verleng de levensduur van fysieke assets

Maximaliseer de gezondheid en prestaties van je assets met SAP Intelligent Asset Management. 

Veelgestelde vragen over enterprise asset management

EAM-systemen werden van oudsher on-premise geïmplementeerd. Maar nu bevinden de meeste applicaties zich in de cloud, waarbij kleinere en middelgrote bedrijven veelal een SaaS-model (software-as-a-service) gebruiken omdat dat ook voor kleinschaligere activiteiten geschikt is. 

Data uit allerlei aanvullende systemen kunnen in realtime in EAM worden geïntegreerd. Deze uitgebreide datarepository ondersteunt krachtige predictive analytics en bedrijfsinzichten, zodat assets proactief kunnen worden beheerd.

Software voor enterprise asset management kan met een holistisch beeld van de hele onderneming meer efficiëntie realiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld inspectie- en onderhoudsteams in de buitendienst tijdens één ronde alle assets controleren die aandacht nodig hebben, zodat er minder wagens de weg op hoeven te worden gestuurd. Met proactief onderhoud werken assets optimaal, verbruiken ze minder energie en hebben ze een kleinere CO₂-voetafdruk en minder andere gevolgen voor het milieu.

Organisaties kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van een storing in apparatuur. Zo zijn sommige openbare nutsbedrijven aansprakelijk bevonden voor sterfgevallen en schade aan eigendommen als gevolg van defecte apparatuur en nalatigheid bij inspecties. Hierbij gaat het ook om milieurampen zoals bosbranden en aardgasexplosies.

CMMS richt zich specifiek op de bevordering van uptime van assets en wordt in principe voornamelijk gebruikt door bedieningspersoneel dat verantwoordelijk is voor dit ene resultaat. Organisaties die de volledige levenscyclus van assets willen beheren, maken gebruik van een EAM-systeem.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Meld je vandaag nog aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven