Sätt kunden i centrum med vår försäkringsmjukvara

Tillmötesgå kraven hos dagens välinformerade och ständigt uppkopplade kunder – med våra program för försäkringsbranschen. Utnyttja aktuell information om kunder och deras affärer, korta ner lanseringstiden för nya och speciellt framtagna produkter och hantera risker och regelefterlevnad i förebyggande syfte.

Läs mer om SAP Insurance
EIU-undersökning: Försäkringsbranschens förändring
  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email
Gå till SAP Solution Explorer

Ett interaktivt verktyg för att välja rätt lösning för försäkringar.

Trafik i hög hastighet längs en motorväg

Auto Club: En verksamhet i förändring

Hur kan Auto Club Group erbjuda sina kunder snabbare och enklare hantering? De använder SAP för försäkringsbranschen - mjukvara som även hjälper företaget att utvärdera och analysera anspråksdata, minska sin förlustkvot och sänka driftkostnaderna.

En affärsman på väg genom en kontorsbyggnad

Achmea: Digitalisera försäkringsbranschen

Se hur Nederländernas största sjukförsäkringsföretag förbereder sig för en digital framtid med SAPs kompletta försäkringsprogram. Och hör hur detta kan hjälpa Achmea att bli Nederländernas mest pålitliga försäkringsbolag.

En grupp människor tittar på ett dokument

Försäkringar med fokus på kunden

Upptäck hur ledande försäkringsbolag blir allt mer kundfokuserade - får en starkare serviceprofil, bygger djupare relationer med kunderna och lanserar produkter snabbare - med utbudet i SAP for Insurance.

SAP Forum om finanstjänster

SAP Forum om finanstjänster

Hör varför du ska delta i SAP:s femte internationella forum för finansiella tjänster.