SAP News

Corporate Social Responsibility - dlouhodobý závazek SAP

People discussing

Společnost SAP celosvětově pod hlavním motem „Making the world run better & improving people’s lives" podporuje nespočet neziskových organizací a realizuje řadu samostatných CSR projektů, které vedou k naplnění této vize.

V rámci obou poboček společnosti SAP působících v České Republice (SAP ČR a SAP Business Services Center Europe) je na oblast CSR kladen veliký důraz a tomu odpovídá i portfolio projektů, které byly lokálně v České Republice realizovány a které se dále připravují.

 

Dobrovolnictví

Volunteers at work

Pomoci jak fyzickou prací, tak svými znalostmi a zkušenostmi v komunitě, která je zaměstnancům blízká buď geograficky či jinak – to je hlavní princip dobrovolnických dnů.

V rámci měsíce října probíhá již několik let po sobě tzv. „Month of Service" (MOS), nebo-li měsíc dobrovolnictví.

V loňském roce bylo pro zaměstnance SAP připraveno 22 různých celodenních projektů, kterých se celkem zúčastnilo 181 zaměstnanců.

Pomáhalo se například ve výcvikovém centru vodících psů pro nevidomé, v dobrovolnickém centru Lékořice působícím při Fakultní Thomayerově nemocni v Krči, v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, na farní charitě v Berouně, ve stacionáři pro seniory „Lukáš“, v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech, v Prokopském údolí, v Toulcově dvoře, a na mnoha dalších místech.

Mimo standardního dobrovolnictví SAP také poskytlo neziskové organizace Liga Vozíčkářů své odborníky z oblasti IT, lidských zdrojů a marketingu, aby v této neziskové organizaci pomohli svými znalostmi z oboru.

 

Ostatní CSR projekty

Young man laughing

SAP významně spolupracuje s nadací Rozum a Cit podporující rodiny s dětmi v pěstounské péči. SAP již 2x za sebou finančně podpořil skupinu pěstounů prarodičů pečujících o svá vlastní vnoučata.

Účastí na běhu v rámci Prague International Marathonu zvýšili zaměstnanci donační částku pro Rozum a Cit. Cílem bylo uhradit z darovaných financí volnočasové aktivity dětí, na které už pěstouni-prarodiče nemají finanční prostředky.

Takto bylo jen v roce 2012 podpořeno 46 dětí.

Pravidelně vždy 2x v roce podporuje SAP sbírkou šatstva, bot, knih, hraček a jiných „prodatelných“ věcí dobročinný bazar pořádaný dobrovolnickým centrem Lékořice.

Z mnoha spolupracujících firem byl SAP několikrát vyhodnocen jako absolutní vítěz v množství vybraných věcí. Peníze utržené z prodeje na bazaru jsou dále použity na rozvoj dobrovolnického centra při Fakultní Thomayerově nemocnici.

 
  • Software and Hardware Donation Program

    SAP offers software donation through a non-profit partnership with Techsoup. We also offer hardware, such as laptops, to our non-profit partners on a regular basis.


    Less
  • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email