SAPPHIRE NOW:
Create your agenda
Use our Agenda Builder to find the sessions that match your interests and business needs.
Build your agenda
Business colleagues looking at a tablet computer

SAPPHIRE NOW 2014: Create Your Agenda

Use our Agenda Builder tool to fill your agenda with the sessions that best match your interests and business needs.

Build your agenda ›
Person is moderating a press conference
Presse- og analytiker relasjoner

Utforsk SAP nyhetskanaler, pressemeldinger, kontakter og analytiker ressurser - og få dyptgående dekning av SAP-produkter, mennesker og den nyeste selskapsnyheter.

Besøk SAPs nyhets området ›
SAP Investor Relations

Nåværende eller potensielle investorer kan finne informasjon on stock og ADR, corporate governance, finans, lenker til arrangementer og presentasjoner, og andre aksjonærrettigheter emner.

Besøk Investor Relations området ›
Karriere

SAP har fokus på å rekruttere og beholde de beste talentene og gir ansatte en fleksibel, givende og mangfoldig arbeidsplass. Våre ansatte jobber i et inkluderende miljø som oppmuntrer ytringsfrihet av innovative ideer.

Lær mer om karrieren i SAP   ›
  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email