SAP vesti

Više o SAP sertifikacijama

SAP edukacija je usluga prenosa znanja i veština o SAP-ovim poslovnim procesima za korisnike i partnere kojom se povećava i poboljšava uložena investicija implementiranih SAP-ovih rešenja. Efektivnim treninzima stiču se znanja koja su korisnicima i partnerima potrebna zarad efikasnijeg i produktivnijeg upravljanja poslovanjem i kvalitetnijeg rada u SAP okruženju, a kao garant toga SAP omogućava sticanje SAP sertifikata u različitim oblastima i na nekoliko nivoa.

Nivo SAP saradnika-konsultanta - Ovaj sertifikat obuhvata osnovna znanja zahtevana za SAP konsultante i osigurava široka znanja o SAP rešenju i veštinama.

Nivo SAP eksperta - Ovaj napredni sertifikat zahteva dokazano iskustvo u SAP projektima, odlično poznavanje poslovnih procesa i dublje i detaljnije razumevanje SAP rešenja. Uz ovaj sertifikat možete da pokažete svoje iskustvo kroz zahtevan proces testiranja i obezbedite sebi dodatnu vrednost na tržištu.

Bez obzira na oblast ili nivo sertifikacije, SAP sertifikacija donosi vrednost za pojedinca i organizaciju u kojoj je zaposlen i omogućava Vam konkurentnost na današnjem tržištu.

  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email