Naar inhoud gaan
kersenbomen in een lokaal park

Regionale, provinciale en lokale overheden

Jij kan helpen de levenskwaliteit van de burgers die je dient op peil te houden of zelfs te verbeteren door jouw regionale of lokale instantie te digitaliseren.

 

Deze webpagina is voor uw gemak door een machine vertaald. SAP geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de machinevertaling. De originele Engelse webpagina kan worden gevonden met behulp van de wereldkaart in de rechterbovenhoek van deze pagina.

Digitale technologieën zorgen voor transformaties in de samenleving

Met behulp van digitale technologieën kan de digitale en culturele verandering worden aangezwengeld die nodig is om je organisatie door zwaar weer te loodsen en de beste resultaten voor de burger te behalen.

Digitale technologieën voor regionale, provinciale en lokale overheden
Meer operationele uitmuntendheid en veerkracht

De extreme uitdagingen die de pandemie heeft meegebracht, alsook de problemen die zijn ontstaan omtrent supply chains, inflatie en milieuwetgeving, dwingen regeringen om anders te werk te gaan. De prestatiedruk vraagt om een verbetering in effectiviteit en veerkracht. Dit kan met geoptimaliseerde bedrijfsprocessen en nieuwe dienstverleningsmodellen die snel inspelen op veranderingen.  

Betere inzet van data als troefkaart

Provinciale en lokale overheden moeten een datagedreven cultuur scheppen waarin meer waarde wordt gehecht aan bewijzen dan aan intuïtie, maar waarbij de bescherming van data en privacy ook prioriteit heeft. Je hebt realtime data-inzichten nodig om situaties uit het verleden en heden te analyseren en tegelijkertijd toekomstige scenario's te simuleren.  

Voor de arbeidskrachten van de toekomst

Bij veel overheidsinstanties ontbreekt het aan geschikt talent om urgente uitdagingen aan te gaan en de missie uit te voeren. Dit wordt alleen maar nijpender door de strijd om talentvol personeel met de particuliere sector. Om de beste kandidaten in dienst te kunnen nemen en te behouden, is het zaak om voor een betere employee experience te zorgen. Het aanbod in scholings- en ontwikkelingsprogramma's moet de hiaten op het gebied van vaardigheden opvullen en instanties toekomstbestendig maken.

De burger altijd centraal stellen

Burgers verwachten meer van instanties en vertrouwen ze steeds minder. Ze raken gewend aan de persoonlijke en snelle digitale aanpak van commerciële bedrijven en verwachten hetzelfde van de provincie en de gemeente. Door processen te digitaliseren op provinciaal of lokaal niveau, kan er worden voldaan aan de huidige behoeften van burgers. Tegelijkertijd wordt zo geanticipeerd op en voorzien in hun toekomstige behoeften.

Voorgestelde oplossingen uit de publieke sector

SAP S/4HANA Cloud voor Amerikaanse overheid en lokale overheid

Met onze overheids-ERP kunt u een betere publieke meerwaarde bieden tegen lagere kosten terwijl u flexibel blijft. Door een strakke, native integratie tussen processen omvat onze software budgettering en subsidie- en fondsenbeheer in de publieke sector.

SAP Analytics Cloud

Realtime data-inzichten kunnen helpen om eerdere en huidige situaties te analyseren en tegelijkertijd toekomstige scenario's te simuleren. Dit met één enkele oplossing die Business Intelligence, augmented analytics, predictive analytics en enterprise planning samenbrengt.

SAP Commerce Cloud

Door over te stappen op een beproefd en innovatief commerceplatform kunnen strategieën voor de dienstverlening aan de burger flexibeler en toekomstbestendiger worden gemaakt.

Ontdek hoe we regionale, nationale en lokale overheden kunnen helpen om beter te worden

placeholder

Nationale, regionale en gemeentelijke instanties moeten op bewijs gebaseerde beleidsbeslissingen nemen om een positieve impact te hebben op de burger. Onze oplossingen kunnen je helpen begrijpen hoe missie-kritische data samenhangen met trends, gebeurtenissen, uitkomsten en ervaringen.

 • Analytics en het digitaal kabinet  
 • Budgetplanning voor de publieke sector
 • Op data gebaseerd beleidsontwerp  

56% meer bedrijfsprocessen die ingebouwde analytics voor instanties benutten met gebruikmaking van een geïntegreerd, eersteklas analyticsplatform, gestoeld op de nieuwste technologieën.

Bron: SAP Performance Benchmarking

Met SAP Analytics Cloud kunnen we de planning en analyse eenvoudig samenbrengen en onze gebruikers in staat stellen om de besluitvorming te versnellen, met betere inzichten en flexibelere planning.

Sophie Stefano, financieel analyst en projectmanager, Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning

placeholder

Met de software van SAP voor de publieke sector kun je duurzamer te werk gaan, het beheer van publieke gelden verbeteren en een progressief beleid ontwikkelen waarin de burger centraal staat.

 • Portfolio- en projectmanagement
 • Begrotingsactiviteiten voor organisaties in de publieke sector
 • Begrotingsactiviteiten voor het toekennen van subsidies aan ontvangers
 • Record-to-report

6% kostenbesparing voor instanties die gebruikmaken van een uniform kader, een uniform classificatiesysteem en gestandaardiseerde workflows om alle risico's in één overzicht te krijgen.

Bron: SAP Performance Benchmarking

We zijn erin geslaagd een live start te realiseren met minimale verstoring van de werkzaamheden. SAP S/4HANA draagt nu bij aan efficiëntere financiën. Het helpt ons om meer te doen met minder. We kunnen beter inspelen op de groeiende vraag naar inzichtelijke data en complexere verslaglegging, zonder dat daar extra personeel voor hoeft te worden ingezet.

Kristjana Hreiðarsdóttir, Chief Accountant, Gemeente Akureyri (IJsland)

placeholder

De ERP voor overheden van SAP helpt bij de ontwikkeling van dynamische uitkeringsstelsels op basis van geïntegreerde en proactieve beleidsreacties. Het helpt je ook bij het innen van incasso's en de naleving van de belastingwetgeving dankzij een uniform bijdrage-, inkomsten- en belastingbeheer. Tegelijkertijd krijg je het inzicht dat nodig is om de digitale dienstverlening te verbeteren en te personaliseren.

 • Digitale ervaring
 • Belastingen- en inkomstenbeheer
 • Beheer van sociale voorzieningen
 • Subsidiebeheer
 • Vrijwilligersbeheer
 • Mobility as a service 

58% kostenbesparing op audits voor instanties die risicodata regelmatig bijwerken met up-to-date beoordelingen, belangrijke risico-indicatoren en controles.

Bron: SAP Performance Benchmarking

Als we hadden geprobeerd om de bestaande processen één voor één te transformeren, dan had dat uit digitaal oogpunt allerlei haken en ogen gehad. Het was noodzakelijk om al onze processen grondig te heroverwegen.

Peter Wanschou, ingenieur Directoraat voor informatietechnologie, Provinciebestuur van Karinthië (Oostenrijk)

placeholder

Onze low-code-ontwikkelervaring, die deel uitmaakt van het SAP Business Technology Platform (SAP BTP), kan je helpen om de ontwikkeling met vertrouwen te versnellen en op te schalen. Het geeft je mogelijk ook extra support bij het vereenvoudigen van de integratie en automatisering van processen binnen de hele organisatie.

 • Extension suite
 • Automatisering van digitale processen
 • Platformbasis
 • Integration Suite
 • Digitale ervaring

17% minder niet-geplande downtime (in uren) bij instanties die geïntegreerde en geschakelde systemen en platforms hanteren via een modulaire systeemarchitectuur.

Bron: SAP Performance Benchmarking

Het was een stressvolle periode voor bedrijfseigenaren en verhuurders in het hele kanton. Het was aan ons de taak om hen zo snel en efficiënt mogelijk van dienst te zijn. We hebben met de hulp van SAP Services and Support een SAP BTP tool ontwikkeld die al onze verwachtingen overtreft.

Dominik Schoen, Head of Staff of Financial Management, Kanton Basel (Zwitserland)

placeholder

Met de software van SAP voor de publieke sector zorg je voor geschoold en betrokken overheidspersoneel dat uitzonderlijk goed functioneert.

 • Human resources en dienstverlening
 • Werving van talent
 • Employee Experience Management
 • Payroll en tijds- en aanwezigheidsregistratie
 • Talentmanagement en -leerplannen
 • People Analytics

17% tijdsbesparing voor instanties waarbij HR en Financiën (qua leiderschap, strategie en data) sterk geïntegreerd zijn en samen optrekken voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Bron: SAP Performance Benchmarking

We zagen in dat als we het uiterste uit de technologie wilden halen, dit afhankelijk was van de volgende factoren: de houding van het personeel, de betrokkenheid bij het systeem en het internaliseren van een mindset waarin governance centraal staat en de focus ligt op continue verbetering. De technologie moet binnen de hele onderneming 'groeien' en 'rijpen', in lijn met onze behoeften en bestaande processen.

Ronnie Wade, Chief HR, Fulton County Schools

placeholder

Overheden moeten zich aanpassen aan de veranderende digitale wereld om de impact van missies te vergroten met oplossingen om het beheer van overheidsmiddelen te verbeteren en toekomstgericht denken, burgergerichte missies en programma's te ontwikkelen. Met onze oplossingen voor subsidiemanagement kan uw organisatie end-to-end processen voor subsidiebeheer standaardiseren en ondersteunen in één geïntegreerd systeem.

 • Subsidietoekenning
 • Subsidiëringsbeheer voor subsidieontvanger

15% tijdwinst tijdens de financiële afsluiting in organisaties die realtime financiële boekhouding hebben opgezet.

Bron: SAP Performance Benchmarking

Met SAP S/4HANA en SAP HANA hebben we een uitstekende basis voor verdere digitalisering en optimalisatie ten dienste van onze burgers, stakeholders en werknemers.

Eelke Blonk, Program Manager Business Information and Administration, Provincie Noord-Brabant

Maak kennis met de cloudoplossingen van SAP voor regionale, provinciale en lokale overheden

SAP kan je helpen de digitale transformatie te starten of uit te breiden, ongeacht waar je je in dit traject bevindt. Als je de overstap naar Cloud ERP voor overheden nog niet hebt gemaakt, kun je aan de slag met RISE with SAP for Public Sector. Als je al beschikt over Cloud ERP van SAP of een andere leverancier, kun je de regionale, provinciale of lokale mogelijkheden uitbreiden met onze branchespecifieke cloudoplossingen.

RISE with SAP for Public Sector

RISE with SAP voorziet klanten van een uitgebreide Business-Transformation-as-a-Service (BTaaS) in één pakket. Centraal staan intelligent cloud-ERP, Business Process Intelligence, technology credits en meer. Daarnaast omvat RISE with SAP for Public Sector oplossingen voor:

 • Enterprise planning
 • Human Capital Management in de cloud
 • Intelligent Spend Management
 • Treasurymanagement
 • Vastgoedbeheer

Branchespecifieke cloudoplossingen

De branchespecifieke cloudoplossingen van SAP zijn op een open platform gebouwd door SAP in samenwerking met onze partners en voorzien in branchespecifieke behoeften voor de publieke sector. Deze gespecialiseerde cloud-applicaties werken in combinatie met de huidige systemen van SAP en third-party systems en helpen je om een kosteneffectieve transformatie en duurzame groei te realiseren.

 • Cloudoplossingen voor de publieke sector 
 • Innovatieve technologie van SAP en onze partners
 • Eenvoudige integratie met bestaande systemen
 • Uitbreiding van je huidige investeringen

Voorgestelde cloudoplossingen voor regionale, provinciale en lokale overheden

Oplossingen voor duurzaamheid en ESG-rapportage

Kijk verder dan de financiën om volledig inzicht te krijgen in de gevolgen van beleidskeuzes door dimensies als milieu, sociale voorzieningen en governance (ESG) toe te voegen aan de financiële verslaglegging met geïntegreerde en gevalideerde realtime data.

SAP Time and Attendance Management by WorkForce Software

Combineer krachtige tools voor urenregistratie, het bijhouden van afwezigheid en verlof, en geavanceerde planning. Bespaar op arbeidsuren, kom tot strategischere personeelsbesluiten en verbeter de uitvoering.

Treasurymanagement

Krijg realtime inzicht in de cashflow, verhoog de liquiditeit en beperk risico's met geïntegreerde, realtime oplossingen voor kasbeheer.

Terug naar boven