Skip to Content
Contact Us

Stora Enso investoi digitalisaatioon

Stora Enson Teemu Salmi puhuu digitaalisesta evoluutiosta ja sen megatrendeistä sekä kertoo heidän investoinneista digitaalisiin ratkaisuihin. Niissä Stora Enso onkin ollut yksi metsäteollisuuden edelläkävijöistä.

Back to top