SAP News

 • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email
 • SAPPHIRE NOW Orlando:
  Conference replays

  Watch popular keynotes on demand – including the keynote address by SAP CEO Bill McDermott.

  See the best of SAPPHIRE NOW
 • Nabava po svjetskim praksama

  Pogledajte kako svijet kupaca i prodavača može biti uspješno povezan - kao da su zajedno pod istim krovom.

  Saznajte više
 • Sada je jednostavno

  Pogledajte kako SAP Fiori donosi aplikacije koje morate imati, a rade na svim uređajima.

  Saznajte više