SAP News

Legal Disclosure

Impressum information

 • SAP d.o.o.
  HR – 10000 Zagreb
  Hektorovićeva 2

  tel: +385 1 4820 400
  fax: +385 1 6040 136
  e: info.croatia@sap.com

  OIB 07778064485
  MB 1574949
  Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
  Žiro – račun: 2484008-110320245
  Upis u trgovački registar izvršen pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS 080402511.

  Osobe ovlaštene za zastupanje:
  Član Uprave, Franz Zipp
  Član Uprave, Sonja Popović
 • Tweet this Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google+ Email