Uppnå överlägsen ekonomistyrning – med SAP

Utnyttja nya och effektivare sätt att hantera marknadsvolatilitet, ändrade regler och ökat tryck på marginaler - med ekonomistyrningsmjukvara från SAP. Våra lösningar kan hjälpa dig få en strukturerad översikt över dina ekonomiska lösningar, utnyttja insikter i realtid och göra bokslut snabbt och rätt. Dessutom förbättrar du dina ekonomiska resultat och avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) – samtidigt som du minskar risken för bristande efterlevnad.

  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email
Utforska våra lösningar

Vi har verktygen du behöver för att vara framgångsrik på ditt affärsområde.

Solros i lavendelfält

Läs mer om hur ekonomichefer når sina tillväxtmål

I en affärsmiljö som kräver oavbruten innovation måste företag hitta sätt att snabbare genomföra lösningar. Läs denna rapport som erbjuder praktiska tips om hur du förvandlar ekonomifunktionen.

Chef som bygger

Bygg upp ett business case för SAP Simple Finance

Med SAP Simple Finance kan du köra verksamhetskritiska processer i realtid med en enklare lösningsarkitektur och överlägsna ekonomiska resultat. Se hur denna lösning är värdeskapande genom att leverera omedelbara insikter. Insikter som kan användas för att fatta bra beslut.

CFO-webbseminarier

New report from Aberdeen Group: The Next Generation of Cloud FP&A

No time to read the full Aberdeen report? Download this infographic that highlights the key findings

SAPs VD Bill McDermott

SAP Recognized för GRC

Läs mer om hur SAP levererar betydelsefullt och mätbart värde i styrnings-, risk- och efterlevnadsanalys