SAP Privacy Statement

Bescherming van de individuele privacy op internet is essentieel voor de toekomst van zakendoen op internet en de stap naar een echte interneteconomie. SAP heeft dit privacy statement ontwikkeld om onze nauwe betrokkenheid bij het individuele recht op privacy duidelijk te maken. Dit beleid geeft de manier weer waarop wij met persoonlijke informatie omgaan op deze website.

Dit privacy statement geldt voor deze website en andere websites die verwijzen naar dit privacy statement. Sommige SAP-entiteiten, -programma’s en/of -websites kunnen hun eigen, mogelijk verschillend, privacy statement hebben. Wanneer u een SAP-website bezoekt of informatie rond programma’s bekijkt, raden wij u aan telkens het privacy statement hiervan te lezen.

Algemene regels rond privacy

Onze principes over privacy weerspiegelen de huidige algemene uitgangspunten en richtlijnen rond het behandelen van persoonlijke informatie. Deze uitgangspunten omvatten melding en manier van het gebruik van gegevens, toegang tot gegevens, integriteit rond gegevens, beveiliging, verdere verspreiding en handhaving en toezicht. Wij houden ons aan de privacywetgeving van de landen waar wij zakendoen.

Toestemming

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van de informatie zoals hieronder omschreven. Als wij besluiten om het privacy statement aan te passen, zullen wij de wijzigingen op deze website zetten. Zo weet u altijd welke informatie wij verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Conform de geldende wetgeving zou het af en toe kunnen dat wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen om bepaalde gegevens en informatie die wij op deze website hebben verzameld of die u vrijwillig hebt gegeven te verwerken.

Naar boven

Verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens

Om u beter van dienst te kunnen zijn en inzicht te krijgen in uw wensen en interesses, verzamelt, exporteert en gebruikt SAP persoonlijke informatie na gepaste melding en toestemming samen met de vereiste registratie bij instanties rond bescherming van gegevens, indien van toepassing.

Als u onze website bezoekt, kunnen wij uw IP-adres vastleggen en cookies en andere internettechnologieën gebruiken (zie Geautomatiseerde tools en Opgenomen weblinks) om algemene informatie te verzamelen over onze bezoekers en hun interesses. De gebruikte technologieën en de verzamelde informatie worden hieronder uitgebreid beschreven.

Wij kunnen ook eender welke informatie of gegevens die u ons vrijwillig geeft verzamelen en verwerken. Bijvoorbeeld wanneer u u aanmeldt voor events en nieuwsbrieven, deelneemt aan online onderzoeken, discussiegroepen of forums of wanneer u aankopen doet.

Naar boven

Gebruik en doel van verzamelde persoonlijke gegevens

De informatie die SAP verzamelt om inzicht te krijgen in uw wensen en interesses helpt SAP om eenduidige en op maat gesneden kennis over te dragen. We gebruiken deze informatie slechts op de manier zoals beschreven in dit privacy statement en/of zoals opgegeven op het ogenblik van verzamelen. Wij veranderen achteraf niet de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt zonder uw toestemming, conform de geldende wetgeving. Enkele manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • het verwerken van uw bestellingen en het leveren van de producten en diensten die u hebt besteld;
 • het op de hoogte houden van de nieuwste producten, software-updates, software-upgrades, beveiligingspatches, systeemverbeteringen, speciale aanbiedingen en andere informatie. Dit kan uitzonderlijk ook informatie zijn van andere technologiebedrijven of zakenpartners over producten en diensten die een meerwaarde kunnen zijn voor uw SAP-producten;
 • het afstemmen van informatie over onze producten en diensten op uw individuele interesses. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan onze website specifieke informatie geven over mogelijke interessante producten en diensten;
 • de mogelijkheid bieden tot het creëren van persoonlijke profielgebieden en het bekijken van afgeschermde informatie;
 • het online voeren van sessies zoals ‘Klik voor chatten’ en ‘Klik voor contact’;
 • het opleiden van onze medewerkers om uw vragen doeltreffend te beantwoorden zodat de kwaliteit van de informatie en ervaring tijdens uw chatsessies met SAP is gewaarborgd en onder controle staat;
 • het bieden van de mogelijkheid om met u contact op te nemen en het geven van informatie rond verzending en facturatie en het geven van klantfeedback en -ondersteuning;
 • het aanbieden van prijsvragen, sweepstakes of andere marketing- of promotieactiviteiten op SAP.com of aangesloten websites. Persoonlijke gegevens kunnen verzameld worden om deze programma’s toe te passen;
 • het opstellen van vragenlijsten en het voeren van onderzoeken om betere producten en diensten te kunnen aanbieden aan onze klanten en eindgebruikers. Het invullen van eender welke vragenlijst is vrijwillig;
 • het ondersteunen van vacatureaanvragen;
 • het voldoen aan contractuele verplichtingen.

Naar boven

IP-adressen

Wij gebruiken IP-adressen om problemen te kunnen vaststellen, onze website te onderhouden en demografische informatie te verzamelen. We kunnen IP-adressen of andere informatie zoals uw SAP.com-gebruikersinformatie die u op deze website of bij een eerdere gelegenheid of bij een actiecode hebt opgegeven ook gebruiken om te bepalen welke pagina’s u op onze website bezoekt en welke topics voor u interessant kunnen zijn. Op die manier kunnen wij u informatie geven over relevante producten en diensten. Over het algemeen verzamelt SAP dergelijke gegevens anoniem en verbindt deze niet aan een bepaald individu tenzij hij of zij toestemming heeft gegeven. Wanneer u onze website bezoekt, herkennen wij enkel uw domeinnaam.

SAP kan ook IP-adressen (en andere technische informatie zoals browsertype) verzamelen tijdens een ‘Klik voor chatten’ of een ‘Klik voor contact’ sessie die u aanvraagt. Deze informatie wordt verzameld wanneer u inlogt op SAP. Op deze manier kunnen wij uw sessie herkennen, input leveren op basis van de technische mogelijkheden van uw browser en voor kwaliteitsdoeleinden. Uw IP-adres wordt niet gebruikt als identificatie tenzij u vooraf uw toestemming hiervoor verleent.

SAP verzamelt enkel informatie met betrekking tot uw bezoek aan de SAP-website. Wij volgen of verzamelen geen persoonlijke informatie van uw bezoeken aan bedrijven of entiteiten buiten de bedrijven van de SAP Groep.

Naar boven

Geautomatiseerde tools

Naast de door u opgegeven informatie kan SAP ook informatie verzamelen tijdens uw bezoek aan een SAP-website door middel van geautomatiseerde tools. Deze omvatten webbeacons, cookies, opgenomen weblinks en andere normaal gebruikte tools om informatie te verzamelen. Deze tools verzamelen bepaalde standaardinformatie die uw browser naar onze website stuurt zoals uw browsertype en -taal, toegangstijden en het websiteadres waarmee u op een SAP-website bent beland. Met deze tools kan SAP ook de ontvangst van e-mails waarvoor de ontvanger toestemming gaf, bevestigen en andere informatie volgen zoals bezochte pagina’s op de SAP-website en of de ontvanger zich al dan niet registreert voor een event van SAP en bepaalde andere verzamelde gegevens die geen verband houden met een bepaald individu.

Naar boven

Opgenomen weblinks

E-mails van SAP gebruiken vaak links om u naar een relevant gebied op het web te leiden na het opnieuw doorsturen via SAP-servers. Met dit systeem kan SAP de URL-bestemming van deze links indien nodig wijzigen en de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes vaststellen.

Met dergelijke links in e-mails kan SAP ook bepalen of u op een link in de e-mail hebt geklikt. De informatie rond deze wisselwerking kan gekoppeld worden aan uw persoonlijke identiteit. Als u niet wilt dat SAP informatie over de aangeklikte links verzamelt, kunt u gewoon besluiten niet te klikken op de links in een e-mail die SAP naar u verstuurt.

Naar boven

Cookies

Wij gebruiken cookies om persoonlijke informatie te kunnen geven, ervoor te zorgen dat u niet steeds opnieuw uw password moet invoeren, uw winkelwagentje te kunnen volgen en om ons informatieaanbod aan te passen aan hoe u en anderen de website gebruiken.

Naar boven

E-mailadressen

Als u ons uw e-mailadres doorgeeft, houden wij met u contact via e-mail. Wij geven uw e-mailadres niet door aan anderen buiten de bedrijven van de SAP Groep. U kunt op ieder gewenst tijdstip aangeven dat u geen e-mail meer van ons wilt ontvangen.

Naargelang de instelling van uw e-mailtoepassing kan informatie over uzelf automatisch overgedragen worden bij het sturen van e-mail naar SAP.

Als u zich wilt registreren voor diensten van derden, is het mogelijk dat wij informatie moeten sturen van uw SAP.com-registratie naar de dienstverlener, eventueel zelfs met uw e-mailadres.

Naar boven

Aankoop- of eventregistratie

Op onze website vindt u bestelformulieren die u invult om informatie, producten en diensten aan te vragen. Deze formulieren kunnen uw financiële informatie zoals uw bankgegevens of het nummer van uw credit card verzamelen. SAP verzekert u dat deze financiële informatie enkel voor facturatie- en betaaldoeleinden voor die specifieke transactie wordt gebruikt. Dit kan tevens omvatten de overdracht van uw gegevens aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de transactie, zoals banken, creditcardbedrijven en andere financiële en kredietcontrole-instellingen.

Naar boven

Doorgeven van uw persoonlijke gegevens

Als internationaal bedrijf beheert SAP wereldwijd een aantal websites. Eender welke gegevens en informatie die u vrijwillig geeft of die op een andere manier worden verzameld op een van onze websites in eender welk land kunnen elektronisch worden verstuurd naar een server voor een van deze websites in een ander land. Wij beschermen wereldwijd uw privacybelangen door ervoor te zorgen dat deze SAP-website zich houdt aan onze standpunten inzake gegevensbescherming zoals beschreven in dit statement.

Bedrijven van de SAP Groep kunnen de informatie internationaal gebruiken in combinatie met de behandeling van uw aanvragen en bestellingen voor verwerken en opslaan. Op die manier kunnen zij tevens onze producten en diensten helpen verbeteren.

Wij kunnen dergelijke informatie ook doorgeven aan onze zakenpartners, dienstverleners, erkende tussenpersonen of contractanten om een gevraagde dienst of transactie te leveren, inclusief het verwerken van bestellingen en creditcardtransacties, het hosten van websites en registraties voor events en seminaries, het bieden van klantondersteuning of het geven van informatie over mogelijke interessante producten en diensten.

Deze derden krijgen enkel de minimumhoeveelheid persoonlijke gegevens van ons die nodig zijn om de diensten voor ons uit te voeren. Derden mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken behalve voor het in welbepaalde zin afronden van de gevraagde dienst of transactie.

Wij verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens aan derden voor marketingdoeleinden tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wij kunnen gehoor geven aan dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of rechtszaken door uw persoonlijke gegevens en andere verwante informatie vrij te geven indien nodig. Wij kunnen ook besluiten tot het beroepen op of het uitoefenen van onze wettelijke rechten of ons verdedigen tegen wettelijke vorderingen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin, omwille van strategische of andere commerciële redenen, SAP besluit bedrijven in sommige landen te verkopen, kopen, fuseren of anders te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan het vrijgeven van persoonlijke informatie aan eventuele of feitelijke kopers, of het verkrijgen hiervan van verkopers betekenen, steeds conform de geldende wetgeving. In principe zal SAP de gepaste bescherming voor informatie in dit soort transacties zoeken.

Wij kunnen beschikbare persoonlijke gegevens en eender welke bijkomende informatie verzamelen en mogelijk doorgeven. Dit in het kader van het onderzoeken en voorkomen van of het maatregelen nemen tegen illegale activiteiten, mogelijke fraude, situaties met een mogelijke bedreiging voor de fysieke veiligheid van eender welke persoon, inbreuk op gebruiksvoorwaarden van SAP of anders verplicht door wet.

Wanneer u de SAP-website bezoekt, kunt u doorverwezen worden naar inhoud of functionaliteit die door een derde leverancier wordt gehost en dus niet op SAP.com. Dit is meestal het geval bij het hosten van speciale events zoals wedstrijden of seminaries. Wanneer informatie exclusief voor SAP wordt verzameld, wordt verwezen naar het juiste privacy statement van de SAP-entiteit op de site. Hierin wordt aangegeven hoe informatie wordt gebruikt. Voor andere niet-SAP-sites wordt verwezen naar het privacybeleid van de webeigenaar. Normaal vraagt SAP aan dergelijke leveranciers en zakenpartners om informatie te behandelen op een manier die overeenkomt met het privacy statement van SAP.

Naar boven

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

SAP verplicht zichzelf de persoonlijke gegevens die u met ons deelt te beschermen. SAP gebruikt een combinatie van standaard beveiligingstechnologieën, procedures en interne maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik of openbaarmaking.

SAP ondersteunt online beveiliging met veilige servertechnologie. Wij willen immers dat uw gegevens veilig zijn. Er zijn een hele reeks veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen op SAP-websites om misbruik te voorkomen.

Wij verplichten onze medewerkers uw rechten rond privacy en vertrouwelijkheid te eerbiedigen.

Naar boven

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten. SAP is niet verantwoordelijk voor de privacyregels en inhoud van andere websites buiten de bedrijven van de SAP Groep.

Naar boven

Keuze/opzeggen

Wij houden regelmatig contact via e-mail met gebruikers die zich aanmelden voor onze diensten en wij kunnen ook telefonisch contact hebben om klachten van klanten op te lossen of verdachte transacties te onderzoeken. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om het openen van een account te bevestigen, een betalingsbericht te versturen, informatie over wijzigingen bij onze producten of diensten te versturen en meldingen en andere openbaarmakingen die door de wet zijn opgelegd te versturen. Normaal gesproken kunnen gebruikers deze vorm van communicatie niet opzeggen maar de berichten bevatten hoofdzakelijk informatie in plaats van promotieacties.

SAP biedt u de mogelijkheid om op te zeggen als u geen andere vormen van communicatie van ons wenst te ontvangen zoals e-mails of wijzigingen in verband met nieuwe diensten en producten van deze website of als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden. U kunt opzeggen door u af te melden op http://www.sap.com/belgie/profile/unsubscribe.epx.

Naar boven

Bewaren van gegevens

SAP bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om aan het doel waarvoor deze werden verzameld te voldoen of conform de geldende wetgeving of reglementering.

Naar boven

Privacy van kinderen

SAP verzamelt niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen onder 13 jaar oud. Als wij merken dat wij persoonlijke gegevens van een kind onder 13 jaar oud hebben verzameld, verwijderen wij deze gegevens onmiddellijk uit onze systemen.

Naar boven

Informatie over, toegang tot en wijziging van uw persoonlijke gegevens

SAP heeft uw hulp nodig om de persoonlijke gegevens die u met ons gedeeld hebt juist en bijgewerkt te houden. Als u een geregistreerd gebruiker bent, kunt u deze wijzigingen zelf online bijhouden via www.sap.com/profile. U kunt deze wijzigingen ook doorgeven door een e-mail te sturen aan webmaster@SAP.com.

Als u nog vragen hebt over dit privacy statement of als u inzage wilt hebben in de informatie die wij over u bewaren, neem dan contact op met:

webbeheerder webmaster@sap.com

Naar boven

Laatste update: 21 January 2010.

 • Twitter Facebook LinkedIn Email