SAP Novinky

Využite naplno svoje investície do softvéru SAP

SAP chápe význam vzdelávania a školenia a v rámci svojej činnosti im venuje nemalú časť svojich aktivít. Naše školenia zaručujú, že zamestnanci našich zákazníkov, prípadne partnerov, participujúcich na implementácii systému SAP dostávajú takú kvalifikáciu, akú potrebujú. Naším cieľom je dopomôcť našim zákazníkom k ešte účinnejšej práci s ich SAP systémom, rozvinúť ich schopnosti prostredníctvom inovatívneho tréningu a využívať celý potenciál systému SAP.

SAP Slovensko ponúka nasledujúce možností vzdelávania:

 • Štandardné školenia
 • Vzdelávanie na mieru (podľa požiadaviek zákazníka)
 • E-learning a OKP školenia
 • eAcademies
 • SAP BusinessObjects školenia
 • Certifikácia
 • SAP Akadémia
 • Školenia projektových tímov
 • Školenia koncových užívateľov

Komplexná ponuka vzdelávania od SAP pomáha Vašej organizácii dosahovať významné výhody:

 • rýchlejšia, efektívnejšia prvotná implementácia
 • lepšia akceptácia konečnými užívateľmi, menšie náklady na podporu
 • kontinuálny a optimálny návrat investícií do Vášho softvéru
 • rýchlejšia adaptácia na nové verzie a zmeny v business practices

SAP Slovensko na realizáciu svojich vzdelávacích aktivít vybudovalo vo svojom sídle v Bratislave Školiace centrum, v ktorom ponúka možnosti kvalitného vzdelania v oblasti implementácie a užívania systému SAP.

 

Školiace stredisko SAP Slovensko v Bratislave

je vybavené modernou technikou s online systémom, pozostáva dnes už z 2 miestností a vytvára predpoklady pre kvalitné vzdelávanie s veľkým prínosom pre účastníkov školenia. Školí sa v priestoroch SAP Slovensko s.r.o. na 2. poschodí budovy Bratislava Business Center V - Plynárenská 7/A, Bratislava

 
 • Twitter Facebook LinkedIn Google+ Mail