Vårt långsiktiga engagemang med Corporate Social Responsibility

People discussing

SAP arbetar aktivt med hållbart företagande (CSR) på både lokal och global nivå. Vi tror att den privata sektorn har en viktig roll för att skapa lika villkor, driva innovation och skapa en miljö som förbättrar utbildning och entreprenörskap för att främja ekonomisk tillväxt. Våra insatser bygger på vår vision att förbättra världen och människors liv.

Vårt arbete drivs av följande principer:

  • Skapa bestående nytta. Göra strategiska investeringar som resulterar i bestående nytta för samhället.
  • Använda vår expertis. Använda vår teknologi och talangfulla medarbetare för att hitta lösningar på CSR-frågor.
  • Skapa bestående inverkan på SAP. Anpassa vår strategi för att stödja vår marknad och HR-personlonalstrategi.
  • Engagera olika intressenter. Genom att driva innovation i olika kanaler tillsammans med interna och externa intressenter.
 

SAP samarbetar med Mentor Sverige

SAP Svenska samarbetar sedan maj 2013 med Mentor Sverige. Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och välja bort våld och droger. Tack vare samarbete med företag, kommuner och skolor runt om i Sverige kan Mentor erbjuda olika typer av mentorskap till ungdomar i åldern 13-17 år. Det kan vara såväl längre individuella program, som korta insatser i grupp samt studiemotiverande aktiviteter. Våra medarbetare uppmanas att engagera sig i Mentor Sveriges olika program.

 

Samarbete med Rädda Barnen

Young man laughing

Varje år uppmuntras personalen på SAP att vara med i Rädda Barnens stegtävling. Varje steg och lagmedlem resulterar i en donation till ett projekt som drivs av Rädda Barnen. Tillsammans förbättrar vi livet för barn i Elfenbenskusten med hjälp av riktade utbildningsprojekt som betalar avgiften för ett års skola för flera hundra barn.

 
  • Twitter Facebook LinkedIn Google+ E-post