Saavuta tuottava ja kestävä kasvu erittäin dynaamisilla markkinoilla käyttämällä pk-ratkaisujamme

Maksimoi toiminnan tehokkuus ja läpinäkyvyys samalla kun luot kestävää pohjaa tulevalle kasvulle käyttämällä pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tytäryhtiöille suunniteltuja ratkaisujamme.

  • Käytä integroituja liiketoiminnan ja liiketoimintatietojen hallintaratkaisuja sekä mobiilisovelluksia
  • Vahvista asiakassuhteita markkinointi-, myynti- ja palvelukanavien avulla
  • Tehosta toimitusketjun toimintoja ja paranna yhteistyötä toimittajien kanssa
  • Lisää liikkuvan työvoiman tuottavuutta ja osallistumista
  • Paranna kassavirtaa, katteita ja taloushallintoa
  • Minimoi tietotekniikan häiriöt sekä riskit ja seisokit
Orastava bamburuoko edustamassa kestävää kasvua, jota pienyritysohjelmistomme tukevat
  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email

Ratkaisut pienille ja keskisuurille yrityksille