Fokus på analys och marginaler när Haglöfs valde SAP

Svenska Haglöfs skapar outdoor-utrustning och kläder för människor som har ett aktivt uteliv.

  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email

BEST TELEPRODUKTER

Företagsstrukturen krävde en Intercompany-funktion. I kombination med bättre hantering av legostrukturer och att man kan konfigurera produkter och dokument på ett bra sätt, blev SAP Business All-in-One, det system som BEST föll för.

Landshypotek Bank

Landshypotek lät systemskiftet driva verksamhetsutvecklingen.Det nya affärssystemet har gjort det möjligt för Landshypotek att verkligen fungera som en bank – utan fysiska bankkontor – med
hjälp av nya digitala kundgränssnitt.

Fackförbundet Unionen

SAP Business Communications Management har tagit kommunikationen mellan Unionen och de drygt en halv miljon medlemmar till en ny nivå.

Vi kan hjälpa dig.

Vill du veta mer om SAPs lösning för mindre och medelstora företag (SME)?

Fler kundreferenser

SAP bäddar för Hästens globala expansion

Hästen bestämde sig för att maximera fördelarna med SAPs lösningar i linje med sin globala expensionsstrategi. Implema implementerade systemet enligt plan.

Läs kundcaset  ›

Hemtex får koll på detaljerna med SAP

Hemtex implementerade ett system som progistiserar och automatiserar hantering av lagernivåer i centrallager och påfyllnad i butik.

Läs kundcaset  ›

Collectum höll tidsplan och budget med SAP

Collectum implementerade ett komplett ERP-system som erbjuder en integrations-plattform för utveckling av skräddarsydda funktioner.

Läs kundcaset  ›

Bläddra bland alla kundberättelser

Se hela listan för att läsa fler kundberättelser från mindre och medelstora företag.

Läs fler kundberättelser ›

MGP Ingredients: Höjer standarden inom branschen

Se hur den här ledande tillverkaren av ingredienser och produkter för destillerier implementerade SAP Business All-in-One i tid och enligt budget.

Se en film på 3 minuter ›

Djuphavsborrning: Att växa globalt

Se hur det här företaget lägger grunden för sin nuvarande verksamhetsstruktur med inbyggd flexibilitet för att kunna växa när nya generationens borrfartyg tas i produktion runtom i världen

Se en film på 3 minuter  ›

*Alla implementeringsresultat tillhandahålls endast i informationssyfte. Resultaten är baserade på verkliga SAP-kunders erfarenheter, men givna exempel är inga åtaganden eller garantier från vare sig SAPs eller SAP-partners sida. Faktiska prissättningar, kostnader och implementeringsresultat kan variera beroende på kundspecifika krav och behov. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från SAP är de som uttrycks i de eventuella garantidokument som medföljer dessa produkter och tjänster. Ingenting i detta material ska tolkas som någon form av ytterligare garanti.