SAP Business All-in-One

Kom igång snabbt med SAP Business All-in-One

Det är enkelt att komma igång med vårt affärssystem för mindre och medelstora företag. Vi hjälper dig att välja den rätta SAP Business All-in-One-lösningen för dina behov, utveckla en driftsättningsplan, hålla din budget och hitta den rätta kanalpartnern för inköp och implementering av lösningen.

  • Dra nytta av en lösning med omfattande, branschspecifika funktioner
  • Utför implementeringen på så kort tid som 12 veckor – med vår rapid deployment-lösning*
  • Välj bland flexibla finansieringsalternativ som fasta eller rörliga månadsbetalningar
Ljusstrimmor på motorvägen som en symbol för hur snabbt och enkelt det är att köpa vår SME ERP-lösning
  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email

Hastighetsmätaren representerar snabbstartsprogrammet för SAP Business All-in-One:

Implementera på rekordtid

Vill du ha kapaciteten i en storskalig ERP-lösning utan den storskaliga implementeringen? Rapid deployment-lösningen för SAP Business All-in-One kan hjälpa dig. Detta förkonfigurerade paket, med fasta funktioner och kostnader, ger en maximal förutsägbarhet och lägre projektrisker – och den kan installeras på så kort tid som 12 veckor.*

Chef som utforskar finansieringsalternativen för SAP Business All-in-One på sin bärbara dator

Förmånliga finansieringsalternativ

Utnyttja förmånliga betalningsplaner som täcker de totala kostnaderna för din SAP-lösning. Samla kostnader för mjukvara, hårdvara, underhåll, tjänster – och t.o.m. interna projekt – till lagom stora, fasta månadsbetalningar som kan flyttas fram till dess att projektet driftsätts.

Hosting för SAP Business All-in-One

Utnyttja SAP Business All-in-One utan större initial kapitalinvestering eller nyanställning av interna IT-resurser. Med hjälp av vårt prenumerationsbaserade hosting-alternativ kan SAP-partners sköta hosting och hantering av lösningen åt dig. På så sätt kan du lägga mindre tid och pengar på IT och satsa mer tid på verksamheten.

Vi kan hjälpa dig.

Vill du veta mer om SAPs lösningar för mindre och medelstora företag (SME)?

*Omkring 10–400 anställda och färre än 80 användare (antalet varierar beroende på land). Om du har större krav än så kan du ändå dra nytta av flera av de acceleratorer som vår lösning kan erbjuda. Kontakta en partner som konfigurerar en lösning som passar just dina krav.