Naar inhoud gaan
Vertegenwoordiger van de nationale overheid op het werk

Federale, nationale en centrale overheden

Door jouw instantie te digitaliseren, kun je tegen lagere kosten meer publieke waarde leveren en snel reageren op nieuwe uitdagingen.

 

Deze webpagina is voor uw gemak door een machine vertaald. SAP geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de machinevertaling. De originele Engelse webpagina kan worden gevonden met behulp van de wereldkaart in de rechterbovenhoek van deze pagina.

Digitale transformatie van de publieke sector

Digitalisering en passende cloud-technologieën veranderen de manier waarop federale, nationale en centrale overheden hun burgers dienen.

Grafische weergave van hoe software voor de publieke sector de digitale transformatie ervan bevordert
Meer operationele uitmuntendheid en veerkracht

De extreme uitdagingen die de pandemie heeft meegebracht, alsook de problemen die zijn ontstaan omtrent supply chains, inflatie en milieuwetgeving, dwingen regeringen om anders te werk te gaan. Door de verhoogde prestatiedruk zal de effectiviteit en veerkracht verbeterd moeten worden. Dit kan met geoptimaliseerde bedrijfsprocessen en nieuwe dienstverleningsmodellen die snel inspelen op veranderingen.

Betere inzet van data als troefkaart

Federale, nationale en centrale overheden hebben te maken met oplopende verwachtingen van burgers, kleinere budgetten en allerlei privacykwesties. Dit beweegt instanties ertoe om gegevens te delen en realtime inzichten te gebruiken om situaties uit het verleden en het heden te analyseren, en tegelijkertijd toekomstige scenario's te simuleren, om tot weloverwogen besluiten te komen. Ondertussen blijven gegevensbeveiliging en -bescherming cruciaal.

Voor de arbeidskrachten van de toekomst

Bij veel overheidsinstanties ontbreekt het aan geschikt talent om urgente uitdagingen aan te gaan en de missie uit te voeren. Dit wordt alleen maar nijpender door de strijd om talentvol personeel met de particuliere sector. Om de beste kandidaten in dienst te kunnen nemen en te behouden, is het zaak om voor een betere employee experience te zorgen. Daarnaast moeten er scholings- en ontwikkelingsprogramma's worden aangeboden om hiaten op het gebied van vaardigheden op te vullen en instanties toekomstbestendig te maken.

De burger altijd centraal stellen

Burgers verwachten steeds meer van instanties en vertrouwen ze steeds minder. Ze raken gewend aan de persoonlijke en snelle digitale aanpak van commerciële bedrijven en verwachten hetzelfde van de overheid. Om beter voor de dag te komen, versimpelen instanties in de publieke sector hun processen en bieden ze via meerdere kanalen gepersonaliseerde en zelf te regelen diensten aan.

Voorgestelde oplossingen uit de publieke sector

SAP Analytics Cloud

Realtime data-inzichten kunnen helpen om eerdere en huidige situaties te analyseren en tegelijkertijd toekomstige scenario's te simuleren. Dit met één enkele oplossing die Business Intelligence, augmented analytics, predictive analytics en enterprise planning samenbrengt.

SAP Business Network

Met onze uitgebreide inkoopoplossingen en guided buying capability kun je aan je missie voldoen om rechtvaardige, efficiënte en effectieve dienstverlening aan te bieden en tegelijkertijd een welvarende economie te ondersteunen. 

SAP S/4HANA Cloud

Met onze ERP voor overheden kan er meer publieke meerwaarde worden geboden tegen lagere kosten, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit. Dankzij de strakke, native integratie van processen ondersteunt onze software zowel budgettering als het beheer van subsidies en fondsen binnen de publieke sector.

placeholder

Federale, nationale en centrale overheden moeten op bewijs gebaseerde beleidsbeslissingen nemen om een positieve impact te hebben op de burger. Onze oplossingen kunnen je helpen bij de ondersteuning van je visie en strategie en het beter begrijpen van kritische data als reactie op trends, gebeurtenissen, uitkomsten en ervaringen.

 • Analytics en het digitaal kabinet
 • Budgetplanning voor de publieke sector
 • Op data gebaseerd beleidsontwerp

56% meer bedrijfsprocessen die ingebouwde analytics voor instanties benutten met gebruikmaking van een geïntegreerd, eersteklas analyticsplatform, gestoeld op de nieuwste technologieën.

Bron: SAP Performance Benchmarking  

Met SAP Analytics Cloud kunnen we de planning en analyse eenvoudig samenbrengen en onze gebruikers in staat stellen om de besluitvorming te versnellen, met betere inzichten en flexibelere planning.

Sophie Stefano, financieel analyst en projectmanager, Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning

placeholder

Financieel leiderschap moet zich aanpassen aan de veranderende digitale wereld om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Onze software voor de publieke sector kan je helpen om de missie meer impact te geven. Je krijgt oplossingen aangereikt om het beheer van publieke gelden te verbeteren en een beleid op te zetten waarin burger en toekomst centraal staan.

 • Portfolio- and projectmanagement 
 • Begrotingsactiviteiten voor organisaties in de publieke sector 
 • Begrotingsactiviteiten voor het toekennen van subsidies aan ontvangers 
 • Record-to-report

 

53% minder dagen nodig om de jaarboeken af te sluiten bij instanties die het naleven van audits, interne controles en de taakverdeling van interne processen geheel onderbrengen bij shared services.

Bron: SAP Performance Benchmarking

 

SAP S/4HANA is momenteel een van onze belangrijkste softwaresystemen. Het biedt ons personeel een moderne gebruikerservaring, vereenvoudigt de administratie door de geïntegreerde werkprocessen voor goedkeuring, en bespaart het nodige papierwerk.

Didier Klethi, Directeur-Generaal DG FINS, Europees Parlement

placeholder

Bied burgers een geweldige digitale ervaring met diepgaande klantinzichten die jouw instantie kunnen helpen om de digitale dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Het is ook mogelijk om dynamische uitkeringsstelsels op te zetten op basis van een geïntegreerde en proactieve uitvoering. Bovendien helpt het bij het innen van incasso's en de naleving van de belastingwetgeving dankzij uniform inkomsten- en belastingbeheer.

 • Digitale ervaring
 • Belastingen- en inkomstenbeheer 
 • Beheer van sociale voorzieningen 
 • Subsidiebeheer 
 • Vrijwilligersbeheer 
 • Mobility as a service 

58% kostenbesparing op audits voor instanties die risicodata regelmatig bijwerken met up-to-date beoordelingen, belangrijke risico-indicatoren en controles.

Bron: SAP Performance Benchmarking

 

Onze nieuwe betalingsfunctie op basis van SAP S/4HANA vergemakkelijkt de end-to-end-automatisering van zowel inkomende als uitgaande betalingen. Het biedt ons ook de mogelijkheid om op dezelfde dag gecombineerde betalingen te verrichten aan Australiërs die noodvoorzieningen, pensioenen en andere uitkeringen ontvangen.

Charles McHardie, Deputy CEO Transformation Projects, Services Australia

placeholder

Personeel wisselt steeds sneller van baan en gaat eerder met pensioen. Jonge professionals wisselen nog vaker van baan en verwachten van hun werkgevers dat ze steeds betere voorzieningen bieden. De software van SAP voor de publieke sector kan jou helpen om een uitmuntende employee experience te bieden en een goed opgeleid en betrokken personeelsbestand op te zetten.

 • Van factuur tot betalen
 • Human resources en dienstverlening
 • Werving en management van talent
 • Employee Experience Management
 • Payroll en tijds- en aanwezigheidsregistratie
 • People Analytics

18% meer betrokkenheid onder werknemers bij instanties die zich richten op een scholingsproces waarbij het personeel dezelfde ervaring heeft als de consument.

Bron: SAP Performance Benchmarking

 

'The Fridge' (de naam van het digitale platform voor persoonlijke ontwikkeling van Royal Mail) is de motor van onze digitale transformatie. Het is cool, fris en strak vormgegeven en zal de manier waarop we problemen oplossen, carrières ontwikkelen en ons personeel aansturen bij Royal Mail veranderen.

Justin Ukrainski, Hoofd opleiding en ontwikkeling, Royal Mail

placeholder

Overheidsorganisaties hebben een hoger niveau van inzicht in hun assets nodig bij het beheer van de gehele levenscyclus van fysieke assets. Met de software van SAP voor de publieke sector kun je de prestaties van fysieke assets bijhouden en aansturen met real-time inzichten op basis van IoT, machine learning, mobility en advanced predictive analytics.

 • Prestatiebeheer
 • Infrastructuur- en assetmanagement
 • Assetsamenwerking

55% minder niet-geplande downtime of uitval bij instanties die onderhoudsactiviteiten in realtime analyseren via daarvoor bestemde analytische dashboards en -rapporten.

Bron: SAP Performance Benchmarking

 

We verwachten dat SAP Predictive Engineering Insights ons zal helpen om de levensduur van onze bruggen te maximaliseren en de onderhoudsduur te optimaliseren. Als we bruggen veilig kunnen houden terwijl we de vervanging met tien jaar uitstellen, is dat een win-winsituatie qua kosten en veiligheid.
Trond Michael Andersen, Directeur technologie, Norwegian Public Roads Administration

placeholder

Overheden moeten zich aanpassen aan de veranderende digitale wereld om de impact van missies te vergroten met oplossingen om het beheer van overheidsmiddelen te verbeteren en toekomstgericht denken, burgergerichte missies en programma's te ontwikkelen. Met onze oplossingen voor subsidiemanagement kan uw organisatie end-to-end processen voor subsidiebeheer standaardiseren en ondersteunen in één geïntegreerd systeem.

 • Subsidietoekenning
   
 • Subsidiëringsbeheer voor subsidieontvanger

 

15% tijdwinst tijdens de financiële afsluiting in organisaties die realtime financiële boekhouding hebben opgezet. 

Bron: SAP Performance Benchmarking  

Met SAP S/4HANA en SAP HANA hebben we een uitstekende basis voor verdere digitalisering en optimalisatie ten dienste van onze burgers, stakeholders en werknemers.

Eelke Blonk, Program Manager Business Information and Administration, Provincie Noord-Brabant
 

Aan de slag met de cloudoplossingen van SAP voor federale, nationale en centrale overheden

Als je de overstap naar Cloud ERP voor overheden nog niet hebt gemaakt, kun je aan de slag met RISE with SAP for Public Sector. Wanneer je reeds beschikt over Cloud ERP van SAP of een andere leverancier, kun je de mogelijkheden voor de publieke sector uitbreiden met onze branchespecifieke cloudoplossingen.

RISE with SAP for Public Sector

RISE with SAP voorziet klanten van een uitgebreide Business-Transformation-as-a-Service (BTaaS) in één pakket. Centraal staan intelligent cloud-ERP, Business Process Intelligence, technology credits en meer. Daarnaast omvat RISE with SAP for Public Sector oplossingen voor:

 • Enterprise planning
 • Human Capital Management in de cloud
 • Intelligent Spend Management
 • Treasurymanagement
 • Vastgoedbeheer

Branchespecifieke cloudoplossingen

De branchespecifieke cloudoplossingen van SAP zijn op een open platform gebouwd door SAP in samenwerking met onze partners en voorzien in branchespecifieke behoeften voor de publieke sector. Deze gespecialiseerde cloudapplicaties kunnen worden geïntegreerd in de huidige systemen van SAP en third-party systems, en helpen kosteneffectieve transformatie en duurzame groei te realiseren.

 • Cloudoplossingen voor de publieke sector 
 • Innovatieve technologie van SAP en onze partners
 • Eenvoudige integratie met bestaande systemen
 • Uitbreiding van je bestaande investeringen

Voorgestelde cloudoplossingen voor federale, nationale en centrale overheden

SAP Process Automation

Ervaar het gemak en de snelheid van no-code-workflowmanagement en robotic process automation met een oplossing die speciaal is ontwikkeld voor niet-technische zakelijke gebruikers.

Oplossingen voor duurzaamheid en ESG-rapportage

Krijg volledig inzicht in de gevolgen van beleidskeuzes door dimensies als milieu, sociale voorzieningen en governance (ESG) toe te voegen aan de financiële verslaglegging.

SAP Fieldglass Vendor Management System

Start projecten op, betrek het personeel erbij, beheer de activiteiten en rond ze snel en efficiënt af met contractwerkers en dienstverleners, allemaal vanaf één plek.

Terug naar boven