Tapaa SAP Finlandin johtoryhmä

Tutustu SAP:n johtajiin ja siihen, kuinka he varmistavat, että yhtiö tulee vastakin auttamaan yrityksiä tekemään sitä, minkä he tekevät parhaiten – ja vielä entistäkin paremmin.

 • Taira Tepponen

  TBA

   Taira Tepponen TBA

  Less
 • Antti Soini

  Country Manager, Field Services

  Antti Soini

  Antti Soini (DI) vastaa tällä hetkellä SAP Finlandin konsultointipalveluista ja raportoi suoraan Pohjoismaiden Field Services -vetäjälle. Hän on sekä paikallisen johtoryhmän että Pohjoismaiden Field Service -johtoryhmän jäsen. Hänen vastuullaan ovat asiakkaille tarjotut konsultointipalvelut, joihin sisältyy palvelumyynnin lisäksi myös SAP-hankkeiden ja -ohjelmien toimitusten laadunvarmistus.

  Antti on työskennellyt SAP:lla vuodesta 2006 lähtien. Ennen siirtymistään nykyisiin tehtäviinsä, Antti on toiminut ohjelmistomyynnin ja konsultoinnin eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Ennen SAP uraansa, hän on ollut Oraclen ja Logican (ent. Novo Group) palveluksessa.

  Less
 • Anssi Silventola

  Finance & Administration Manager

  Anssi Silventola

  Anssi Silventola vastaa SAP Finlandin talous- ja hallintoasioista ja hän raportoi suoraan Pohjoismaiden talousjohtajalle. Hän on sekä paikallisen johtoryhmän että Pohjoismaiden Finance Teamin jäsen.

  Anssin johtama Finance yksikkö palvelee liiketoimintayksikköjä strategioita tukevien prosessien avulla ja toteuttamalla uusia liiketoimintamalleja. Finance yksikkö vastaa kaikista taloushallintoon liittyvistä asioista ja toimii sekä myynti- että palveluyksiköiden liiketoimintakumppanina tarjoten toimintaan ja päätöksentekoon liittyvää tukipalvelua.

  Ennen siirtymistään nykyisiin tehtäviinsä Anssi työskenteli talousjohtajana SAP Labs Finlandissa (entinen Wicom Communications Oy), jonka SAP osti vuonna 2007. Aiemmin Anssi on työskennellyt CFO:na Stonesoft Oyj:ssä ja talousjohtajana Oracle Finland Oy:ssä

  Anssilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta.

  Less
 • Tanja Klein

  HR Manager, Nordic Recruitment Lead

  Tanja Klein

  Tanja Klein, toimii Satu Muilun äitiyslomasijaisena ja vastaa SAP Finlandin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstöasioista sekä kaikista pohjoismaisista rekrytoinneista SAP Nordic organisaatiossa. Hän on paikallisen johtoryhmän sekä Pohjosmaiden HR Teamin jäsen.

  Ennen siirtymistään nykyisiin tehtäviinsä Tanja työskenteli HR Managerina Nokia Siemens Networksissä. Tätä ennen Tanja on toiminut keskitettyjä tukipalveluita tuottavan organisaation vetäjänä ja esimiehenä Nokia Networksissä ja NSN:ssä sekä erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä 15 vuoden ajan Pariisissa Pepsi-Cola Francen ja Parke-Davis Europe yritysten palveluksessa.

  Tanja on opiskellut aikuiskasvatustieteitä sekä organisaatio- ja henkilöstöjohtamista.

  Less
 • Kari Pietiläinen

  Presales Manager

  Kari Pietiläinen

  Kari Pietiläinen kuuluu SAP Nordic Solution Management tiimiin, vastaa SAP Finlandin presales –toiminnosta ja on paikallisen johtoryhmän jäsen.

  Ennen nykyistä tehtävää Kari on toiminut konsulttina SAP Finlandissa, tuotepäällikkönä Nokia IT:ssä sekä asiantuntija- ja päällikkötehtävissä useissa SAP palveluita tuottavissa yrityksissä.

  Kari on koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri.

  Less
 • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email