Specialistische ondersteuning: SAP Platinum Consulting voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen

Onze gespecialiseerde consultants kunnen u helpen de gewenste verbeteringen op bedrijfsgebied in softwarefunctionaliteiten te vertalen. Zij helpen u inzicht te verkrijgen in de complexe technologie die komt kijken bij de implementatie daarvan. Daarnaast helpen ze u bij het oplossen van problemen en het inspelen op een voortdurend veranderende omgeving. De service-experts van SAP Platinum Consulting beschikken over uitgebreide, branchespecifieke ervaring en diepgaande kennis over producten. Zo kunt u ervan op aan dat u het maximale uit uw software-investering haalt.

 

SAP Platinum Consulting expert discusses implementation with a small group of clients
  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email

Man speaking on the telephone

Find SAP Partners for the HE&R Industry

Connect with SAP partners in the higher education and research (HE&R) industry who are equipped to extend your solution to meet your unique business needs. Visit the SAP EcoHub marketplace to find the partner that is right for you.

Runners in a race

Benchmark Yourself Against the Competition

Get immediate insight into how your higher education and research institution compares to others in your field. This IDC interactive industry report provides a customized analysis of your institution’s performance using information you supply.

Students in a classroom

Applying Big Data in Higher Education

Learn how the University of Kentucky used the SAP HANA appliance to provide advanced analytics to staff and students – driving real-time decision making for improved learning outcomes. Read this Cutter Consortium report for details.