Möt ledningsgruppen för SAP Svenska AB

Lär känna vår ledningsgrupp.

 • Anders Schyllert

  Country Sales Manager

  Anders Schyllert Anders ansvarar för försäljningen av SAPs mjukvara i Sverige och har varit anställd på SAP sedan mars 2007. Närmast före SAP var Anders Verkställande Direktör för SAS Institute i Zürich och Stockholm. Anders har lång erfarenhet från försäljnings- och IT-branschen och har jobbat bl.a. på IBM och ett flertal mjukvarubolag. Anders har studerat ekonomi vid Göteborgs Universitet och Cambridge University.

  Less
 • Hardy Nelson

  Nordic Database & Technology Sales Director

  Hardy Nelson

  Hardy Nelson är chef för SAPs affärsområde Database & Technology i Norden. I arbetet ingår att leda försäljningen av databaser som SAP HANA och SAP Sybase IQ samt tekniska lösningar för t.ex. mobila applikationer, datamodellering och datavaruhus. Han är samtidigt fortsatt säljchef för Sybase Norden och Benelux.

  Hardy började på Sybase 2006 och har framgångsrikt profilerat Sybase som ledande aktör inom realtidsanalys (business intelligence) och mobila strategier (enterprise mobility). Han har en gedigen it-bakgrund och har bland annat arbetat som Sverigechef för Symantec, försäljningschef och vice VD på SUN Microsystems, Nordenchef på affärssystemleverantören JD Edwards och försäljningsansvarig för affärsapplikationer på Oracle.

  I grunden har Hardy en utbildning inom systemvetenskap och företagsekonomi från Stockholms Universitet.

  Less
 • Anders Heimer

  Solutions Manager

  Anders Heimer

  Anders ansvarar för den svenska presalesgruppen på SAP. Parallellt är han även engagerad som lösningsrådgivare inom BI-området.


  Innan SAP kommer Anders från BusinessObjects där han var presaleschef på Business Objects Norden. Anders har en lång erfarenhet av försäljning och ledarskap inom mjukvaru- och konsultverksamhet i bolag som Acando, IBM och Lotus.

  Less
 • Lars Sönnerberg

  Country Manager, Field Services

  Lars Sönnerberg

  Lars ansvarar för SAPs svenska konsultverksamhet och varit anställd på SAP sedan 2002. Lars har tidigare haft ansvaret som Delivery Manager i Sverige och har en bakgrund som kundansvarig och projektledare. I sin roll på SAP ansvarar Lars för flertalet kritiska SAP program på den svenska marknaden. Före SAP har Lars arbetat för Cambridge Technology Partners och IBM.

  Lars har Systemvetenskaplig examen från Linköpings Universitet.

  Less
 • Anders Freijs

  Marketing Director

  Anders Freijs Anders arbetar som marknadsansvarig i Sverige och Norden med ansvar för Marknadsplanering, Varumärkeshantering samt PR & Kommunikation. SAPs marknadsinsatser i Norden och Sverige syftar övergripande till att stärka företagets varumärke samt att driva möjligheter till ny försäljning tillsammans med partners. Anders har varit på SAP i Sverige sedan år 2000 och haft det övergripande ansvaret för marknadsfrågor sedan år 2005. Före SAP arbetade Anders på Institute for International Research som projektledare inom konferenser och utbildningar för IT & Telecom. Anders är i grunden civilekonom från Stockholms Universitet med specialinriktning på Marknadsföring.

  Less
 • Mattias Ström

  Finance and Administration Manager

  Mattias Ström Mattias tog över arbetet som Finans och Administrativ chef för SAP i Sverige i november 2011. Mattias har sedan september 2008 arbetat på Sybase, en del av SAP-koncernen sedan 2010, där han senast var Finance Director för Sybase i Norden och BeNeLux. Därutöver har Mattias en bakgrund inom ekonomi- och redovisning på mjukvarubolagen Oracle och Symantec samt inom revision på revisionsbyråerna Arthur Andersen och Deloitte & Touche. Mattias har en MSc i Business Administration ifrån Linköpings Universitet.

  Less
 • Elisabet Hemming

  Executive Assistant

  Elisabet Hemming

  Elisabet ansvarar för alla praktiska arrangemang för ledningsgruppen och Large Enterprise försäljningsavdelningen. Elisabet har varit anställd på SAP sedan 1989, de första åren i Australien. Före SAP arbetade Elisabet som lärare specialiserad i musik och matematik.

  Elisabet har en magisterexamen i pedagogik från Åbo Akademi i Finland.

  Less
 • Twitter Facebook LinkedIn Google+ E-post