Join Customer-Driven SAP User Groups. Influence SAP’s Future development and participate in Networking and Knowledge Transfer. Visit the SAP User Groups

SAP User Groups

SAP verzamelt feedback over de problemen en behoeften van haar gebruikers op alle technische en functionele vlakken die u kunt bedenken in één kanaal. Ontdek SAP User Groups zelf!

SAP User Groups maakt het voor SAP en SAP-gebruikers mogelijk om onderling waardevolle informatie uit te wisselen. Daarnaast hebben SAP-gebruikers de mogelijkheid om hun ervaringen, kennis en ideeën te delen.


  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Youtube Instagram Email