Specialistische ondersteuning: SAP Platinum Consulting voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen

Onze gespecialiseerde consultants kunnen u helpen de gewenste verbeteringen op bedrijfsgebied in softwarefunctionaliteiten te vertalen. Zij helpen u inzicht te verkrijgen in de complexe technologie die komt kijken bij de implementatie daarvan. Daarnaast helpen ze u bij het oplossen van problemen en het inspelen op een voortdurend veranderende omgeving. De service-experts van SAP Platinum Consulting beschikken over uitgebreide, branchespecifieke ervaring en diepgaande kennis over producten. Zo kunt u ervan op aan dat u het maximale uit uw software-investering haalt.

 

SAP Platinum Consulting expert discusses implementation with a small group of clients
  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email

SAP partner in the higher education and research industry

Find SAP Partners for Higher Education & Research

Connect with SAP partners in the higher education and research industry who are equipped to extend your solution to meet your unique business needs. Visit the SAP EcoHub marketplace to find the partner who's right for you.

Runners in a race to outperform their competitors

Benchmark Yourself Against the Competition

Get immediate insight into how your higher education and research institution compares to others in your field. This IDC interactive industry report uses information you supply to provide a customized analysis of your institution's performance versus your competitors'.

College administrator reading about the latest trends in higher education on his laptop

Learn from Industry Experts

Read about real-time developments in higher education and research in the SAP Community Network. Visit our collaboration and knowledge centers, forums, blogs, and Industry Value Network (IVN) to uncover the latest industry trends and forecasts.