SAPPHIRE NOW:
Create your agenda
Use our Agenda Builder to find the sessions that match your interests and business needs.
Build your agenda
Business colleagues looking at a tablet computer

Höjdpunkter

SAPPHIRE NOW 2014: Create Your Agenda

Use our Agenda Builder tool to fill your agenda with the sessions that best match your interests and business needs.

Build your agenda ›
SAPs partner Implema erbjuder nu SAP HANA

Implema har en egen SAP HANA-databas som driftas i egna datacenter. Implema är en av tre partners på den svenska marknaden som är certifierad inom SAP Drift och därmed möter de krav SAP ställer på en driftspartner.

Läs mer ›
SAP TechEd byter namn till SAP d-code

SAP d-code har alla de mest populära delarna från SAP TechEd - presentationer med demos, Demo Jam, InnoJam och mycket mer.

Läs mer här ›
  • Twitter Facebook LinkedIn Google+ E-post