Speel sneller in op de marktdynamiek met onze oplossingen voor consumentenproducten

Versla de concurrentie door producten te ontwikkelen waaraan de klant behoefte heeft, en vertrouw hierbij op de oplossingen van SAP voor consumentenproducten. Krijg meer inzicht in de klant, breng producten sneller op de markt en haal het maximale uit merk- en promotie-investeringen. Optimaliseer de supply, zodat u op een consistente en rendabele manier aan de vraag kunt voldoen.

  • Stem consumentgestuurde innovatie af op uitvoering
  • Zorg ervoor dat producten veilig zijn en aan de regelgeving voldoen
  • Coördineer planning en uitvoering op het gebied van sales en marketing
  • Investeer in de gebeurtenissen en middelen die de meeste winst opleveren
  • Optimaliseer de toelevering om aan de dynamische klantvraag te kunnen voldoen
  • Stroomlijn productie en transport

 

Winkelende vrouw
  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email

Business Priority oplossingen

Wij kunnen helpen.

Wilt u meer weten over SAP for Consumer Products?

Meer informatie over SAP-oplossingen. Oplossingen ›

*Alle genoemde implementatieresultaten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en de voorbeelden die hier worden opgevoerd, ofschoon gebaseerd op praktijkervaringen van klanten van SAP, zijn niet te interpreteren als toezeggingen of garanties door SAP en/of partnerbedrijven van SAP. Feitelijke prijzen, kosten en implementatieresultaten kunnen variëren op basis van klantspecifieke vereisten en behoeften. De enige garanties voor producten en diensten van SAP zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen voor dergelijke producten en diensten, indien van toepassing. Niets in dit materiaal mag als een aanvullende garantie worden opgevat.