Tijd- en aanwezigheidsbeheer

Zet het gegevensbeheer van tijd- en aanwezigheidsregistratie met onze software om in een plan waarmee u de prestaties van uw personeel verbetert

Dring de arbeidskosten terug door de gegevens van uw tijd- en aanwezigheidsregistratie nauwkeuriger vast te leggen. Onze tijdregistratiesoftware helpt u de bedrijfsprocessen te stroomlijnen, de transparantie van de arbeidskosten en de controle erop te vergroten, compliancerisico's doelmatiger te beheren en de productiviteit van uw personeel te verbeteren.

  • Maak doelmatige strategieën voor tijdbeheer mogelijk.
  • Voorzie in handige tools om tijdgegevens te traceren, te monitoren, vast te leggen en te evalueren.
  • Verbeter de inzet van resources door de hoeveelheid reistijd, overuren en uitval terug te dringen.
  • Vergroot de doelmatigheid van resources door problemen vaker meteen helemaal op te lossen.
  • Reageer efficiënter op verstoringen en complicaties.
  • Verbeter de efficiency door vraagprognoses steeds weer in evenwicht te brengen met het beschikbare personeel.
Administratie van tijd- en aanwezigheidsregistratiegegevens
  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Youtube Instagram Email

Aanbevolen Oplossingen

Wij kunnen helpen.

Wilt u meer weten over deze oplossingen van SAP?

Gerelateerde producten en diensten